Щодо повідомлення органу ліцензування про зміни даних та документів/відомостей, що додавалися до заяви про отримання ліцензії

09.12.2020

До Державної регуляторної служби України надходять звернення ліцензіатів щодо надання роз’яснень положень Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» в частині повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії з медичної практики.

ДРС за результатами розгляду таких звернень суб’єктів господарювання повідомляє наступне.

Згідно з частиною другою статті 15 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон № 222) ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом строку, встановленого ліцензійними умовами.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – Ліцензійні умови) затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики».

Підпунктом 10 пункту 13 Ліцензійних умов встановлено, що ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії. Повідомлення про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у місячний строк з дня настання таких змін.

При цьому, Закон №222 не містить прямої норми щодо строку розгляду  органом ліцензування повідомлень про зміни даних та документів/відомостей, що додаються до повідомлення та строку внесення  зазначених змін до ліцензійного реєстру.

Разом з цим зазначаємо, що на офіційному веб-сайті МОЗ України, у розділі Ліцензування/Інформація для ліцензіатів щодо порядку подачі повідомлень про зміни до ліцензій, розміщена за посиланням https://moz.gov.ua/uploads/3/19898-moz_inva_povidom_alhorytm.pdf, наявна інформація щодо порядку повідомлення про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

Відомості про спеціальності, місця провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у тому числі, дата внесення відомостей про місця провадження виду господарської діяльності) будуть також вноситися до Ліцензійного реєстру МОЗ України.

Відповідно до частини другої статті 6 Закону №222 до повноважень органів ліцензування належить, зокрема: формування та ведення ліцензійних справ, здійснення інформаційного та методичного супроводження ліцензування, формування та ведення ліцензійного реєстру, надання інформації з ліцензійних справ.

У разі звернення ліцензіата, МОЗ України надає відомості з наявного «Ліцензійного реєстру МОЗ» про спеціальності та місця провадження ліцензіатом господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Питання, що пов’язані з отриманням витягу з рішення МОЗ України  чи інформації про спеціальності, місця провадження ліцензіатом господарської діяльності з наявного «Ліцензійного реєстру МОЗ» висвітлені на сайті МОЗ у розділі «Ліцензування»/ «Деякі питання отримання ліцензіатами інформації чи витягу з рішення МОЗ України».

Поряд з цим зазначаємо, що згідно з пунктом 21 Ліцензійних умов зміна функціонального призначення приміщень, перепланування, розширення площ, які використовуються у лікувально-діагностичному процесі, розширення переліку лікарських спеціальностей і спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою мають бути підтверджені актом санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта, виданим уповноваженим на це органом (установою), у частині, в якій відбулися зазначені зміни.

 У разі розширення діяльності за певними лікарськими спеціальностями або спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою та доповнення місць провадження господарської діяльності, можна починати здійснювати безпосередньо господарську діяльність після отримання акта санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта, виданого уповноваженим на це органом (установою), при цьому у місячний термін повідомити орган ліцензування про зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.