Порядок денний засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування № 14-18 при ДРС

05.11.2018

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування

 

_______________ К. ЛЯПІНА

                               02 листопада 2018 року

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(план)

 засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування № 14-18

 

08 листопада 2018 року

Початок о 14-00 годині

 

І.

(1)

Державна служба України з безпеки на транспорті ……………………

1

ІІ.

(2)

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками……………………………………………………………..

 

1

ІІІ.

(3)

Державна архітектурно-будівельна інспекція України………………..

1

ІV.

(4)

Міністерство екології та природних ресурсів України..……………….

6

V.

(7)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій…………………..

1

VІ.

(17)

Міністерство освіти і науки України……………………………………

2

VІІ.

(17)

Департамент освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації………………………………………………….

 

1

VІІІ.

(20)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг………………………………………………..

 

2

ІХ.

(23)

Звернення щодо проведення позапланових перевірок ……..…………

9

Всього————————————————————————————————

24

 

І. (1) Державна служба України з безпеки на транспорті

 

1.1. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ ВКФ “ГУРИГ-СЕРВІС” (ЄДРПОУ 35320162) б/н щодо видання Державною службою України з безпеки на транспорті наказу від 08.08.2018 № 678 “Про проведення позапланової перевірки” та Акту, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом від 10.08.2018 № 678.

 

ІІ. (2) Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

 

2.1. Розгляд скарги (апеляції) ПП “РФО” (ЄДРПОУ 40713945) від 12.10.2018 № 1610/18 щодо прийняття Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками наказу від 17.09.2018 № 1023 “Щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)” в частині анулювання ПП “РФО” ліцензії б/н від 13.09.2016 на право провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами.

 

ІІІ. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

3.1. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ”
(ЄДРПОУ 38677589) від 02.02.2018 № 5 (в доповнення до якої окрема скарга від 07.03.2018 № 7) щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 09.01.2018 № 1-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ТОВ “ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ” ліцензії (реєстраційний запис 2013026829) на право провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності.

 

ІV. (4) Міністерство екології та природних ресурсів України

 

4.1. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “УТІЛІС ІННОТЕХ” (ЄДРПОУ 37642215) від 23.08.2018 № 1/08-18 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 03.08.2018 № 287 “Про анулювання ліцензії” в частині анулювання ТОВ “УТІЛІС ІННОТЕХ” ліцензії від 18.04.2012 № 238 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання небезпечних відходів).

4.2. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “НВП “УКРЕКОПРОМПРОЕКТ”
(ЄДРПОУ 37825486) від 02.08.2018 № 02/1 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 13.07.2018 № 258 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ТОВ “НВП “УКРЕКОПРОМПРОЕКТ” ліцензії від 28.04.2015 № 136 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання небезпечних відходів).

4.3. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “ЕКО-ХЕЛП” (ЄДРПОУ 22572279) від 11.09.2018 № 17 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 27.08.2018 № 313 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ТОВ “ЕКО-ХЕЛП” ліцензії від 14.03.2011 № 75 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання небезпечних відходів).

4.4. Розгляд скарги (апеляції) МППП “ЕКОЛОГ БУКОВИНИ” (ЄДРПОУ 21416265) б/н щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 04.09.2018 № 318 “Про анулювання ліцензії” в частині анулювання МППП “ЕКОЛОГ БУКОВИНИ” ліцензії від 13.08.2010 № 338 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання небезпечних відходів).

4.5. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ НВФ “ЕКОЦЕНТР” (ЄДРПОУ 13744541) від 19.10.2018 № 63/18 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 21.09.2018 № 335 “Про анулювання ліцензії” в частині анулювання ТОВ НВФ “ЕКОЦЕНТР” ліцензії від 19.10.2015 № 371 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання, оброблення, утилізація небезпечних відходів).

