Щодо застосування норм Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222 (провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, операції у сфері поводження з небезпечними відходами)

07.07.2015

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775-III  ліцензуванню підлягало провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, операції у сфері поводження з небезпечними відходами (не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами).

Згідно із пунктом 14 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222 (далі – Закон № 222) ліцензуванню підлягає провадження господарської діяльності з поводження з особливо небезпечними речовинами та небезпечними відходами за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України. Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Отже, Законом № 222 назву виду господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами та речовинами було викладено у новій редакції. Крім того, редакція пункту 14 статті 7 Закону № 222 передбачає прийняття акту Кабінету Міністрів України, яким буде затверджено Перелік особливо небезпечних речовин та небезпечних відходів.

На сьогодні Перелік небезпечних відходів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів».

Водночас, в законодавстві не визначено терміну «поводження з небезпечними речовинами». Нормативно-правовим актом, який існує у сфері поводження з небезпечними речовинами, є Перелік особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 17.08.1998 № 1287, що не узгоджується із назвою виду ліцензування згідно із Законом № 222.

Крім того, у статті 1 Закону України «Про відходи» передбачено лише визначення терміну «поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення».

Частиною шостою статті 21 «Прикінцеві та перехідні положення» до Закону № 222 встановлено, що ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що на день набрання чинності цим Законом є чинними, продовжують діяти.

Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, зазначених у статті 7 цього Закону:

– види господарської діяльності яких звужені, підлягають переоформленню, що здійснюється органом ліцензування у триденний строк безкоштовно;

– які є чинними на день набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, є безстроковими і можуть бути, за заявою ліцензіата, переоформлені відповідним органом ліцензування безкоштовно у тижневий строк.

Проте, частиною третьою статті 8 Закону № 222 визначено, що у разі зміни згідно з цим Законом назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, яка не призводить до зміни предмета такої діяльності, відповідні ліцензійні умови надалі поширюються на такий вид діяльності. Ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності продовжують діяти.

Водночас, слід зазначити, що частиною другою статті 6 Закону № 222 до повноважень органу ліцензування, зокрема, віднесено здійснення методичного супроводження ліцензування.

Виходячи зі змісту підпунктів 1 та 2 пункту 3 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 № 32, основними завданнями Мінприроди є, серед іншого, забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері поводження з відходами.

З огляду на вище викладене, у разі, якщо орган ліцензування (Мінприроди) вважатиме, що предмет діяльності у редакції виду господарської діяльності, передбаченого Законом № 222, не змінився, ліцензії, видані до набрання чинності вказаним Законом, продовжать діяти.