Порядок денний засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування № 10-17 при ДРС

18.08.2017

 

 

 

 

                ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                             

Голова Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

 

         ____________        К. М. Ляпіна

 

                    “  18  ”  серпня  2017 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(план)

засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування № 10-17

 

22 серпня 2017 року

Початок о 12-00 годині

 

 

І.

(2)

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками …………………………………………………………..

 

1

ІІ.

(3)

Державна архітектурно-будівельна інспекція України…………….

6

ІІІ.

(4)

Міністерство екології та природних ресурсів України……………..

2

ІV.

(8)

Міністерство охорони здоров’я України…………………………….

1

V.

(10)

Міністерство соціальної політики України………………………….

3

VІ.

(17)

Департамент освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації………………………………………………

 

1

VІІ.

(19)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку……….

2

VІІІ.

(20)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг…………………………………………….

 

4

ІХ.

(23)

Звернення щодо проведення позапланових перевірок …………….

2

Всього——————————————————————————————

22

 

І. (2) Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

2.1. Розгляд скарги ТОВ “ДІАЛІЗ МЕДИК” (ЄДРПОУ 40477029) від 28.07.2017 № 28/07-2017/1 щодо прийняття Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками рішення від 29.06.2017 про відмову у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами (наказ від 29.06.2017 № 644).

 

ІІ. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

3.1. Розгляд скарги ТОВ “ЄВРО ПЛЮС БУД” (ЄДРПОУ 39903623) від 12.05.2017 № 12/05/2017 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 12.04.2017 № 15-Л в частині анулювання ліцензії (реєстраційний запис 2013027586) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності.

3.2. Розгляд скарги ТОВ “ПРЕМІУМ АЛЬЯНС” (ЄДРПОУ 40100317) від 12.06.2017 № 1206/17-1 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 17.05.2017 № 21-Л про анулювання ліцензії (реєстраційний запис 2013029544 від 15.07.2016) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності.

3.3. Розгляд скарги ТОВ “ГАРАНТ ПРОФІ” (ЄДРПОУ 40103213) від 12.06.2017 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 17.05.2017 № 21-Л в частині анулювання ліцензії (реєстраційний запис 2013029545 від 15.07.2016) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності.

3.4. Розгляд скарги ТОВ “БК Енерго-монтаж” (ЄДРПОУ 40833701) від 15.06.2017 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 17.05.2017 № 21-Л в частині анулювання ліцензії (реєстраційний запис 2013032616 від 11.11.2016) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності.

3.5. Розгляд скарги ТОВ “ПРОМЕКОЛОГІЯ-КР” (ЄДРПОУ 39260720) від 06.07.2017 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 09.06.2017 № 25-Л в частині анулювання ліцензії серії АЕ № 526061 від 01.08.2014 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури. До Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування надійшла заява ТОВ «ПРОМЕКОЛОГІЯ-КР» від 03.08.2017 № 08-04 (вх. ДРС від 09.08.2017 № 7378/1/19-17) з проханням не розглядати скаргу, заяву про проведення позапланової перевірки вважати недійсною, а рішення про анулювання ліцензії ТОВ «ПРОМЕКОЛОГІЯ-КР» таким, що набрало чинності.

3.6. Розгляд скарги ПП “УНІВЕРСАЛ  СВ” (ЄДРПОУ 32565010) від 10.08.2017 № 10/08 щодо відмови Державної архітектурно-будівельної інспекції України у переоформленні ліцензії  серії АВ № 595080 строком дії з 12.10.2011 по 12.10.2016 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, на безстрокову.

 

ІІІ. (4) Міністерство екології та природних ресурсів України

4.1. Розгляд скарги ТОВ “ЕКОПРОВАЙД” (ЄДРПОУ 35945942) від 08.08.2017 № 1 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 03.08.2017 № 298 в частині анулювання ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами ТОВ “ЕКОПРОВАЙД”.

4.2. Розгляд апеляції ТОВ “ЄДИНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ” (ЄДРПОУ 36809856) від 16.08.2017 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 19.07.2017 № 268 в частині анулювання ліцензії від 15.04.2013 № 167 на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

 

ІV. (8) Міністерство охорони здоров’я України

8.1. Розгляд скарги ФОП Рубленко А. М. (ЄДРПОУ 3089000756) від 07.08.2017 б/н щодо прийняття Міністерством охорони здоров’я України наказу від 13.07.2017 № 794 (Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про відмову в отриманні ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики) в частині відмови у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики ФОП Рубленко А. М.

