Розвиток малого та середнього бізнесу – завдання Запорізької регіональної влади на найближчі роки

24.12.2016

Стан розвитку малого та середнього бізнесу було розглянуто під час засідання обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва, яке відбулося 19.10.2016р. під керівництвом директора Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької облдержадміністрації Елли Слепян. Участь у ній взяли більшість членів ради, Президент Запорізької торгово-промислової палати Володимир Шамілов, керівник Регіонального фонду підтримки підприємництва в Запорізькій області Володимир Степаненко завідувач Сектору ДРС у Запорізькій області Олександр Мунтянов, як член координаційної ради.Учасників засідання було поінформовано про поточний стан виконання заходів Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2015-2016 роки.

У звітному періоді в області спостерігалося як зростання, так і падіння кількісних показників  малого і середнього бізнесу. Так, щороку зменшувалася кількість малих і середніх підприємств. Причиною такої динаміки є обмежений доступ до дешевих фінансових ресурсів для розвитку, великі ставки орендної плати за земельні ділянки, труднощі в оформленні землі, складний процес переорієнтації на зовнішні ринки Європи, мінливість законодавчої і нормативно-правової бази тощо.

Аналізуючи стан розвитку малого і середнього бізнесу в області, учасники засідання звернули увагу на те, що, незважаючи на скорочення його кількісних показників, водночас відбувається значне підвищення ролі малого й середнього підприємництва в економічній і соціальній сферах.

Також були відзначені досягнення в питанні якості надання адміністративних послуг, розширення мережі об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, розвитку сільського туризму тощо.

За словами фахівців, в умовах інтеграції України в Європейський Союз Запорізька область, як і Україна в цілому, зацікавлена в ефективному розвитку малого та середнього бізнесу, тому максимальне сприяння його розвитку  є найважливішим завданням регіональної влади на наступні роки.

Конкретні кроки в цьому напрямі закладено в проекті  Комплексної програми розвитку малого й середнього підприємництва в Запорізькій області на 2017-2018 роки, який було презентовано  учасникам засідання. Слід зазначити, що програму розроблено за участю представників бізнесу, громадських організацій підприємців, кожен етап її підготовки публічно обговорювався.

Аналіз бізнес-середовища в області проводився спільно з експертами проекту «ПРОМІС» і був представлений у вигляді «Бізнес-профілю Запорізької області» та «Експрес аналізу місцевого бізнес-клімату області» на засіданнях робочої групи з розробки Програми.

Реалізація програми на  2017-2018 років планується за п’ятьма  основними напрямами: розвиток об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, удосконалення системи надання адміністративних послуг, розвиток експортного потенціалу підприємств Запорізької області, фінансово-кредитна та інформаційна підтримка малого і середнього бізнесу, розвиток сільського, зеленого туризму.

Очікуваним результатом виконання Програми є створення сприятливого середовища для розвитку малого й середнього бізнесу і, як наслідок, нарощування обсягів реалізації продукції, збільшення внеску суб’єктів малого та середнього бізнесу у валовий внутрішній продукт регіону, підвищення зайнятості населення.