Щодо документів дозвільного характеру та декларацій про провадження господарської діяльності

17.08.2022

з/п

згідно з Переліком документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженим Законом України від 19 травня 2011 року
№ 3392

Дозвільний орган

Назва документу дозвільного характеру

 

Набуття права  суб’єктами господарювання на провадження господарської діяльності на підставі декларації про провадження господарської діяльності у період воєнного стану відповідно до  постанови КМУ від 18.03.2022 № 314

Законодавчий акт, що визначає повноваження дозвільного органу щодо видачі документі дозвільного характеру

 

1

1

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, територіальні органи

Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД – ветеринарні свідоцтва форми N 1, N 2 та N 3) – при переміщенні за межі України

декларація

Стаття 32 Закону України «Про ветеринарну медицину»

2

2

Ветеринарні документи: ветеринарні довідки – при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)

декларація

Стаття 32 Закону України «Про ветеринарну медицину»

3

3

Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України – форми N 1, N 2) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)

декларація

Стаття 32 Закону України «Про ветеринарну медицину»

4

6

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення

декларація

Стаття 12 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

5

7

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо

декларація

Стаття 12 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

6

8

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров’я населення

декларація

Статті 11, 12 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

7

9

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей

декларація

Стаття 12 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

8

53

Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин

декларація

Стаття 23 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

9

54

Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

декларація

Стаття 30-1 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»

10

55

Дозвіл на проведення наукових експериментів над тваринами

декларація

Стаття 31 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»

11

80

Експлуатаційний дозвіл

декларація


 Стаття 23  Закону України
 “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”

12

81

Експлуатаційні дозволи для потужностей (об’єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження

 

 

декларація

Стаття 50  Закону України “Про ветеринарну медицину”

 

13

83

Карантинний сертифікат

декларація

Стаття 29  Закону України “Про карантин рослин”

14

127

Підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування

декларація

Стаття 8  Закону України “Про насіння і садивний матеріал”

 

15

134

Фітосанітарний сертифікат

декларація

Стаття 46 Закону України “Про карантин рослин”

16

135

Фітосанітарний сертифікат на реекспорт

декларація

Стаття 46 Закону України “Про карантин рослин”

17

155

Експлуатаційний дозвіл (тимчасовий експлуатаційний дозвіл) на потужність, що призначена для:

1) виробництва та/або обігу кормових добавок;

2) виробництва та/або обігу преміксів, виготовлених з використанням кормових добавок;

3) виробництва з метою введення в обіг або лише для власного господарства кормових сумішей з використанням кормових добавок або преміксів

декларація

Статті 1, 14 Експлуатаційний дозвіл Закону України “Про безпечність та гігієну кормів”

18

156

Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України

витяг з Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту

декларація

Стаття 26.  Закону України Про внутрішній водний транспорт

 

19

91

Погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, здійснення будівельних та інших робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів

декларація

Стаття 12  Кодексу торговельного мореплавства України

 

20

64

Державне агентство автомобільних доріг України

 

 

Національна поліція України, територіальні органи

Дозвіл на розміщення, будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг

декларація

Стаття 37 Закону України “Про автомобільні дороги”

 

21

76

Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

декларація

Стаття 523  Закону України “Про дорожній рух”

 

22

97

Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

декларація

Стаття 16  Закону України “Про перевезення небезпечних вантажів”Закон України “Про дорожній рух”

23

108

Погодження проектів щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах смуги відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг

декларація

Стаття 523  Закон України “Про дорожній рух”

 

24

144

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях

декларація

 Стаття 16 Закону України “Про охорону атмосферного повітря”

25

4

Висновок з оцінки впливу на довкілля

 

Стаття 9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

26

20

Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу

 

Закон України «Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення» (Стаття VI Конвенції)

27

21

Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного світу

 

Закон України «Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення» (Стаття VI Конвенції)

( В Законі України «Про тваринний світ» повноваження ЦОВВ щодо видачі відсутні )

    28

25

Дозвіл на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу

декларація

Статті 164 Закону України «Про пестициди і агрохімікати»

29

28

Дозвіл на вивільнення генетично модифікованих організмів у відкритій системі

декларація

Стаття 9 Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»

30

30

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

декларація

Стаття 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»

31

51

Дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України

декларація

Стаття 45 Закону України «Про тваринний світ», стаття 9 Закону України «Про Червону книгу України»

32

52

Дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин

 

декларація

Стаття 50 Закону України «Про тваринний світ»

33

67

Дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу

декларація

Стаття 13 Закону України “Про тваринний світ”

 

34

68

Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів

декларація

Стаття 10 Закон України “Про рослинний світ” (повноваження щодо надання дозволу ЦОВВ в законі не визначено)

 

35

74

Дозвіл на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів

декларація

Стаття 16  Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”

36

75

Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів

 

Стаття 341 Закону України “Про відходи”

 

37

145

Дозвіл на спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України

декларація

Стаття19 Закону України “Про Червону книгу України”

38

146

Дозвіл на проведення державної апробації (випробовувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі

декларація

Стаття 13 Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”

39

149

Дозвіл на утримання диких тварин у неволі

 

