Порядок денний засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування № 10-18 при ДРС

26.07.2018

 

ЗАТВЕРДЖУЮ   

Заступник Голови Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування

_________________ О. М. Мірошніченко

                                 25 липня 2018 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(план)

засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування № 10-18

31 липня 2018 року

Початок о 10-30 годині

І.

(1)

Державна служба України з безпеки на транспорті ……………………

1

ІІ.

(2)

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками……………………………………………………………..

 

1

ІІІ.

(3)

Державна архітектурно-будівельна інспекція України………………

4

ІV.

(4)

Міністерство екології та природних ресурсів України..……………….

2

V.

(9)

Міністерство внутрішніх справ України ………………………….……

1

VІ.

(19)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку………..….

2

VІІ.

(20)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг……………………………………………….

 

2

VІІІ.

(21)

Служба безпеки України…………………………………………………

2

ІХ.

(23)

Звернення щодо проведення позапланових перевірок ……..…………

7

Всього————————————————————————————————

22

 

І. (1) Державна служба України з безпеки на транспорті

 

1.1. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “КОМПАНІЯ “ЮГТРАНС”
(ЄДРПОУ 31740177) від 03.05.2018 б/н щодо прийняття Державною службою України з безпеки на транспорті наказу від 05.04.2018 № 332 “Про прийняття рішення щодо анулювання ліцензії на підставі акта про відмову ліцензіата від проведення перевірки органом ліцензування” в частині анулювання ліцензії ТОВ “КОМПАНІЯ “ЮГТРАНС” від 01.06.2010 серії АВ № 537164 на право провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом (внутрішні перевезення пасажирів автобусами).

 

ІІ. (2) Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

 

2.1. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “МВВ ІНСТРУМЕНТС” (ЄДРПОУ 31453620) від 25.06.2018 № 72 щодо прийняття Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками рішення (наказ від 18.06.2018 № 638) про відмову у внесенні до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про місця провадження ліцензіатом господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами за заявою ТОВ “МВВ ІНСТРУМЕНТС” від 07.06.2018 № 2179.

 

ІІІ. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

3.1. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “МЕГАПОЛІСБУД” (ЄДРПОУ 36146554) від 15.06.2018 № 126 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 17.05.2018 № 29-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ліцензії ТОВ “МЕГАПОЛІСБУД” (реєстраційний запис 2013037716) на право провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності.

3.2. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН”
(ЄДРПОУ 41096532) від 22.06.2018 № 22/06 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 24.05.2018 № 30-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ліцензії ТОВ “БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН” (реєстраційний запис 2013039265) на право провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками.

3.3. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “МОСТИЦЬКИЙ 2” (ЄДРПОУ 35331394) від 22.06.2018 № 1 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 24.05.2018 № 30-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ліцензії ТОВ “МОСТИЦЬКИЙ 2” (реєстраційний запис 2013034661) на право провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності.

3.4. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “КОМПАНІЯ “КВІН” (ЄДРПОУ 41105625) від 23.05.2018 б/н щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 25.04.2018 № 24-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ліцензії (реєстраційний запис 2013036882) на право провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності.

 

ІV. (4) Міністерство екології та природних ресурсів України

 

4.1. Розгляд скарги (апеляції) ПП “ДОН-БАС” (ЄДРПОУ 31819084) від 20.03.2018 № 6 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 03.03.2018 № 77 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ліцензії ПП “ДОН-БАС” від 20.04.2017 № 168 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання небезпечних відходів).

4.2. Розгляд скарги (апеляції) ПП “НВО ЕКОТЕХНОЛОГІЇ” (ЄДРПОУ 34858545) від 27.11.2017 № 27/11 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 30.10.2017 № 399 “Про відмову у видачі ліцензії ТОВ “УКРЕКОСЕРВІС” та анулювання ліцензій” в частині анулювання ліцензії ПП “НВО ЕКОТЕХНОЛОГІЇ” серії АЕ № 288559 від 30.01.2014 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.

 

V. (9) Міністерство внутрішніх справ України

 

9.1. Розгляд скарги  (апеляції) ТОВ “ЛІГА БЕЗПЕКИ” (ЄДРПОУ 40323076) від 16.05.2018 № 18/5/1 щодо прийняття Міністерством внутрішніх справ України наказу від 05.05.2018 № 377 “Про анулювання ліцензії на провадження охоронної діяльності” в частині анулювання ліцензії ТОВ “ЛІГА БЕЗПЕКИ” на провадження охоронної діяльності.

