Регламент стосовно отримання документа дозвільного характеру щодо видачі форм реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів, або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів або їх анулювання

07.03.2013