Порядок денний засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування № 10-19 при ДРС

12.08.2019

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

 

_______________ К. ЛЯПІНА

 

                                   12 серпня 2019 року

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(план)

засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування № 10-19

 

13 серпня 2019 року

Початок о 10-00 годині


 

І.

(1)

Державна служба України з безпеки на транспорті ……..…………….

1

ІІ.

(3)

Державна архітектурно-будівельна інспекція України………………..

1

ІІІ.

(9)

Міністерство внутрішніх справ України………………………………..

1

ІV.

(19)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку……………

1

V.

(23)

Звернення щодо проведення позапланових перевірок ……..…………

72

Всього————————————————————————————————

76


 

І. (1) Державна служба України з безпеки на транспорті

 

1.1. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “УКРТРАНСЦЕНТР” (ЄДРПОУ 39327690) від 11.07.2019 № 1107-01 щодо прийняття Державною службою України з безпеки на транспорті наказу від 08.07.2019 № 281 “Про прийняття рішення щодо відмови у видачі ліцензії за результатами розгляду заяви здобувача ліцензії” в частині відмови у видачі ТОВ “УКРТРАНСЦЕНТР” ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом.

 

 

ІІ. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

3.1. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “ІБК РАНГ” (ЄДРПОУ 38165836) від 05.03.2019 б/н щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 08.02.2019 № 7-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ТОВ “ІБК РАНГ” ліцензії (реєстраційний запис 2013040699) на право провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками.

 

ІІІ. (9) Міністерство внутрішніх справ України

 

9.1. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “ВЕНБЕСТ-БЕЗПЕКА “ЦЕНТР” (ЄДРПОУ 42638190) від 11.07.2019 № 17 щодо прийняття Міністерством внутрішніх справ України наказу від 27.06.2019 № 536 “Про анулювання ліцензій на провадження охоронної діяльності” в частині анулювання ТОВ “ВЕНБЕСТ-БЕЗПЕКА “ЦЕНТР” ліцензії на право провадження охоронної діяльності, виданої відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 18.12.2018 № 1029 “Про видачу ліцензій на провадження охоронної діяльності”.

 

ІV. (19) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

19.1. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “ФК ОБЕРІГ” (ЄДРПОУ 37770371) від 01.07.2019 № 86 щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку постанови від 05.06.2019 № 274-ДП-Т-ДУ “Про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів” в частині анулювання ліцензій ТОВ “ФК ОБЕРІГ” на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерська діяльність серії АЕ № 286645 від 08.10.2013, дилерська діяльність серії АЕ № 286646 від 08.10.0213, виданих на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.10.2013 № 2196; на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме: депозитарна діяльність депозитарної установи серії АЕ № 263430 від 01.10.2013, виданої на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.10.2013 № 2124.

 

V. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до частини 10 статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII  “Про ліцензування видів господарської діяльності”

 

23.1. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 14.06.2019 № 4623-001.1/004.0/17-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог абзацу четвертого пункту 29 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.

23.2. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 18.06.2019 № 4641-001.1/004.0/17-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог абзацу першого пункту 157, абзацу другого пункту 165 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.

23.3. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 19.06.2019 № 4671-001.1/004.0/17-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог абзацу першого пункту 157, абзацу другого пункту 165 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.

23.4. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 24.06.2019 № 4750-001.1/004.0/17-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог абзацу першого пункту 157, абзацу другого пункту 165 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.

23.5. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 25.06.2019 № 4825-001.1/004.0/17-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.

23.6.1. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 03.07.2019 № 5007-001.1/003.0/17-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог абзаців другого та п`ятого пункту 26, абзацу першого пункту 34, пунктів 46, 75, 77, абзацу першого пункту 103, абзацу третього пункту 125 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.

23.6.2. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 16.07.2019 № 5367-001.1/003.0/17-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог абзаців другого та п`ятого пункту 26, абзацу першого пункту 34, пунктів 46, 75, 77, абзацу першого пункту 91, пункту 92, абзаців першого і третього пункту 103, абзацу другого пункту 121, пункту 124, абзацу третього пункту 125, пункту 126, абзацу першого пункту 128 та пунктів 129, 130, 131 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.

