Інформація про кількість виданих документів дозвільного характеру та декларацій/повідомлень дозвільними органами ЦОВВ та ОДА за 2021 рік

03.05.2022