Позиція ДРС щодо ознайомлення представників органів місцевого самоврядування та суб‘єктів господарювання з ліцензійними справами

23.07.2019

 До ДРС від органів ліцензування надходять звернення про надання роз‘яснень щодо ознайомлення представників органів місцевого самоврядування та суб‘єктів господарювання з ліцензійними справами.

Так, частиною першою статті 17 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон № 222) встановлено, що, орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб’єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідного суб’єкта господарювання).

Ліцензійна справа – це єдиний набір документів на паперових або електронних носіях стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних або фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цього Закону.

У відповідності до частини другої статті 17 Закону № 222 у ліцензійній справі зберігаються:

  • документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону (разом із конвертами);
  • завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;
  • оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;
  • копії (фотокопії) розпоряджень спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про усунення порушень органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування, допущених стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;
  • матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов);
  • оригінали судового рішення про витребування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребуваних документів;
  • інші документи, встановлені законом.

Відносини щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації регулюються Законом України від 02.10.1992 № 2657-ХІІ «Про інформацію» (далі – Закон № 2657).

Наразі, відповідно до статті 1 Закону № 2657 інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

 

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 35 Закону України від 09.04.1999 № 586-XIV «Про місцеві державні адміністрації» місцеві державні адміністрації на відповідній території взаємодіють з сільськими, селищними і міськими радами, їх виконавчими органами та сільськими, селищними і міськими головами, сприяють у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, зокрема у вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, контролюють виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади, розглядають та враховують у своїй діяльності пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Поряд з цим зазначаємо, що Закон № 222 не містить положень, які б встановлювали особливі (спеціальні) вимоги щодо поширення, охорони або захисту інформації, що знаходиться у володінні органів ліцензування.

У випадку наміру ознайомлення суб’єкта господарювання (далі – заявник) з відомостями, що містяться в ліцензійних справах, органу ліцензування та заявнику необхідно враховувати вимоги Закону України від 13.01.2011 №  2939-VI «Про доступ до публічної інформації», яким визначено порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.

Таким чином, у разі наміру ознайомлення з відомостями, що містяться в ліцензійних справах слід керуватись нормами зазначених вище законів.