Державна регуляторна служба України

Завжди на боці бізнесу!

Сторінка: https://www.drs.gov.ua/permit_system/informatsiya-shhodo-vvedennya-v-diyu-zakonu-ukrayiny-vid-23-05-17-2059-viii-pro-otsinku-vplyvu-na-dovkillya/

Інформація щодо введення в дію Закону України від 23.05.17 № 2059-VIII “Про оцінку впливу на довкілля”

10.01.2018

Інформація щодо введення в дію Закону України від 23.05.17
№ 2059-VIII
«Про оцінку впливу на довкілля»

 

З 18 грудня 2017 року введено в дію Закон України від 23.05.17
№ 2059-VIII
«Про оцінку впливу на довкілля» (далі – Закон).

Закон встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Відповідно до статті 2 Закону оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля відповідно до статей 5, 6 та 14 цього Закону;

2) проведення громадського обговорення відповідно до статей 7, 8 та 14 цього Закону;

3) аналіз уповноваженим органом відповідно до статті 9 цього Закону інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого пунктом 3 цієї частини;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності відповідно до статті 11 цього Закону.

 

На виконання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

Кабінетом Міністрів України затверджено:

– Критерії визначення планованої діяльності, її розширення та зміни, які не підлягають оцінці впливу на довкілля (постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010);

– Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля (постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 989);

– Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля (постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1026).

Так, Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля визначає механізм передачі суб’єктом господарювання Мінприроди (далі – уповноважений центральний орган) або обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям (відповідному підрозділу з питань екології та природних ресурсів), органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів (далі – уповноважений територіальний орган) документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля, вимоги до форми, складу та її змісту та фінансування оцінки впливу на довкілля.

Також постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017
№ 1026 затверджено Порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля (далі – Порядок).

Зазначений Порядок визначає процедуру ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Реєстр ведеться з метою забезпечення:

Натисніть для друку