ПЕРЕЛІК документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

20.07.2021

ПЕРЕЛІК

діючих документів дозвільного характеру

(станом на 20.07.2021)

 

№ п/п

№ в Переліку 

Назва документа дозвільного характеру 

Законодавчий акт України 

1.        

4

Висновок з оцінки впливу на довкілля

Закон України “Про оцінку впливу на довкілля”

2.        

Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі 

Земельний кодекс України, Закон України “Про державну експертизу землевпорядної документації” 

3.        

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення 

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” 

4.        

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо 

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” 

5.        

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров’я населення 

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” 

6.        

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей 

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” 

7.        

13. 

Висновок щодо електромагнітної сумісності 

Закон України “Про радіочастотний ресурс України” 

8.        

14

Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом 

Закон України “Про страховий фонд документації України” 

9.        

16 

Дозвіл на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду

Водний кодекс України 

10.     

20 

Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу

Закон України “Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення” 

11.     

21 

Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного світу

Закон України “Про тваринний світ” 

12.     

24 

Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення

Закон України “Про радіочастотний ресурс України” 

13.     

25 

Дозвіл на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу 

Закон України “Про пестициди і агрохімікати” 

14.     

28 

Дозвіл на вивільнення генетично модифікованих організмів у відкритій системі 

Закон України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів” 

15.     

30 

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

Закон України “Про охорону атмосферного повітря” 

16.     

32 

Дозвіл на виконання будівельних робіт 

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” 

17.     

34 

Дозвіл на використання номерного ресурсу 

Закон України “Про телекомунікації” 

18.     

36 

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Закон України “Про природно-заповідний фонд України” 

19.     

38 

Дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка) 

Закон України “Про мисливське господарство та полювання” 

20.     

39

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою 

Закон України “Про радіочастотний ресурс України” 

21.     

40

Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами 

Закон України “Про відходи” 

22.     

42

Дозвіл на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду 

Закон України “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну” 

23.     

45

Дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до не лісових земель у цілях, пов’язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача 

Лісовий кодекс України 

24.     

46

Дозвіл на переміщення (перенесення) пам’ятки національного значення 

Закон України “Про охорону культурної спадщини” 

25.     

47 

Дозвіл на переміщення (перенесення) пам’яток місцевого значення 

Закон України “Про охорону культурної спадщини” 

26.     

48

Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 

Закон України “Про охорону праці” 

27.     

49

Дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин 

Закон України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” 

28.     

50

Дозвіл на право ведення робіт, пов’язаних з діяльністю щодо охорони і вивчення археологічної спадщини 

Закон України “Про охорону археологічної спадщини” 

29.     

51

Дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України 

Закон України “Про тваринний світ”, Закон України “Про Червону книгу України” 

30.     

52

Дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин

Закон України “Про тваринний світ” 

31.     

53

Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин 

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” 

32.     

55

Дозвіл на проведення наукових експериментів над тваринами 

Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження” 

33.     

57

Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок 

Закон України “Про охорону культурної спадщини” 

34.     

58

Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках національного значення, їхніх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених пунктів 

Закон України “Про охорону культурної спадщини” 

35.     

63

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами 

Закон України “Про рекламу” 

36.     

64

Дозвіл на розміщення, будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг 

Закон України “Про автомобільні дороги” 

37.     

67

Дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу 

Закон України “Про тваринний світ” 

38.     

68

Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів

Закон України “Про рослинний світ” 

39.     

70

Дозвіл на спеціальне водокористування

Водний кодекс України 

40.     

74

Дозвіл на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів 

Закон України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів” 

41.     

75

Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів 

Закон України “Про відходи” 

42.     

76

Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні 

Закон України “Про дорожній рух” 

43.     

80

Експлуатаційний дозвіл

Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” 

44.     

83

Карантинний сертифікат 

Закон України “Про карантин рослин” 

45.     

91

Погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, здійснення будівельних та інших робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів 

Кодекс торговельного мореплавства України 

46.     

92

Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління 

Закон України “Про охорону культурної спадщини” 

47.     

93

Погодження відчуження або передачі пам’яток національного значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління 

Закон України “Про охорону культурної спадщини” 

48.     

97

Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Закон України “Про перевезення небезпечних вантажів”, Закон України “Про дорожній рух” 

49.     

106

Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони 

Закон України “Про охорону культурної спадщини” 

50.     

108

Погодження проектів щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах смуги відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг 

Закон України “Про дорожній рух” 

51.     

113

Рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами 

Лісовий кодекс України 

52.     

114

Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності 

Земельний кодекс України 

53.     

115

Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності 

Земельний кодекс України 

54.     

116

Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей 

Закон України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” 

55.     

120

Свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології

Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” 

56.     

120

Рішення про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту

Закон України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”

57.     

120

Свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском

Закон України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”

58.     

121. 

Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” 

59.     

124

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” 

60.     

127

Підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування

Закон України “Про насіння і садивний матеріал” 

61.     

128

Спеціальний дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством) 

Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” 

62.     

130

Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами 

Закон України “Про нафту і газ” 

63.     

132

Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток) 

Лісовий кодекс України 

64.     

133

Спеціальні дозволи на користування надрами у межах конкретних ділянок 

Кодекс України про надра 

65.     

134

Фітосанітарний сертифікат 

Закон України “Про карантин рослин” 

66.     

135

Фітосанітарний сертифікат на реекспорт 

Закон України “Про карантин рослин” 

67.     

138

Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)

Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”

68.     

139

Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України

Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”

69.     

140

Форма реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”

70.     

141

Дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікат на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції

Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”

71.     

142

Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)

Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”

72.     

144

Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою

Закон України “Про благоустрій населених пунктів”

73.     

144

Дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях

Закон України “Про охорону атмосферного повітря”

74.     

145

Дозвіл на спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України

Закон України “Про Червону книгу України”

75.     

146

Дозвіл на проведення державної апробації (випробовувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі

Закон України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”

76.     

148

Дозвіл на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей

Закон України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”

77.     

149

Дозвіл на утримання диких тварин у неволі

Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження”

 

78.     

154

Дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

Закон України “Про видавничу справу”

79.     

155

Експлуатаційний дозвіл (тимчасовий експлуатаційний дозвіл) на потужність, що призначена для:
1) виробництва та/або обігу кормових добавок;
2) виробництва та/або обігу преміксів, виготовлених з використанням кормових добавок;
3) виробництва з метою введення в обіг або лише для власного господарства кормових сумішей з використанням кормових добавок або преміксів.

Закон України “Про безпечність та гігієну кормів”