Позиція ДРС щодо розмежування повноважень органів ліцензування з у сфері теплопостачання між НКРЕКП, обласними та Київською міською держадміністраціями

23.07.2019

Від обласних державних адміністрацій почастішали звернення до ДРС  з питань ліцензування у сфері виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, а також постачання теплової енергії щодо повноважень між НКРЕКП, обласними та Київською міською держадміністраціями.

  Так, відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України від 02.03.2015 № 222-VІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності»  (далі – Закон № 222) ліцензуванню підлягає такий вид господарської діяльності, як  виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом.

У пункті 26 Переліку органів ліцензування затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» НКРЕКП, обласні, Київська міська держадміністрації визначені органом ліцензування, зокрема, з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом.

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії (далі – Ліцензійні умови).

У Ліцензійних умовах встановлено розмежування між органами ліцензування, а саме щодо здійснення ліцензування НКРЕКП та обласними, Київською міською держадміністраціями.

Частиною четвертою статті 2 Закону № 222 встановлено, серед іншого, що господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є: центральний орган виконавчої влади, державний колегіальний орган, – провадиться на всій території України; місцевий орган виконавчої влади, – провадиться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Частиною першою статті 161 Закону України від 02.06.2005 № 2633-IV «Про теплопостачання» (із змінами внесеними Законом № 1540) (далі – Закон № 2633) серед іншого, встановлено, що до повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій при регулюванні діяльності у сфері теплопостачання належать ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що не перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами).

Наразі, НКРЕКП Ліцензійними умовами встановила рівень, зазначений у статті 161 Закону № 2633, при розмежуванні між органами ліцензування.

 

Поряд з цим зазначаємо, що 07.06.2018 в ДРС була проведена нарада за участі представників НКРЕКП, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» та Донецької обласної державної адміністрації щодо врегулювання питань у разі здійснення господарської діяльності у декількох областях.

Так, за результатами обговорення 07.06.2018 встановлено, що виходячи з вимог Ліцензійних умов, обласні та Київська міська державні адміністрації є органом ліцензування вказаного виду ліцензування у сфері теплопостачання за умови одночасного врахування трьох критеріїв:

  – обсягів  виробництва (транспортування, постачання) теплової енергії;

  – розміру забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії;

  – здійснення діяльності на виробничих об’єктах, що розташовані виключно на території однієї області України (або лише на території міста Києва).

У разі невідповідності хоч одному з критеріїв органом ліцензування є НКРЕКП.

 

Враховуючи наведене, ДРС (листи від 25.06.2018 № 6142/0/20-18 та від 17.09.2018 № 9227/0/20-18) було запропоновано НКРЕКП привести свою діяльність у відповідність до вимог Ліцензійних умов, а також прийнято рішення щодо перегляду вимог Ліцензійних умов, зокрема, в частині уточнення критеріїв щодо визначення органів ліцензування з метою їх однозначного правозастосування та внесення відповідних змін до Ліцензійних умов.

Так, відповідно до положень статті 17 Закону України від 22.09.2016 № 1540-VIII «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Регулятор здійснює: ліцензування видів господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, передбачених законом; контролює додержання ліцензіатами законодавства у відповідній сфері регулювання і ліцензійних умов провадження господарської діяльності та вживає заходів до запобігання порушенням ліцензійних умов, а також забезпечує надання роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів Регулятора.

З огляду на зазначене, ДРС (лист від 09.07.2019 № 5162/0/20-19) повторно звернулась до НКРЕКП щодо розгляду вказаного питання, за результатами отримання якої на сайті ДРС буде розміщено відповідну інформацію.