 

декларація

 Стаття 8  Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”

40

154

Державний комітет телебачення та радіомовлення України

Дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

 

Стаття 281 Закону України “Про видавничу справу”

41

148

Міністерство освіти і науки України

Дозвіл на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей

декларація

Статті 16, 8 – 112 Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”

42

138

Державне агентство меліорації та рибного господарства України, територіальні органи

Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)

декларація

Статті 23, 24 Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”

43

139

Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України

декларація

Статті 23, 24 Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”

44

140

Форма реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

декларація

Статті 23, 24 Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”

45

141

Дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікат на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції

 

Статті 23, 24 Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”

46

142

Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)

декларація

Статті 24, 23 Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”

47

133

Державна служба геології та надр України

Спеціальні дозволи на користування надрами у межах конкретних ділянок

 

Стаття 16 Кодексу України про надра

 

48

130

Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами

 

Статті 1, 11  Закон України “Про нафту і газ”

 

49

5

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, територіальні органи

Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі

декларація

Стаття 186 Земельного кодексу України;

Статті 35, 36 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» (втратив чинність 27.05.2021)

50

114

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування

Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

декларація

Стаття 123  Земельний кодекс України

 

51

47

Міністерство культури та інформаційної політики України

Дозвіл на переміщення (перенесення) пам’яток місцевого значення

 

Стаття 5 Закону України «Про охорону культурної спадщини»

 

52

50

Дозвіл на право ведення робіт, пов’язаних з діяльністю щодо охорони і вивчення археологічної спадщини

 

Стаття 6 Закону України «Про охорону археологічної спадщини»

53

58

Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках національного значення, їхніх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених пунктів

 

Пункт 17 частини другої статті 5 Закону України «Про охорону культурної спадщини»

54

93

Погодження відчуження або передачі пам’яток національного значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

 

Стаття 61  Закону України “Про охорону культурної спадщини”

 

55

106

Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

 

Стаття 5  Закону України “Про охорону культурної спадщини”

 

56

116

Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей

 

Стаття 13  Закону України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”

 

57

14

Державна архівна служба України

Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом

декларація

Стаття 9 Закону України «Про страховий фонд документації України» (Повноваження ЦОВВ щодо видачі відсутні )

58

121

Державна  інспекція архітектури та містобудування України

Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта

 

Стаття 7  Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”

 

59

32

Дозвіл на виконання будівельних робіт

 

Стаття 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

60

24

Генеральний штаб Збройних Сил

Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення

декларація

пункт 6 частини другої статті 7  Закону України «Про електронні комунікації»

61

42

Міністерство економіки України

Дозвіл на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду

 

декларація

Стаття 15 Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну»

62

120

Свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології

 

Стаття 18  Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”

 

63

1201

Свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті

 

Статті 18, 7  Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”

 

64

1202

Свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском

 

Статті 18, 7  Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”

 

65

156

Свідоцтво про призначення органу з визначення технічної прийнятності

 

Стаття 29 Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

 

66

157

Свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції

 

Стаття 29 Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

 

67

124

Фонд державного майна України

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності

декларація

Стаття 18 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”

68

128

Міністерство охорони здоров’я України

Спеціальний дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством)

декларація

Стаття 741  Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”

 

69

70

Державне агентство водних ресурсів України, територіальні органи

Дозвіл на спеціальне водокористування

 


Стаття 49 Водного кодексу України

70

16

Дозвіл на днопоглиблювальні роботи (крім експлуатаційного днопоглиблення), прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду

декларація

Стаття 16 Водного кодексу України

71

38

Державне агентство лісових ресурсів України, територіальні органи

Дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка)

декларація

Статті 61 Закону України «Про мисливське господарство та полювання»

72

132

Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток)

 

Стаття 69 Лісового кодексу України

 

73

45

Дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до не лісових земель у цілях, пов’язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача

декларація

Стаття 59 Лісового кодексу України

74

34

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Дозвіл на користування ресурсом нумерації

декларація

Стаття 75 Закону України «Про електронні комунікації»

75

46

Кабінет Міністрів України

Дозвіл на переміщення (перенесення) пам’ятки національного значення

 

Стаття 4 Закону України «Про охорону культурної спадщини»

76

48

Державна служба України з питань праці територіальні органи

Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

декларація

Стаття 21 Закону України «Про охорону праці»

77

49

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин

 

Стаття 5 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»

78

36

ОДА

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду

 

Стаття 91 Закону України «Про природнозаповідний фонд України»

79

40

Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

декларація

Стаття 20 Закону України «Про відходи»

80

57

Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок

 

Пункт 13 частини першої статті 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини»

81

63

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

декларація

Стаття 16 Закону України «Про рекламу»

82

92

Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

 

Статті 6,13 Закону України “Про охорону культурної спадщини”

 

83

113

Рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами

декларація

Стаття 30 Лісового кодексу України

 

84

115

Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності

декларація

Статті 127, 128 Земельний кодекс України

 

85

144

Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою

декларація

Стаття 10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”

 

Інформація щодо документів дозвільного характеру та декларацій про провадження господарської діяльності.