Порядок денний засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування № 16-18 при ДРС

22.12.2018

 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Голова Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування

 

_______________ К. ЛЯПІНА

                               21 грудня 2018 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(план)

засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування № 16-18

 

27 грудня 2018 року

Початок об 11-00 годині

І.

(3)

Державна архітектурно-будівельна інспекція України………………..

2

ІІ.

(4)

Міністерство екології та природних ресурсів України..……………….

3

ІІІ.

(20)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг………………………………………………..

 

2

ІV.

(23)

Звернення щодо проведення позапланових перевірок ……..…………

8

Всього————————————————————————————————

15

 

І. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

3.1. Розгляд скарги (апеляції) ТДВ “КАРПАТНАФТОБУД” (ЄДРПОУ 04711040) від 21.11.2018 № 31 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 24.10.2018 № 62-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ТДВ “КАРПАТНАФТОБУД” ліцензії (реєстраційний запис 2013035708) на право провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності.

3.2. Розгляд скарги (апеляції) ФОП Байбороша С. Ю. (код 2584706034) від 26.11.2018 б/н щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 31.10.2018 № 64-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ФОП Байбороша С. Ю. ліцензії (реєстраційний запис 2013037227) на право провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності.

 

ІІ. (4) Міністерство екології та природних ресурсів України

 

4.1. Розгляд скарги (апеляції) ПАТ “НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ” (ЄДРПОУ 00152230) б/н щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 19.10.2018 № 366 “Про анулювання ліцензії” в частині анулювання ПАТ “НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ” ліцензії від 25.04.2014 № 121 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.

4.2. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “АРГАН” (ЄДРПОУ 38140443) від 15.11.2018 б/н щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 19.10.2018 № 366 “Про анулювання ліцензії” в частині анулювання ТОВ “АРГАН” ліцензії від 04.03.2013 № 83 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання небезпечних відходів).

4.3. Розгляд скарги (апеляції) ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ”, далі – ДП “СХІДГЗК”, (ЄДРПОУ 14309787) від 29.11.2018 № 35-01/9610 щодо видання Міністерством екології та природних ресурсів України розпорядження “Про усунення порушень Ліцензійних умов” (вих. Міністерства екології та природних ресурсів України від 21.11.2018 № 5/4-7/12621-18) за результатами проведення планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності ДП “СХІДГЗК” з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин.

 

ІІІ. (20) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

20.1. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “ФК “СУМБУД-ІНВЕСТ” (ЄДРПОУ 34451799) від 22.11.2018 № 22/85 щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 30.10.2018 № 1915 “Про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) Товариству з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Сумбуд-Інвест”.

20.2. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “ФК “ФІНГРУП ФАКТОР” (ЄДРПОУ 38945479) від 05.12.2018 б/н щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 13.11.2018 № 1994 “Про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНГРУП ФАКТОР”.

 

ІV. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до частини 10 статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”

 

23.1. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 28.11.2018 № 10230-1.1.1/3.0/17-18 відповідно до листа ДУ “ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ” від 23.10.2018 № 01-03/612 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 26, 31, 128, 105, 106, 107 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, за місцем провадження господарської діяльності таким ліцензіатом.

23.2. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 29.11.2018 № 10295-/3.0/17-18 відповідно до листа Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 14.11.2018 № 2412/4.1-10, що надійшов до органу ліцензування листом Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області від 16.11.2018 № 1361/02-18, який було зареєстровано 20.11.2018 за № 5451/0/11-18, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 132, 169, 178, 181 та абзацу 4 пункту 165 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, за місцями провадження господарської діяльності таким ліцензіатом.

23.3. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 06.12.2018 № 10523-1.1.1/2.0/17-18 відповідно до звернення гр. Шевчука В. В. від 23.11.2018 б/н, що надійшло до органу ліцензування 30.11.2018 та було зареєстроване за № Ш-483, щодо погодження проведення (здійснення) позапланових перевірок додержання певними ліцензіатами вимог пункту 20 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, за місцями провадження господарської діяльності такими ліцензіатами.

23.4. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 10.12.2018 № 10642-1.1.1/5.0/17-18 відповідно до звернення мешканців будинку № 4 по вул. Аврамівська у м. Харкові, що надійшло до органу ліцензування 30.11.2018 та було зареєстроване за № КО-482, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 282 “Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку”, за місцем провадження господарської діяльності таким ліцензіатом.

