Інформація щодо кількості виданих (відмов у видачі, переоформлених, анульованих) документів дозвільного характеру центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами за 2020 рік

26.05.2021