Порядок денний засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування № 14-17 при ДРС 12.12.2017

08.12.2017

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                    Голова Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування

_____________________  К. М. Ляпіна

                              07 грудня 2017 року

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(план)

засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування № 14-17

 

12 грудня 2017 року

Початок о 14-30 годині

І.

(1)

Державна служба України з безпеки на транспорті…………………

1

ІІ.

(2)

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками……………………………………………………………

 

2

ІІІ.

(3)

Державна архітектурно-будівельна інспекція України…………….

4

ІV.

(4)

Міністерство екології та природних ресурсів України……………..

2

V.

(17)

Департамент освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації………………………………………………

 

2

VІ.

(19)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку……….

1

VІІ.

(20)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг…………………………………………….

 

1

VІІІ.

(24)

Різне…………………………………………………………………….

1

Всього——————————————————————————————

14

 

І. (1) Державна служба України з безпеки на транспорті

1.1. Розгляд скарги ТОВ “ЕКОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ” (ЄДРПОУ 38358876) від 14.11.2017 № 1/1114 щодо прийняття Державною службою України з безпеки на транспорті наказу від 26.09.2017 № 940 “Про прийняття рішення щодо залишення заяв здобувачів про отримання (розширення) ліцензій без розгляду, відмова у видачі (розширення) ліцензій, видачі (розширення) ліцензій за результатами розгляду заяв здобувачів” в частині залишення без розгляду заяви ТОВ “ЕКОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ” на отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з внутрішніх перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями.

 

ІІ. (2) Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

2.1. Розгляд скарги ТОВ “АПТЕКА № 110” (ЄДРПОУ 21314731) від 20.11.2017 б/н щодо прийняття Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками рішень від 24.10.2017 та від 03.11.2017 про відмову у внесенні до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про місце провадження ліцензіатом господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами за відповідними заявами, реєстраційні номери яких   від 09.10.2017 № 5321 та від 20.10.2017 № 5496.

2.2. Розгляд скарги ТОВ “ЛОЗІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД” (ЄДРПОУ 35294028) від 21.11.2017 № 2111 щодо відмови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у переоформленні ліцензії серії АЕ № 190019 строком дії з 22.11.2012 по 22.11.2017 на придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) “Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”, на безстрокову.

 

ІІІ. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

3.1. Розгляд скарги ТОВ “РЕЄСТРАЦІЙНО-ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР “АЛТАНА” (ЄДРПОУ 38510742) від 23.11.2017 № 0019 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 25.10.2017 № 49-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ліцензії ТОВ “РЕЄСТРАЦІЙНО-ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР “АЛТАНА” (реєстраційний запис 2013027902 від 02.06.2016) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності.

3.2. Розгляд скарги ТОВ “ЛІГІР ІТБС” (ЄДРПОУ 40808869) від 04.10.2017 № 149 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 13.09.2017 № 39-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ліцензії ТОВ “ЛІГІР ІТБС” (реєстраційний запис 2013031773) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності.

3.3. Розгляд скарги ТОВ “МЕГАЛАЙН ДЕВЕЛОПМЕНТ” (ЄДРПОУ 40834553) від 29.09.2017 № 290917/01 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 27.09.2017 № 41-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ліцензії ТОВ “МЕГАЛАЙН ДЕВЕЛОПМЕНТ” (реєстраційний запис 2013031827) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності.

3.4. Розгляд скарги ТОВ “ПОЛТАВСЬКИЙ ДБК” (ЄДРПОУ 34502607) від 17.10.2017 № 246-01 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 27.09.2017 № 41-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ліцензії ТОВ “ПОЛТАВСЬКИЙ ДБК” (реєстраційний запис 2013028551) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності.

 

ІV. (4) Міністерство екології та природних ресурсів України

4.1. Розгляд скарги ТОВ НВП “НОВІНТЕХ” (ЄДРПОУ 22634952) б/н щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 30.10.2017 № 399 “Про відмову у видачі ліцензії ТОВ “УКРЕКОСЕРВІС” та анулювання ліцензій” в частині анулювання ТОВ НВП “НОВІНТЕХ” ліцензії серії АГ № 594570 від 31.05.2011 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.

4.2. Розгляд скарги ПП “НВО ЕКОТЕХНОЛОГІЇ” (ЄДРПОУ 34858545) від 27.11.2017 № 27/11 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 30.10.2017 № 399 “Про відмову у видачі ліцензії ТОВ “УКРЕКОСЕРВІС” та анулювання ліцензій” в частині анулювання ліцензії ПП “НВО ЕКОТЕХНОЛОГІЇ” серії АЕ № 288559 від 30.01.2014 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.

 

V. (17) Департамент освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації

17.1. Розгляд скарги ЗАКЛАДУ “ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА ПЕРСОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ “СЛАВІЯ” ІМЕНІ ВІКТОРА СОЛОМЕНКА” (ЄДРПОУ 31457520) від 04.08.2017 № 52/0817 щодо прийняття виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розпорядження від 11.07.2017 № 815 “Про відмову у видачі ліцензії ЗАКЛАДУ “ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА ПЕРСОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ “СЛАВІЯ” ІМЕНІ ВІКТОРА СОЛОМЕНКА”                     а саме, ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти (здобуття початкової загальної освіти, базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти за екстернатною формою навчання).

17.2. Розгляд скарги ЗАКЛАДУ “ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА ПЕРСОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ “СЛАВІЯ” ІМЕНІ ВІКТОРА СОЛОМЕНКА” (ЄДРПОУ 31457520) від 25.10.2017 № 112/1017 щодо прийняття виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розпорядження від 29.09.2017 № 1196 “Про відмову у видачі ліцензії ЗАКЛАДУ “ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА ПЕРСОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ “СЛАВІЯ” ІМЕНІ ВІКТОРА СОЛОМЕНКА”                   а саме, ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти (здобуття початкової загальної освіти, базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти за екстернатною формою навчання).

 

VІ. (19) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

19.1. Розгляд скарги ТОВ “ПЕРША ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 33417537) від 09.10.2017 № 091017-4 щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 14.09.2017 № 406-ЦА-УП-Т в частині застосування у відношенні ТОВ “ПЕРША ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ” санкції у вигляді анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності – серії АГ № 580214 від 07.02.2012; дилерської діяльності – серії АГ № 580215 від 07.02.2012; андеррайтингу – серії АГ № 580216 від 07.02.2012.

 

VІІ. (20) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

20.1. Розгляд скарги ПрАТ “КИЇВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ” (ЄДРПОУ 25201716) від 27.10.2017 № 2559 щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 19.10.2017 № 4128 “Про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) Приватному акціонерному товариству “Київський страховий дім”.

 

VІІІ. (24) Різне

24.1. Обговорення норми пункту 2 статті 21 Закону України від 02.03.2015
№ 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» щодо втрати чинності з 01.01.2018 ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій, передбаченої пунктом 8 частини першої статті 7 зазначеного Закону.

 

Секретар Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування                                                                          Ю. І. Возна