Питання повноважень органів ліцензування (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації) щодо контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов

23.04.2021

ДРС повідомляє про відсутність на сьогоднішній день правових підстав для здійснення органами ліцензування (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації) контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії та зазначає про таке.

Частиною третьою статті 19 Закону України  «Про ліцензування видів господарської діяльності» встановлено, що контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов здійснюють у межах своїх повноважень органи ліцензування, крім Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка здійснює контроль відповідно до Закону України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, шляхом проведення планових і позапланових перевірок відповідно до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Таким чином, державний нагляд (контроль) у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії здійснює у межах своїх повноважень Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (зі змінами) з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Звертаємо увагу, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг» від 19 грудня 2019 р. № 394 (далі – Закон № 394), який набрав чинності 29.12.2019, внесені зміни до частини другої статті 2 Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», відповідно до яких дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг.

Отже, з набранням чинності Законом № 394 норми Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» не поширюються на відносини, що виникають під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сферах централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

Ураховуючи викладене, внесення Законом № 394 змін до частини другої статті 2 Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» призвело до протиріччя (конфлікту) змісту норм діючих нормативних-правових актів Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та абзацу першого частини третьої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Як наслідок, органи ліцензування (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації) не можуть реалізувати свої повноваження із здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов, встановлених абзацом першим частини третьої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

З метою врегулювання питання щодо належної реалізації органами ліцензування (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації) зазначених вище повноважень та усунення колізії у законодавстві ДРС звернулася до Міністерства розвитку громад та територій України (лист від 04.03.2021 № 980) з пропозицією  внести зміни до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»,  а саме,  частину другу статті 2 цього Закону після слів «законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг» доповнити словами «(крім здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, що здійснює у межах своїх повноважень Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації».

За результатами розгляду пропозиції ДРС щодо врегулювання зазначеного питання Мінрегіон повідомив про розробку проекту Закону України «Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», яким передбачається відновлення поширення дії цього Закону на повноваження органів ліцензування – місцевих органів виконавчої влади у сфері комунальних послуг (лист від 09.03.2021 № 7/11/450-21).

Зазначений вище проект Закону на погодження до ДРС не надходив.