Інформація щодо проектів рішень органів місцевого самоврядування, якими затверджуються Правила благоустрою територій населених пунктів

30.10.2019

Інформація

щодо проектів рішень органів місцевого самоврядування, якими затверджуються Правила благоустрою територій населених пунктів

На підставі здійсненого аналізу проектів органів місцевого самоврядування, які надходять до ДРС для підготовки пропозицій щодо проектів регуляторних актів, було узагальнено типові помилки при підготовці проектів рішень, якими затверджуються Правила благоустрою територій населених пунктів.

Закон України «Про благоустрій населених пунктів» (далі – Закон) визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів і спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Відповідно до частини першої статті 34 Закону правила благоустрою території населеного пункту – нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги щодо благоустрою території населеного пункту.

Типові правила благоустрою території населеного пункту затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 № 310, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.12.2017 № 1529/1397 (далі – Типові правила).

Пунктом 3 Типових правил визначено, що ці правила є підставою для розроблення і затвердження органами місцевого самоврядування правил благоустрою населеного пункту відповідно до статті 34 Закону. У разі якщо відповідною сільською, селищною або міською радою не прийнято рішення про затвердження правил благоустрою населеного пункту застосовуються ці Типові правила.

Отже, виходячи з положень Закону, проекти рішень органів місцевого самоврядування, якими затверджуються правила благоустрою населених пунктів, за своїм змістовним навантаженням мають відповідати Типовим правилам.

Типові правила включають:

1) порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою;

2) вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій;

3) вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою – територіях загального користування;

4) вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту території;

5) вимоги до санітарного очищення території;

6) розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій території у числовому значенні;

7) порядок розміщення малих архітектурних форм;

8) порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів;

9) інші вимоги, передбачені цим та іншими законами.

  1. Проектами рішень органів місцевого самоврядування щодо затвердження Правил благоустрою територій населених пунктів передбачається:
  • необхідність отримання дозволів, погоджень, інших документів дозвільного характеру, не передбачених Законами України;
  • необхідність отримання дозволів, передбачених Законом «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (дозвіл на порушення об’єктів благоустрою, дозвіл на розміщення реклами).

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»  (далі – Закон про дозвільну систему) визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та адміністраторів.

Відповідно до частини першої статті 4 Закону про дозвільну систему виключно законами, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються, зокрема,  необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види; дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру; вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформлення, анулювання документа дозвільного характеру; перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (далі – Перелік) затверджено Законом України від 19.05.2011  № 3392-VI.

Законом № 3392-VI забороняється вимагати від суб’єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, які не внесені до Переліку, затвердженого цим Законом.

В Переліку містяться документи дозвільного характеру, які видаються органами місцевого самоврядування:  дозвіл на порушення об’єктів благоустрою, дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

Порядки видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, дозволів на розміщення зовнішньої реклами затверджуються окремими рішеннями органів місцевого самоврядування.

Відповідно до частини третьої статті 34 Закону правила не можуть  передбачати  обов’язок  фізичних  і юридичних  осіб  щодо  отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших   документів  дозвільного  характеру,  а  також повноважень органів державної влади, органів місцевого  самоврядування, їх посадових осіб,  підприємств,  установ,  організацій,  утворених такими органами, видавати зазначені документи.

Отже, до проектів рішень органів місцевого самоврядування, якими затверджуються Правила благоустрою територій населених  пунктів не можуть включатися положення щодо наявності та необхідності будь-яких дозволів, погоджень, інших документів дозвільного характеру.

  1. Проектами рішень органів місцевого самоврядування щодо затвердження Правил благоустрою передбачається обов’язкова пайова участь в утриманні об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.

Відповідно до частин першої та другої статті 15 Закону органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть  утворювати підприємства для утримання об’єктів благоустрою державної  та  комунальної  власності.  У  разі  відсутності таких підприємств   органи   державної   влади   та   органи   місцевого самоврядування  в межах своїх повноважень визначають на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів таких об’єктів.

Балансоутримувача, що здійснюватиме утримання і ремонт об’єкта благоустрою, який перебуває у приватній власності, визначає власник такого об’єкта благоустрою.

Підприємство  та  балансоутримувач  забезпечують  належне утримання  і своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи та організації.

Відповідно до частини другої статті 18 Закону підприємства,  установи та організації у сфері благоустрою населених пунктів зобов’язані, зокрема, утримувати в належному стані об’єкти благоустрою(їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену правилами благоустрою території населеного пункту прилеглу  до  цих  об’єктів  територію; утримувати  в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини).

Відповідно до пункту 1 Розділу ІІІ Типових правил підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.

Відповідно до пункту 1 Розділу ІІІ Типових правил підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.

Отже, законодавством передбачено право, а не обов’язок брати пайову участь в утриманні об’єкта та укладення договору на утримання та впорядкування територій громадянами, підприємствами, установами та організаціями.

  1. У пункті 13 розділу ІІ та пункті 1 розділу Х Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017№ 310, міститься посилання на ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», що втратили чинність.

Тому, пропонуємо виключати посилання на ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» у відповідних пунктах проектів Правил благоустрою.

  1. У пункті 22 розділу ІІ Типових правил міститься посилання на ДСТУ 2734 «Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», що втратив чинність, у зв’язку з набранням чинності ДСТУ Б В.2.3-25:2009 «Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», та ДСТУ 2735-94 «Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху», що втратив чинність, у зв’язку з набранням чинності ДСТУ 8751:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги».

Отже, пропонуємо у відповідному пункті проектів Правил передбачити  посилання на діючі нормативно-правові  акти.