Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)»

04.02.2022
  1. Розробник:

Державна регуляторна служба  України.

  1. Стислий виклад змісту проекту: метою проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» (далі – проект Закону  України) є удосконалення зменшення кількості документів дозвільного характеру та врегулювання проблеми правової невизначеності щодо забезпечення оприлюднення інформації про документи дозвільного характеру.

Так, Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» не передбачено ведення дозвільними органами реєстрів документів дозвільного характеру, механізму та повноважень дозвільних органів щодо їх ведення та наповнення, а інформація до ЄДР не вноситься, як передбачено Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» через відсутність програмного забезпечення, що не забезпечує вільний доступ до відомостей про документи дозвільного характеру.

  1. Спосіб оприлюднення проєкту регуляторного акта:

Проєкт акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Державної регуляторної служби України в рубриці «Дозвільна система та ліцензування»/«Дозвільна система»/«Актуальна інформація» (www.drs.gov.ua).

  1. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються до 04.03.2022.

  1. Зауваження та пропозиції направляти на адресу:

Державна регуляторна служба України

01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 239-76-34, inform@drs.gov.ua

 

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та/або звичайною поштою.

 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)».

Пояснювальну записку до Проєкту.

Порівняльна таблиця до Проєкту.

Аналіз регуляторного впливу до Проєкту.