Щодо наради з обговорення пропозицій до окремих положень проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України”

10.12.2015

До Державної регуляторної служби України від учасників ринку медичних послуг надійшли пропозиції до окремих положень проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України”, зокрема, щодо:

–         можливості передачі ліцензіатом виконання окремих етапів технологічного процесу до іншої установи (атестовані/акредитовані в установленому законодавством порядку лабораторії);

–         встановлення строку протягом якого ліцензіати, які мають діючі ліцензії, повинні привести свою діяльність у відповідність до вимог нових Ліцензійних умов.

Ураховуючи принцип дотримання прозорості та врахування громадської думки, Державна регуляторна служба ініціює проведення робочої наради щодо обговорення вказаних питань.

Робоча нарада відбудеться 14 грудня 2015 року об 11 годині у приміщенні ДРС України за адресою: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 4-й поверх.

Просимо повідомити щодо осіб, які візьмуть участь у нараді, контактній особі Ковальчуку О.В. за тел.: 254-52-05 або e-mail: kovalchuk@dkrp.gov.ua