 

V. (10) Міністерство соціальної політики України

10.1. Розгляд скарги ТОВ “ВОРКУЕ” (ЄДРПОУ 41006941) щодо прийняття Міністерством соціальної політики України наказу від 13.07.2017 № 1148 про залишення без розгляду заяви про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

10.2. Розгляд скарги ТОВ “АВІ АГЕНСТВО” (ЄДРПОУ 41247300) від 19.07.2017 № 1 щодо прийняття Міністерством соціальної політики України наказу від 17.07.2017 № 1161 “Про залишення без розгляду заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном ТОВ “АВІ АГЕНСТВО”.

10.3. Розгляд скарги ТОВ “РЕКРУТИНГОВИЙ ЦЕНТР “ЛІДЕР” (ЄДРПОУ 41408805) щодо прийняття Міністерством соціальної політики України наказу від 07.08.2017 № 1291 “Про відмову у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном ТОВ “РЕКРУТИНГОВИЙ ЦЕНТР “ЛІДЕР”.

 

VІ. (17) Департамент освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації

17.1. Розгляд скарги Закладу “Всеукраїнська школа персональної освіти “СЛАВІЯ” імені Віктора Соломенка (ЄДРПОУ 31457520) від 04.08.2017 № 52/0817 щодо прийняття виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розпорядження від 11.07.2017 № 815 про відмову у видачі ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти (здобуття початкової загальної освіти, базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти за екстернатною формою навчання).

 

VІІ. (19) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

19.1. Розгляд скарги ТОВ “Таргет Трейд” (ЄДРПОУ 36592818) від 11.07.2017 щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку постанови від 14.06.2017 № 250-ЦА-УП-Т в частині анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності, виданої на підставі Рішення Комісії від 23.10.2015 № 1767; дилерської діяльності, виданої на підставі Рішення Комісії від 23.10.2015 № 1767 та ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи – серії АЕ № 286672 від 10.10.2013.

19.2. Розгляд скарги ПрАТ “МАЙСТЕР БРОК” (ЄДРПОУ 21608094) від 11.07.2017 на бездіяльність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо невідновлення дії ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності серії АЕ № 294571 від 13.11.2014; дилерської діяльності серії АЕ № 294572 від 13.11.2014, дія яких зупинена на підставі Рішення Комісії від 05.12.2016 № 1193.

 

VІІІ. (20) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

20.1. Розгляд скарги ПАТ “СК “Саламандра-Україна” (ЄДРПОУ 13934129) щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження від 29.06.2017 № 2962 про анулювання ліцензій на провадження страхової діяльності ПАТ “СК “Саламандра-Україна”.

20.2. Розгляд скарги ПАТ “СК “ДІМ Страхування” (ЄДРПОУ 21870998) щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження від 29.06.2017 № 2963 про анулювання ліцензій на провадження страхової діяльності ПАТ “СК “ДІМ Страхування”.

20.3. Розгляд скарги ПрАТ “Страхова компанія “Авторитет” (ЄДРПОУ 34578000) від 08.07.2017 щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження від 16.03.2017 № 567 про відмову у видачі ліцензій ПрАТ “Страхова компанія “Авторитет” на провадження наступних видів добровільного страхування: страхування наземного транспорту (крім залізничного); страхування фінансових ризиків; страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (далі – скарга).

20.4. Розгляд скарги ТОВ “Фінансова компанія “ФІЛІГРАН” (ЄДРПОУ 39623382) від 03.08.2017 щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження від 11.07.2017 № 3110 про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, яка видана розпорядженням Нацкомфінпослуг від 28.03.2017 № 770.

 

ІХ. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до част. 10 статті 19 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”

23.1. Розгляд звернення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15.05.2017 № 5124/14.1.1/7-17 на підставі заяви ТОВ «Енергія і газ Україна» від 27.02.2017 № б/н щодо проведення позапланової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.03.2017 № 309.

23.2. Розгляд звернення Рівненської обласної державної адміністрації від 01.08.2017  № 4569/0/01-03/17 щодо отримання погодження на здійснення позапланової перевірки дотримання ТзОВ «Укертепло Рівне» вимог відповідних ліцензійних умов на підставі повідомлення Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 18.07.2017 № 5155/39/116/03-2017.

 

Секретар Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                              О. В. Лепіска