Лист Мінприроди України щодо строку дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємства (вх. від 03.04.2017 №3168/0/19-17)

24.04.2017