23.7. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 08.07.2019 № 5135-001.1/004.0/17-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 162, абзаців третього, п`ятого, сьомого пункту 165, пункту 168 та абзаців третього, четвертого пункту 169 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.

23.8. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 09.07.2019 № 5197-001.1/004.0/17-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог абзацу третього пункту 157, абзаців другого, шостого і восьмого пункту 165, абзаців третього, четвертого, п`ятого пункту 169 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.

23.9. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 14.06.2019 № 4598-001.1/004.0/17-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 161 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.

23.10. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 03.07.2019 № 5016-001.1/004.0/17-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 161 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.

23.11. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 09.07.2019 № 5192-001.1/004.0/17-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 161 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.

23.12. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 09.07.2019 № 5195-001.1/004.0/17-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 161 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.

23.13. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 09.07.2019 № 5198-001.1/004.0/17-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 161 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.

23.14. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 16.07.2019 № 5332-001.1/004.0/17-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 161 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.

23.15. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 16.07.2019 № 5374-001.1/004.0/17-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 161 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.

23.16. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 17.07.2019 № 5401-001.1/004.0/17-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 161 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.

23.17. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 08.08.2019 № 6046-001.1/004.0/17-19 (разом з копією листа органу ліцензування від 29.05.2019 № 4169-001.1/004.0/17-19) щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог абзацу п’ятого пункту 165 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.

23.18. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 02.07.2019 № 4989-001.1/006.0/17-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 282 “Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку”.

23.19. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 09.07.2019 № 5148-001.1/006.0/17-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 282 “Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку”.

23.20. Розгляд звернення (листа) Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 27.06.2019 № 40-401-16/4599-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланових перевірок додержання певними ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”, у відповідних частинах.

23.21. Розгляд звернення (листа) Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.07.2019 № 5/4-7/7172-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 446 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами”.

23.22.1. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 18.06.2019 № 6465/14/7-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог підпункту 22 пункту 2.3. глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.02.2017 № 201 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу”.

23.22.2. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 19.06.2019 № 6512/14.1.2/7-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 2.2. та підпунктів 10, 22, 24, 31, 43, 50 пункту 2.3. глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.02.2017 № 201 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу”.

23.23. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 18.06.2019 № 6466/14/7-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланових перевірок додержання певними ліцензіатами вимог пункту 2.1. глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.02.2017 № 201 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу”.

23.24. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 19.06.2019 № 6521/14.2.2/7-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 308 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання”.

23.25. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24.06.2019 № 6628/14/7-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланових перевірок додержання певними ліцензіатами вимог підпунктів 5, 13, 20 пункту 2.2. глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 27.12.2017 № 1470 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії”.

23.26. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24.06.2019 № 6627/14/7-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 2.2. глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 25.07.2017 № 932 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії”.

23.27. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.07.2019 № 7320/14.1.1/7-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог підпунктів 8 та 23 пункту 2.2. глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 27.12.2017 № 1470 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії”.

23.28. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.05.2019 № 5522/14.2.1/7-19 (разом з листом органу ліцензування від 22.07.2019 № 7673/14.2.1/7-19) щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 2.1. розділу ІІ Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг  від 10.08.2012 № 279 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31.08.2012 за № 1468/21780 (за період з 01.01.2016 по 18.05.2017) та вимог підпунктів 8 і 10 пункту 2.2. глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 307 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення” (за період з 19.05.2017 по 31.12.2017).

23.29. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 17.05.2019 № 5403/14/7-19 (разом з листом органу ліцензування від 23.07.2019 № 7734/14/7-19) щодо погодження проведення (здійснення) позапланових перевірок додержання певними ліцензіатами вимог пунктів 2.2. глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 25.07.2017 № 932 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії” та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 13.04.2017 № 504 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії”.

