Щодо надання роз’яснення стосовно погодження та затвердження проектів землеустрою особистих селянських господарств через державного адміністратора

21.03.2012
3625-04/10082-08 від 19.03.12
 

Коростенськарайонна державна адміністрація Житомирської області

вул. Грушевського, 60/2, м. Коростень, 11500

 
Щодо надання роз’яснень
 
 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України розглянуто зверненняКоростенської районної державної адміністрації Житомирської  області від 13.02.2012 № 02-4/9щодо надання роз’яснення стосовно погодження та затвердження проектів землеустрою особистих селянських господарств через державного адміністратора.

Погодження та затвердження проектів землеустрою сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, особистих селянських, фермерських господарств включено до Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України від 19.05.2011 № 3392.

Правові, організаційні, економічні та соціальні засади ведення особистого селянського господарства визначені Законом України від 15.05.2003 № 742 “Про особисте селянське господарство”. Статтею 1 цього Закону встановлено, що особисте селянське господарство – це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму.

Зазначається також, що діяльність, пов’язана з веденням особистого селянського господарства, не відноситься до підприємницької діяльності.

Статтею 55 Господарського кодексу України визначено, що суб’єктами господарювання є, зокрема, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

З огляду на зазначене, особисте селянське господарство не є суб’єктом господарювання.

Разом з тим, відповідно до абзацу другого статті 1 Закону України  від 06.09.2005 № 2806 «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі – Закон про дозвільну систему) дозвільна система у сфері господарської діяльності – сукупність урегульованих законодавством відносин, які виникають між дозвільними органами, державними адміністраторами та суб’єктами господарювання у зв’язку з видачею документів дозвільного характеру, переоформленням, видачею дублікатів, анулюванням документів дозвільного характеру.

У частині третій статті 4 Закону про дозвільну систему зазначається, що суб’єкт господарювання за одержанням документів дозвільного характеру (переоформлення, видача дублікатів, анулювання), що видаються місцевими дозвільними органами, звертається до державного адміністратора в дозвільному центрі.

Крім того, відповідно до пункту 19 Основних вимог до порядку взаємодії адміністратора з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності щодо видачі документів дозвільного характеру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526, дозвільні центри з метою забезпечення комплексного обслуговування суб’єктів господарювання та фізичних осіб крім документів дозвільного характеру можуть видавати інші документи, довідки та надавати консультації.

Враховуючи викладене, для отримання вказаного документу заявник (особисте селянське господарство) не зобов’язаний звертатися до дозвільного центру.

 
 

Директор департаментудержавної                                           

регуляторної політики та

розвитку підприємництва                                                              Г. М. Яцишина