Пропозиції змін до Закону України від 02.03.2015 № 222-VІІІ „Про ліцензування видів господарської діяльності”

01.07.2016

19 квітня 2016 року Державною регуляторною службою України було презентовано громадськості та органам ліцензування пропозиції змін до Закону України від 02.03.2015 № 222-VІІІ „Про ліцензування видів господарської діяльності” (далі – Закон), які підготовлено за результатом відстеження дії норм цього Закону, з метою системного вдосконалення державного регулювання у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

Значна кількість пропозицій (додаються), які надійшли до ДРС, хоча і є слушними та носять конструктивний характер, потребують додаткового обговорення, оскільки залишаються незрозумілими механізми їх нормативного впровадження, а також узгодження з деякими іншими нормами Закону.

З метою формування фінальної редакції пропозицій змін до Закону, які буде направлено до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України для включення у відповідний проект Закону, Державною регуляторною службою України буде проведено їх обговорення.