23.5. Розгляд звернення (листа) Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 04.12.2018 № 40-401-(90-9)/8131-18 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”, а саме: підпункту 2 пункту 8 (стосовно підтвердження достовірності даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органові ліцензування в частині укомплектованості суб’єкта господарювання керівниками, професіоналами, фахівцями і робітниками необхідних професій); підпункту 3 пункту 8 (щодо укомплектованості суб’єкта господарювання керівниками, професіоналами, фахівцями і робітниками необхідних професій).

23.6. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 21.11.2018 № 10947/14/7-18 відповідно до листів ПВТКП “ЮЖТОРГПОСТАВКА” від 05.04.2018 № 0504 (вх. НКРЕКП від 05.04.2018 № 5344/1-18), від 08.08.2018 № 0808/01 (вх. НКРЕКП від 08.08.2018 № 11679/1-18), від 06.11.2018 № 0611/02 (вх. НКРЕКП від 09.11.2018 № 17670/1-18) та № 06.11 (вх. НКРЕКП від 09.11.2018 № 17671/1-18) і ініціативної групи мешканців м. Жовті Води, Дніпропетровської області, зокрема, гр. Волошенюк В. Г. та інших (вх. НКРЕКП від 10.09.2018 № ЗВГ-5199/18), щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 25.07.2017 № 932 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії”, щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до законів України від 16.10.1997 № 575/97-ВР “Про електроенергетику”, від 22.09.2016 № 1540-VIII “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг”, від 13.04.2017 № 2019-VIII “Про ринок електричної енергії” та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, зокрема, Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі – НКРЕ) від 17.01.2013 № 32 “Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.02.2013 за № 236/22768 (у редакції, що діяла на дату подання відповідних заяв), розділу ІV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 “Про затвердження Кодексу систем розподілу”, в частині порядку надання замовником послуг з приєднання, Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12.02.2013 № 115 “Про затвердження Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 за № 339/22871.

23.7. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 30.11.2018 № 11345/14/7-18 відповідно до звернень АТ “УКРТРАНСГАЗ” від 05.10.2018 № 1001ВИХ-18-4805 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15258/1-18), № 1001ВИХ-18-4806 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15287/1-18), № 1001ВИХ-18-4807 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15261/1-18), № 1001ВИХ-18-4808 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15286/1-18), № 1001ВИХ-18-4809 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15289/1-18), № 1001ВИХ-18-4810 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15264/1-18), № 1001ВИХ-18-4811 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15310/1-18), № 1001ВИХ-18-4812 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15277/1-18), № 1001ВИХ-18-4813 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15307/1-18), № 1001ВИХ-18-4814 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15275/1-18), № 1001ВИХ-18-4816 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15298/1-18), № 1001ВИХ-18-4817 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15279/1-18), № 1001ВИХ-18-4818 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15303/1-18), № 1001ВИХ-18-4819 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15306/1-18), № 1001ВИХ-18-4820 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15297/1-18), № 1001ВИХ-18-4821 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15296/1-18), № 1001ВИХ-18-4822 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15305/1-18), № 1001ВИХ-18-4824 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15281/1-18), № 1001ВИХ-18-4825 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15291/1-18), № 1001ВИХ-18-4826 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15295/1-18), № 1001ВИХ-18-4827 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15294/1-18), № 1001ВИХ-18-4828 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15282/1-18), № 1001ВИХ-18-4830 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15292/1-18), № 1001ВИХ-18-4831 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15283/1-18), № 1001ВИХ-18-4832 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15290/1-18), № 1001ВИХ-18-4833 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15293/1-18), № 1001ВИХ-18-4834 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15301/1-18), № 1001ВИХ-18-4835 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15300/1-18), № 1001ВИХ-18-4836 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15299/1-18), № 1001ВИХ-18-4837 (вх. НКРЕКП від 08.10.2018 № 15285/1-18), щодо погодження проведення (здійснення) позапланових перевірок певних ліцензіатів в частині здійснення несанкціонованого відбору природного газу Операторами ГРМ для виробничо-технічних витрат та власних витрат у 2016 та 2017 роках, що відповідно до положень Закону України від 09.04.2015 № 329-VIIІ “Про ринок природного газу” є порушенням на ринку природного газу.

23.8. Розгляд звернення (листа) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.11.2018 № 4501-06/52730-03 відповідно до скарги адвоката Красовського В. Б. від 09.11.2018 б/н, в інтересах гр. Меткого О. В. та гр. Меткого В. В., щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 20 Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 991 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності”.

 

 

Секретар Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування                                                                              Ю. ВОЗНА