ПРОПОЗИЦІЇ щодо скасування документів дозвільного характеру

19.10.2021

За результатами проведеного ДРС системного аналізу ефективності дозвільної системи в Україні було виявлено ряд проблемних питань в частині видачі документів дозвільного характеру, а також необхідності внесення змін до законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють питання видачі документів дозвільного характеру.

  • Щодо скасування документів дозвільного характеру

Назва документа дозвільного характеру згідно з Переліком документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженим Законом України від 19.05.2011 № 3392-VI

Законодавчий акт України

1.      (п. 38 згідно з Переліком)

Дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка) 

Закон України “Про мисливське господарство та полювання”

2.      (п. 51  згідно з Переліком)

Дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України

Закон України “Про тваринний світ”Закон України “Про Червону книгу України”

3.      (п. 52  згідно з Переліком)

Дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин

Закон України “Про тваринний світ”

4.      (п. 67  згідно з Переліком)

Дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу

Закон України “Про тваринний світ”

5.      (п. 68  згідно з Переліком)

Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів

Закон України “Про рослинний світ”

6.      (п. 132 згідно з Переліком)

Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток)

Лісовий кодекс України

7.      (п. 144  згідно з Переліком)

Дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях

Закон України “Про охорону атмосферного повітря”

8.      (п. 149  згідно з Переліком)

Дозвіл на утримання диких тварин у неволі

Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження”

9.      (п. 42  згідно з Переліком)

Дозвіл на на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду

Закон України “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну”

10.  (п. 53  згідно з Переліком)

Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

11.  (п. 54  згідно з Переліком)

Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин 

Закон України “Про ветеринарну медицину”

12.  (п. 55  згідно з Переліком)

Дозвіл на проведення наукових експериментів над тваринами

Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження”

13.  (п. 64  згідно з Переліком)

Дозвіл на розміщення, будівництво споруд об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг

Закон України “Про автомобільні дороги”

14.  (п. 91  згідно з Переліком)

Погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, здійснення будівельних та інших робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів

Кодекс торговельного мореплавства України

15.  (п. 76  згідно з Переліком)

Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

Закон України “Про дорожній рух”

16.  (п. 108  згідно з Переліком)

Погодження проектів щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах смуги відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг

Закон України “Про дорожній рух”

17.  (п. 106  згідно з Переліком)

Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

Закон України “Про охорону культурної спадщини”

18.  (п. 128  згідно з Переліком)

Спеціальний дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством)

Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”

19.  (п. 5  згідно з Переліком)

Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі

 

Земельний кодекс України, Закон України “Про державну експертизу землевпорядної документації”