Щодо питань, пов’язаних із провадженням господарської діяльності з будівництва об’єктів

22.10.2020

На адресу Державної регуляторної служби України надходять численні звернення від ліцензіатів щодо питань, пов’язаних із провадженням господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Урядом прийнято рішення про втрату чинності підзаконних актів (постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 № 218 «Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та від 13.03.2020 № 219 «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду»), які передбачали механізм здійснення ліцензування у сфері будівництва.

Проте, на сьогодні не внесені відповідні зміни до статті 7 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» та статті 37¹ Закону України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» в частині виключення ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Міністерство розвитку громад та територій України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, серед іншого, державну політику у сфері будівництва.

За позицією Міністерства розвитку громад та територій України ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів з середніми та значними наслідками з 18.03.2020 не здійснюється, як і внесення змін до вже виданої ліцензії на будівництво (лист від 15.07.2020 № 7/30/12145-20).