 

VІ. (19) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

19.1. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР “ГЛОБАЛ” (ЄДРПОУ 35093607) від 23.05.2018 № 23/05-1 щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення від 26.04.2018 № 270 “Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ “ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР “ГЛОБАЛ”, ідентифікаційний код юридичної особи 35093607″, в частині анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: діяльності з управління цінними паперами серії АЕ № 642052 від 08.06.2015.

19.2. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “ПОЛІСМЕТАЛ-РЕЄСТР” (ЄДРПОУ 36567137) від 27.04.2018 № 1_2704/18 щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 03.04.2018 № 118-ЦА-УП-ДУ в частині застосування у відношенні ТОВ “ПОЛІСМЕТАЛ-РЕЄСТР” санкції у вигляді анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи – серії АЕ № 286844.

 

VІІ. (20) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

20.1. Розгляд скарги (апеляції) КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ “КС ВОЛОДАР” (ЄДРПОУ 26476970) від 26.03.2018 б/н щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 27.02.2018 № 289 “Про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), виданої кредитній спілці “КС ВОЛОДАР”.

20.2. Розгляд скарги (апеляції) ПрАТ “УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 23707357) від 14.05.2018 № 086-2 щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 26.04.2018 № 652 “Про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) Приватному акціонерному товариству “Український страховий капітал”.

 

VІІІ. (21) Служба безпеки України

 

21.1. Розгляд скарги ТОВ НВФ “ЮАЛЕКС КОМЮНІКЕЙШН ЛТД” (ЄДРПОУ 25377303) від 08.06.2018 № 6 щодо прийняття Службою безпеки України рішення від 29.05.2018 № 26/3-8377 “Про відмову у видачі ліцензії” в частині відмови у видачі ліцензії ТОВ НВФ “ЮАЛЕКС КОМЮНІКЕЙШН ЛТД” на право провадження господарської діяльності пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.

21.2. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ НВФ “ЮАЛЕКС ДИЗАЙН ЛТД.” (ЄДРПОУ 13872303) від 31.05.2018 № 135 щодо прийняття Службою безпеки України рішення від 05.05.2018 № 26/3-7226 “Про анулювання ліцензії” в частині анулювання ліцензії ТОВ НВФ “ЮАЛЕКС ДИЗАЙН ЛТД.” серії АЕ № 198445 від 25.12.2013 на право провадження господарської діяльності пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.

 

ІХ. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до частини 10 статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”

 

23.1. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 27.06.2018 № 5694-1.1/3.0/17-18 відповідно до листа Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України від 20.06.2018 № 8/1/3-7576, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

23.2. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 04.07.2018 № 5833-1.1.1/3.0/17-18 відповідно до електронного звернення гр. Зенченко М. О. б/н, що надійшло до органу ліцензування 27.06.2018 та було зареєстровано за № З-258, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог абзацу п’ятого пункту 26 та абзацу першого пункту 162 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.

23.3. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 12.07.2018 № 6153-1.1/3.0/17-18 відповідно до заяви гр. Кравченко Н. В. від 05.07.2018 б/н, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог абзацу першого пункту 162 та пункту 181 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.

23.4. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 16.07.2018 № 6233-1.1.1/3.0/17-18 відповідно до заяви гр. Цигенія О. Б. від 04.07.2018 б/н, що надійшла до органу ліцензування листом Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області від 06.07.2018 № 364/2.1-18, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 184 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.

23.5. Розгляд звернення (листа) Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 13.07.2018 № 40-401-10/4867-18, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певними ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”, в частині працевлаштування за основними місцями роботи керівників зазначених суб’єктів господарювання та відповідності переліку робіт до ліцензій з діючим Переліком видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”.

23.6. Розгляд звернення (листа) Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 13.07.2018 № 40-401-11/4844-18 відповідно до листа Генеральної прокуратури України від 26.06.2018 № 30/2-35772-17, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певними ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”, в частині перевірки достовірності даних, що подавалися зазначеними суб’єктами господарювання для отримання ліцензій.

23.7. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 05.07.2018 № 5837/14.2.2/7-18 відповідно до листів Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 31.05.2018 № 41-2045/0/2-18 та Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 06.06.2018 № 860/0/134-18, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог глави 4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 04.04.2017 № 467 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів”, в частині дотримання технологічних вимог при провадженні господарської діяльності з захоронення побутових відходів.

 

Секретар Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування                                                                              Ю. І. Возна