4.6. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “УТІЛЬВТОРПРОМ” (ЄДРПОУ 39447017) від 11.09.2018 б/н щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 11.09.2018 № 326 “Про анулювання ліцензії” в частині анулювання ТОВ “УТІЛЬВТОРПРОМ” ліцензії від 12.09.2016 № 336 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження небезпечних відходів), враховуючи рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування від 10.10.2018 № 4.2 (протокол № 13-18) та розпорядження Державної регуляторної служби України від 16.10.2018 № 112 “Про розгляд скарги”.

 

V. (7) Державна служба України з надзвичайних ситуацій

 

7.1. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “АСҐАРД” (ЄДРПОУ 42009037) від 01.10.2018 б/н щодо прийняття Державною службою України з надзвичайних ситуацій наказу від 27.09.2018 № 570 “Про залишення без розгляду заяви щодо отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення” в частині залишення без розгляду заяви ТОВ “АСҐАРД” про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

 

VІ. (17) Міністерство освіти і науки України

 

17.1. Розгляд скарги (апеляції) ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”, далі – ПВНЗ “ММУ”, (ЄДРПОУ 41389283) від 19.09.2018 № 19-в щодо прийняття Міністерством освіти і науки України наказу від 16.08.2018 № 1383-л “Про ліцензування освітньої діяльності” в частині відмови у видачі ліцензії ПВНЗ “ММУ” на право провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

17.2. Розгляд скарги (апеляції) ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “МЕДИКО-ПРИРОДНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ” (ЄДРПОУ 41149112) від 17.10.2018 № 55 щодо прийняття Міністерством освіти і науки України наказу від 19.09.2018 № 1460-л “Про анулювання ліцензій на провадження освітньої діяльності Приватного вищого навчального закладу “Медико-Природничий Університет”.

 

VІІ. (17) Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Київської міської державної адміністрації

 

17.3. Розгляд скарги (апеляції) Закладу “Всеукраїнська школа персональної освіти “СЛАВІЯ” імені Віктора Соломенка (ЄДРПОУ 31457520) від 25.10.2017 № 112/1017 щодо прийняття виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розпорядження від 29.09.2017 № 1196 “Про відмову у видачі ліцензії ЗАКЛАДУ “ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА ПЕРСОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ “СЛАВІЯ” ІМЕНІ ВІКТОРА СОЛОМЕНКА” а саме, ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти (здобуття початкової загальної освіти, базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти за екстернатною формою навчання).

 

VІІІ. (20) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

20.1. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “ФК “ГРОВІНГ СТЕЙТ” (ЄДРПОУ 40427198) б/н щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 30.08.2018 № 1517 “Про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ГРОВІНГ СТЕЙТ”.

20.2. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “ФК “УКРКОЛ” (ЄДРПОУ 41767462) від 12.10.2018 № 12 щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 09.10.2018 № 1793 “Про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ “УКРКОЛ”.

 

ІХ. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до частини 10 статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”

 

23.1. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 02.10.2018 № 8544-1.1.1/3.0/17-18 відповідно до листів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області від 31.07.2018 № 01-15/414 та Головного управління ДФС у Чернівецькій області від 24.07.2018 № 3842/9/24-13-13-04, що надійшли до органу ліцензування листом Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області від 12.09.2018 № 417/02-39, який було зареєстровано 17.09.2018 за № 4382/0/11-18 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 132 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, за місцем провадження господарської діяльності таким ліцензіатом.

23.2. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 19.10.2018 № 9006-1.1.1/3.0/17-18 відповідно до листа мешканців будинку по вул. Академіка Корольова, № 43 а, в м. Одеса, Чернишова С. та інших, що надійшов до органу ліцензування електронною поштою 09.10.2018 і був зареєстрований за № Ч-415 від 09.10.2018 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 162 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, за місцем провадження господарської діяльності таким ліцензіатом.

