Щодо необхідності переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у разі, коли місцезнаходження юридичної особи не змінюється

08.06.2012

Державною регуляторною службою України розглянуто лист ТОВ «Медконсалтинг» щодо необхідності переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у разі, коли місцезнаходження юридичної особи не змінюється, проте змінюється назва вулиці, номер будинку або поштовий індекс та зазначається наступне.

Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлення державного контролю у сфері ліцензування, відповідальність суб’єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування встановлено Законом України від 01.06.2000 № 1775 «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (далі – Закон № 1775).

Відповідно до статті 16 Закону № 1775 однією з підстав для переоформлення ліцензії є зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи – підприємця.

Згідно із статтею 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» місцезнаходженням юридичної особи є адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені.

У той же час статтею 93 Цивільного кодексу України (із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу» від 02.12.2010 № 2756-VI) встановлено, що місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Оскільки Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, і, відповідно, термін місцезнаходження юридичної особи вживається у ньому саме для цілей державної реєстрації юридичних осіб, при розгляді питання необхідності переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, слід керуватись нормою статті 93 Цивільного кодексу України, яка, до речі, є загальною по відношенню до спеціальної норми статті 1 вказаного Закону.

З огляду на зазначене, вважаємо, що у випадку, коли змінюється назва вулиці, номер будинку або поштовий індекс, проте не змінюється фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління та обліку, відсутні підстави для переоформлення ліцензії.

Одночасно зазначаємо, що 28.06.2015 набирає чинності Закон України від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон № 222), згідно з яким втрачає чинність Закон № 1775.

Частиною п’ятнадцятою статті 13 Закону № 222 встановлено єдину підставу для переоформлення ліцензії – зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця.

При цьому, слід звернути увагу, що відповідно до частини другої статті 15 Закону № 222 ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін.

Перший заступник Голови Державної

регуляторної служби України                                                        В.П. Загородній