Скарга щодо анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності

15.04.2015

Голові екпертно-апеляційної ради при Державній регуляторній службі України

вул. Арсенальна 9/11, м. Київ, 01011 

 

Назва суб’єкта господарювання

повна адреса, засоби зв’язку

 

СКАРГА

на рішення (назва органу ліцензування) щодо анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності (вказати ліцензійний вид діяльності), наказ про анулювання №____ від____ , ліцензія серії____ №____ від____.

Наказ про анулювання ліцензії був прийнятий з порушенням вимог чинного законодавства у сфері ліцензування та контролю з наступних підстав:

                1. 2. 3.  

                ПРОШУ:  

Прийняти скаргу до розгляду та призупинити дію наказу (реквізити наказу) в частині анулювання ліцензії (кому, реквізити ліцензії) до прийняття рішення по скарзі.

Визнати наказ (реквізити наказу) в частині анулювання ліцензії (кому, реквізити ліцензії) таким, що був прийнятий з порушенням вимог законодавства у сфері ліцензування.

 

Додатки: (матеріали, що аргументовано підтверджують оскарження).

 

   Посада                                                                 Підпис                                                            Прізвище

 

   Дата