23.3. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 22.10.2018 № 9077-1.1.1/3.0/17-18 відповідно до звернення гр. Сакалюк А. В. від 28.09.2018 б/н, що надійшло від Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області за належністю до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області 08.10.2018, яка листом від 10.10.2018 № 388/01-29-18 надіслала його до органу ліцензування, що був зареєстрований 12.10.2018 за № 4798/0/11-18 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 162 та 181 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, за місцем провадження господарської діяльності таким ліцензіатом.

23.4. Розгляд звернення (листа) Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 10.10.2018 № 40-401-12/6889-18 відповідно до листа Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації від 28.09.2018 № 1020/01-13 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”, а саме: абзацу другого підпункту 1 пункту 8 (в частині наявності затвердженої організаційної структури суб’єкта господарювання відповідно до переліку робіт); абзацу п’ятого підпункту 1 пункту 8 (в частині наявності укладених трудових договорів з усіма найманими працівниками); абзацу сьомого підпункту 1 пункту 8 (в частині наявності власних або орендованих виробничих приміщень, засобів виробництва); абзацу восьмого підпункту 1 пункту 8 (в частині наявності документа, який підтверджує впровадження системи управління якістю продукції суб’єкта господарювання); абзацу першого підпункту 3 пункту 8 (в частині укомплектованості суб’єкта господарювання керівниками, професіоналами, фахівцями і робітниками необхідних професій та кваліфікацій відповідно до організаційної структури суб’єкта господарювання); абзацу другого підпункту 1 пункту 9 (в частині наявності у керівників, професіоналів та фахівців залежно від видів виконуваних робіт відповідної освіти та кваліфікації); абзацу другого пункту 10 (в частині наявності будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, оснащення, інвентарю, пристроїв та інструменту відповідно до технологічних вимог виконання робіт).

23.5. Розгляд звернення (листа) Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 19.10.2018 № 40-401-16/7079-18 відповідно до листа ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “НАРОДНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ” від 18.10.2018 № 18/10-02 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”, а саме: пункту 2 (стосовно відповідності переліку робіт до ліцензії з діючим Переліком видів робіт); пунктів 8, 9, 10 (стосовно дотримання загальних організаційних, кадрових та технологічних вимог); пунктів 15, 16, 17 (стосовно дотримання організаційних, кадрових та технологічних вимог до будівництва об’єктів інженерної інфраструктури).

23.6. Розгляд звернення (листа) Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 24.10.2018 № 40-402-11/7191-18 відповідно до листа Міністерства оборони України від 23.10.2018 № 220/6212 щодо погодження проведення (здійснення) позапланових перевірок додержання:

– певним ліцензіатом вимог пунктів 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”;

– певними ліцензіатами вимог пунктів 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”.

23.7. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 25.09.2018 № 8663/14.2.1/7-18 відповідно до звернення гр. Мамальтерова В. В. від 09.09.2018 б/н, яке надійшло через Урядову гарячу лінію та було зареєстровано 09.09.2018 за № МА-8504988 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки господарської діяльності певного ліцензіата за період 2015-2017 роки у зв’язку із порушенням вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 307 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення”.

23.8. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 27.09.2018 № 8744/14/7-18 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 13.04.2017 № 504 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії” у відповідних частинах,
а саме з питань, що порушені у зверненнях гр. Кушніра О. В., в інтересах гр. Пуркара А. І. (вх. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 05.07.2018 № ЗВГ-3726/18) та в інтересах ПАТ “ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС” (вх. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 11.09.2018 № ЗВГ-5233/18 та № ЗВГ-5232/18).

23.9. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 28.09.2018 № 8849/14.1.2/7-18 відповідно до депутатського звернення народного депутата України Одарченка Ю. В. від 14.09.2018 № 239-18 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 2.1 та підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.02.2017 № 201 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу”, враховуючи  рішення  Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування від 10.10.2018 № 23.9  (протокол № 13-18).

 

 

Секретар Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування                                                                              Ю. ВОЗНА