Роз’яснень з деяких питань щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності та повідомляється наступне

10.08.2012

Вінницька обласна державна адміністрація

вул. Соборна, 70, м. Вінниця, 21100

 
 

На доручення Кабінету Міністрів України від 02.07.2012 № 8278/0/2-12 Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва розглянуто лист Вінницької обласної державної адміністрації від 19.06.2012 № 01-1-17/3836 стосовно надання роз’яснень з деяких питань щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності та повідомляється наступне.   

 

Щодо можливості покладання обов’язків державного адміністратора (на час відпустки, лікарняного, тощо) на іншу посадову особу.

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) державний адміністратор – посадова особа міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у місті Києві державних адміністрацій, уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, яка організовує видачу (переоформлення, видачу дублікатів, анулювання) суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих і регіональних дозвільних органів.

Державний адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади відповідним міським головою, головою обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у місті Києві державних адміністрацій, керівником відповідного уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим за погодженням з уповноваженим органом.

Кількість державних адміністраторів визначається рішенням відповідної міської ради, обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у місті Києві державних адміністрацій, уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

Порядок погодження кандидатур на призначення та звільнення з посади державного адміністратора і вимоги до кандидатів затверджено наказом Мінекономрозвитку від 26.12.2011 № 419, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.01.2012 за № 51/20364.

Враховуючи вищевикладене, чинним законодавством не передбачено (тимчасове) покладання обов’язків державного адміністратора на інших посадових осіб.

 

Щодо визначення порядку взаємодії між державним адміністратором і місцевим дозвільним органом в частині визначення місця передачі документів дозвільного характеру від державного адміністратора до дозвільних органів.

 

Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону заява та документи, що додаються до неї, передаються державним адміністратором до регіональних або місцевих дозвільних органів у день реєстрації заяви або протягом наступного робочого дня.

Згідно з частиною десятою статті 7 Закону державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від регіонального або місцевого дозвільного органу відповідного документа дозвільного характеру (письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру) повідомляє суб’єкта господарювання про час та місце видачі документа дозвільного характеру або письмової відмови у видачі документа дозвільного характеру. У разі коли законом передбачено внесення плати за видачу документа дозвільного характеру, державний адміністратор зобов’язаний повідомити про це суб’єкта господарювання.

Порядок взаємодії державного адміністратора з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання визначено Положенням про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання, затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 12.01.2012 № 28 “Про затвердження Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання”.

Порядок взаємодії між державним адміністратором і місцевим дозвільним органом в частині передачі заяв, документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру від державного адміністратора до відповідних регіональних та/або місцевих дозвільних органів може здійснюватись у будь-який законний спосіб (власноруч, кур’єром, поштою, тощо).

 

Щодо скасування плати за підключення автоматизованих робочих місць державних адміністраторів до Реєстру документів дозвільного характеру.

 

З метою виконання ряду доручень Уряду, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва 05.07.2012 проведено узгоджувальну нараду з представниками Мін’юсту, Мінекономрозвитку України, Укрдержреєстра та Державного підприємства “Інформаційно-ресурсний центр” щодо обговорення проблемних питань фінансування державних реєстрів: Єдиного ліцензійного реєстру, Реєстру документів дозвільного характеру та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

За результатами вказаної наради було вирішено вжити заходів щодо забезпечення централізованого фінансування Єдиного ліцензійного реєстру, Реєстру документів дозвільного характеру шляхом підготовки відповідних бюджетних пропозицій на 2013 рік, та надання пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства з метою об’єднання Єдиного ліцензійного реєстру, Реєстру документів дозвільного характеру з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Враховуючи зазначене, забезпечення виконання пункту 22 доручення Кабінету Міністрів України від 07.05.2012 № 18620/3/1-12 до доручення Президента України від 03.05.2012 № 1-1/1137, доручення Кабінету Міністрів України від 22.06.2012 № 18620/52/1-12 щодо скасування справляння плати за підключення автоматизованих робочих місць державних адміністраторів до РДДХ потребує певного часу.

Разом з тим, зазначаємо, що на даний час вирішується питання відшкодування витрат ДП «ІРЦ» на технічне адміністрування автоматизованих систем ведення ЄЛР та РДДХ у 2012 році.

 

Щодо приведення у відповідність Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Відповідно до статті 5 Закону до основних завдань державного адміністратора, серед іншого, віднесено складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

Згідно ст.255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – Кодекс) протоколи про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена частиною другою статті 166-10 Кодексу (в частині порушення місцевим дозвільним органом строків видачі документа дозвільного характеру), складаються посадовими особами міських рад міст обласного або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), районних і районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій – державними адміністраторами, з обов’язковим зазначенням посадової особи, винної у вчиненні правопорушення, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

 

Довідково: в зв’язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” щодо розширення мережі дозвільних центрів” (від 03.112011 № 3993-VI)   Міністерством економічного розвитку і торгівлі України готуються зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо приведення положень ст.255 цього Кодексу у відповідність до вимог зазначеного вище Закону.

 

Щодо наділення державного адміністратора правом посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії оригіналів документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

 

Згідно з частиною шостою статті 7 Закону заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.

Відповідно до частини сьомої, восьмої статті 5 Закону державний адміністратор після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу, у якій зберігаються копія заяви на отримання відповідного документа дозвільного характеру, опис документів, що додаються до неї (у тому числі копія документа, що підтверджує внесення плати за видачу документа дозвільного характеру, якщо така плата передбачена законом), а також копії документів дозвільного характеру або копії повідомлень регіональних або місцевих дозвільних органів про відмову у видачі документів дозвільного характеру, копії рішень дозвільних органів з відповідних питань. Державний адміністратор несе відповідальність за зберігання дозвільної справи згідно із законом. Заява та документи, що додаються до неї, передаються державним адміністратором до регіональних або місцевих дозвільних органів у день реєстрації заяви або протягом наступного робочого дня.

Отже, наділення державного адміністратора правом посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії оригіналів документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру є недоцільним.

 
 
В. о. Голови                                                                                        О.Ю. Потімков