Постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 420 внесено зміни до Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

14.06.2019

«Постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 420 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності» (далі – Постанова № 420) внесено зміни до Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності (далі – Ліцензійні умови), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 991 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності».

Так, з із набранням чинності Постанови № 420, а саме з 29.05.2019, серед іншого, в Ліцензійних умовах впорядковано вимоги:

  • до освіти та стажу роботи, що отримуються за межами України, керівника та персоналу туроператора;
  • забезпечення дотримання туроператорами мінімального розміру фінансового забезпечення, встановленого статтею 15 Закону України «Про туризм», протягом усього строку дії ліцензії та поновлення суми гарантії у разі здійснення виплат за такою гарантією.

         Крім цього, через два місяці з дня набрання чинності Постанови № 420, а саме з 29.07.2019, серед іншого, ліцензіати мають передбачити:

  • інформування про будь-які затримки рейсу при наданні послуг виїзного туризму із перевезенням;
  • розміщення інформації щодо діючих договорів на туристичне обслуговування, укладених безпосередньо туроператором та/або через туристичних агентів, із зазначенням країни тимчасового перебування;
  • розміщення туроператором на власному веб-сайті інформації про турагентів, з якими працює туроператор та реквізити установи, що надала фінансове забезпечення турагента;
  • забезпечення створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до місць її провадження*.

Наразі, відповідно до Закону України від 11.09.2003 №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» базове відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься впродовж двох років після набрання ним чинності шляхом здійснення моніторингу після прийняття запропонованої норми.

Отже, за результатами базового відстеження Постанови № 420, у разі не досягнення запропонованих регуляторним актом цілей, положення цього акта будуть переглянуті.

 

Довідково: Державною регуляторною службою України (лист від 19.02.2019 № 1050/0/20-19) було погоджено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності», розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, як органом ліцензування.

*Відповідно до Плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1073-р, одним із заходів передбачено внесення змін до ліцензійних умов провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, стосовно забезпечення доступності місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення.».