Порядок денний засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування № 11-18 при ДРС

15.08.2018

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                             

Голова Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування

 

 

_________________ К. ЛЯПІНА

 

                                   15 серпня 2018 року

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(ПЛАН)

засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування № 11-18

21 серпня 2018 року

початок 0 10-00 годині

 

І.

(1)

Державна служба України з безпеки на транспорті ……………………

1

ІІ.

(2)

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками……………………………………………………………..

 

1

ІІІ.

(3)

Державна архітектурно-будівельна інспекція України………………

1

ІV.

(4)

Міністерство екології та природних ресурсів України..……………….

3

V.

(9)

Міністерство внутрішніх справ України ………………………….……

1

VІ.

(21)

Служба безпеки України…………………………………………………

1

VІІ.

(23)

Звернення щодо проведення позапланових перевірок ……..…………

7

Всього————————————————————————————————

15

 

І. (1) Державна служба України з безпеки на транспорті

 

1.1. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “БУКОВИНА-ТРАНС” (ЄДРПОУ 33001797) від 19.07.2018 № 8/84 щодо видання Державною службою України з безпеки на транспорті розпорядження про усунення порушень вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом від 09.07.2018 № 583/1.

 

ІІ. (2) Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

 

2.1. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “СП-СЕРВЕР” (ЄДРПОУ 13954155) від 01.08.2018 № 18/08-21 щодо прийняття Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками рішення від 19.07.2018 № 779 в частині анулювання ліцензії ТОВ “СП-СЕРВЕР” серії АВ № 578703 від 29.06.2011 на право провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

 

ІІІ. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

3.1. Розгляд скарги (апеляції) ПРАТ “ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД” (ЄДРПОУ 30356917) від 07.08.2018 № 474 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 12.07.2018 № 41-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ПРАТ “ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД” ліцензії серії АД № 037446 від 10.04.2012 на право провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури.

 

ІV. (4) Міністерство екології та природних ресурсів України

 

4.1. Розгляд скарги (апеляції) ФОП Денисенка Д. М. (код 2657805296) від 18.07.2018 б/н щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 20.06.2018 № 223 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ФОП Денисенку Д. М. ліцензії від 12.07.2013 № 307 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання небезпечних відходів).

4.2. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “КАПІТАЛ-2006” (ЄДРПОУ 34211574) б/н щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 20.06.2018 № 224 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ТОВ “КАПІТАЛ-2006” ліцензії від 15.04.2013 № 167 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання, утилізація небезпечних відходів).

4.3. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “НВП “УКРЕКОПРОМПРОЕКТ” (ЄДРПОУ 37825486) від 02.08.2018 № 02/1 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 13.07.2018 № 258 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ТОВ “НВП “УКРЕКОПРОМПРОЕКТ” ліцензії від 28.04.2015 № 136 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання небезпечних відходів).

V. (9) Міністерство внутрішніх справ України

 

9.1. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “ЛІГА БЕЗПЕКИ” (ЄДРПОУ 40323076) від 16.05.2018 № 18/5/1 щодо прийняття Міністерством внутрішніх справ України наказу від 05.05.2018 № 377 “Про анулювання ліцензії на провадження охоронної діяльності” в частині анулювання ліцензії ТОВ “ЛІГА БЕЗПЕКИ” на провадження охоронної діяльності.

 

VІ. (21) Служба безпеки України

 

21.1. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ НВФ “ЮАЛЕКС СЕРВІС” (ЄДРПОУ 42176592) від 16.07.2018 № 9 щодо прийняття Службою безпеки України рішення від 02.07.2018 № 26/3-10658 “Про відмову у видачі ліцензії” в частині відмови у видачі ліцензії ТОВ НВФ “ЮАЛЕКС СЕРВІС” на право провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.

 

VІІ. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до частини 10 статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”

 

23.1. Розгляд звернення (листа) Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 31.07.2018 № 40-402-(401-5)/5328-18 відповідно до заяви Голови правління ОСББ “Струтинська 13-А” Секо Д. П. від 16.07.2018, що надійшла до органу ліцензування листом Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції Рівненській області від 18.07.2018 № 1017-2837-18 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”, в частині працевлаштування за основними місцями роботи керівників зазначених суб’єктів господарювання та відповідності переліку робіт до ліцензій з діючим Переліком видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”.

23.2. Розгляд звернення (листа) Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 31.07.2018 № 40-402-(401-5)/5329-18 відповідно до скарги директора ТОВ “Будівельна компанія “Буд-Арт” Демчук А. М. б/н, що надійшла до органу ліцензування листом Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області від 26.07.2018 № 1022-4/2306-18 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”, в частині перевірки додержання ліцензійних умов на право здійснювати діяльність з монтажу інженерних мереж.

23.3. Розгляд звернення (листа) Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 31.07.2018 № 40-402-(401-5)/5330-18 відповідно до службової записки головного інспектора будівельного нагляду інспекційного відділу Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції Рівненській області Стародуба А. В. від 23.07.2018, що надійшла до органу ліцензування листом Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області від 25.07.2018 № 1017-2945-18 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”.

23.4. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 23.07.2018 № 6509/14.1.2/7-18 відповідно до заяви Регіонального виробничого управління “ХАРКІВАВТОГАЗ” ДП “УКРАВТОГАЗ” від 15.06.2018 № 767-24/01/15.02 та від 07.08.2018 № 985-24/01/15.02, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 2.1 та підпункту 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.02.2017 № 201 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу”, розділів X та XI Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494 “Про затвердження Кодексу газорозподільних систем”.

23.5. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24.07.2018 № 6106/14/9-18 відповідно до колективного звернення гр. Романова О. І., гр. Ігнатьєва Г. І., гр. Перетятька В. М. від 02.03.2018 б/н та звернення гр. Романова О. І. від 20.07.2018 б/н, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 2.2 та підпункту 15 пункту 2.4 розділу 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 13.04.2017 № 504 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії”.

23.6. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.07.2018 № 6717/14/7-18 відповідно до звернень гр. Перетятька В. М. від 22.08.2017 б/н та гр. Ширкова А. О. від 30.08.2017 б/н, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 2.2, підпункту 17 пункту 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 13.04.2017 № 504 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії”.

23.7. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.07.2018 № 6718/14/7-18 відповідно до скарги депутата Станично-Луганської районної ради Луганської області Бережного І. М. від 15.02.2018 № 2 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 2.2, підпунктів 8, 11, 12 пункту 2.3, підпункту 2 пункту 2.4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 13.04.2017 № 504 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії”.

 

 

В. о. секретаря Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування                                                                          О. ЛЕПІСКА