23.30. Розгляд звернення (листа) Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації від 20.06.2019 № 01-10/1249 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 307 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення”.

23.31. Розгляд звернення (листа) Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації від 20.06.2019 № 01-10/1250 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 307 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення”.

23.32. Розгляд звернення (листа) Міністерства внутрішніх справ України від 13.06.2019 № 8404/04/24-2019 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог підпунктів 5, 6 пункту 7, підпунктів 4, 8, 12 пункту 13 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності”.

23.33. Розгляд звернення (листа) Міністерства внутрішніх справ України від 01.07.2019 № 9028/04/24-2019 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог підпунктів 5, 6 пункту 7, підпункту 3 пункту 8, підпункту 8 пункту 13 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності”.

23.34. Розгляд звернення (листа) Міністерства внутрішніх справ України від 10.07.2019 № 9514/07/24-2019 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог підпунктів 5, 6 пункту 7, підпункту 7 пункту 13 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності”.

23.35. Розгляд звернення (листа) Міністерства внутрішніх справ України від 12.07.2019 № 9671/07/24-2019 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог підпунктів 5, 6 пункту 7, підпунктів 4, 8 пункту 13 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності”.

23.36. Розгляд звернення (листа) Міністерства соціальної політики України від 13.06.2019 № 11323/0/2-19/47 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 10, 11 та 12 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1060 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном”.

23.37. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 12.07.2019 № 11.2.3-14/10990 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 № 896 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики”.

23.38.1. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 18.06.2019 № 13754/16-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 35 та 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.38.2. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 02.07.2019 № 14762/16-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 35 та 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.38.3. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04.07.2019 № 15149/16-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 35 та 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.39.1. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 03.07.2019 № 14989/16-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 35 та 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.39.2. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 05.07.2019 № 15246/16-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 35 та 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.39.3. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 08.07.2019 № 15338/16-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 35 та 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.39.4. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 10.07.2019 № 15661/16-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 35 та 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.39.5. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 15.07.2019 № 16065/16-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 35 та 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.40.1. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.06.2019 № 14302/15-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог абзацу десятого пункту 24 та пункту 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.40.2. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 03.07.2019 № 14933/15-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог абзацу десятого пункту 24 та пункту 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.41.1. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 10.06.2019 № 13098/15-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог абзацу десятого пункту 24 та пункту 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.41.2. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 18.06.2019 № 13760/15-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог абзацу десятого пункту 24 та пункту 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.41.3. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 11.07.2019 № 15867/15-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог абзацу десятого пункту 24 та пункту 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.42.1. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.06.2019 № 14301/15-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог абзацу десятого пункту 24 та пункту 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.42.2. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 03.07.2019 № 14934/15-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог абзацу десятого пункту 24 та пункту 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.43.1. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04.07.2019 № 15127/16-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 35 та 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.43.2. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 10.07.2019 № 15624/16-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 35 та 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.43.3. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 10.07.2019 № 15660/16-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 35 та 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.44.1. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 03.07.2019 № 14995/16-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 35 та 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.44.2. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04.07.2019 № 15127/16-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 35 та 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.45. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 01.07.2019 № 14638/16-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 35 та 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.46.1. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 15.07.2019 № 16061/16-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 35 та 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.46.2. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 17.07.2019 № 16241/16-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 35 та 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.47. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 03.07.2019 № 15057/16-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 24, 28, 35, 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.48. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 21.06.2019 № 14180/13-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.49.1. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 10.06.2019 № 13155/13-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.49.2. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 01.07.2019 № 14633/13-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.50. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 18.06.2019 № 13757/13-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.51. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.04.2019 № 9534/13-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.52. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04.07.2019 № 15138/13-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.53. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 05.07.2019 № 15213/13-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.54. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 17.07.2019 № 16243/13-5 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.55. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 08.08.2019 № 6205/14-5 (разом з листом органу ліцензування від 31.05.2019 № 12446/14-12) щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 36 та 80 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

 

 

В. о. секретаря Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування                                                                   О. ЛЕПІСКА