Порядок денний засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування № 06-18 при ДРС

24.04.2018

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування

_____________________  К. М. Ляпіна

                                 23 квітня 2018 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(план)

засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування № 06-18

26 квітня 2018 року

Початок о 14-00 годині

І.

(1)

Державна служба України з безпеки на транспорті …………………

1

ІІ.

(4)

Міністерство екології та природних ресурсів України  …………….

6

ІІІ.

(9)

Міністерство внутрішніх справ України ………………………….….

1

ІV.

(20)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг………………………………………………

 

1

ІV.

(23)

Звернення щодо проведення позапланових перевірок ……..……….

22

Всього———————————————————————————————–

31

 

І. (1) Державна служба України з безпеки на транспорті

 

1.1. Розгляд скарги (апеляції) ФОП Бабкіної Людмили Анатоліївни (ЄДРПОУ 2763205440) від 22.03.2018 б/н щодо прийняття Державною службою України з безпеки на транспорті наказу від 22.02.2018 № 171 “Про прийняття рішення щодо анулювання ліцензій на підставі актів про відмову ліцензіатів у проведенні позапланової перевірки” в частині анулювання ліцензії ФОП Бабкіній Людмилі Анатоліївні від 12.03.2014 серії АЕ № 422171 на право провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом (внутрішні перевезення пасажирів автобусами).

 

ІІ. (4) Міністерство екології та природних ресурсів України

 

4.1. Розгляд скарги (апеляції) ПП “ДОН-БАС” (ЄДРПОУ 31819084) від 20.03.2018 № 6 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 03.03.2018 № 77 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ліцензії ПП “ДОН-БАС” від 20.04.2017 № 168 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання небезпечних відходів).

4.2. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “ЕКО ЗАХИСТ-УКРАЇНА” (ЄДРПОУ 38074325) від 28.03.2018 б/н щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 03.03.2018 № 77 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ліцензії ТОВ “ЕКО ЗАХИСТ-УКРАЇНА” від 07.12.2012 № 626 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання небезпечних відходів).

4.3. Розгляд скарги (апеляції) ПП “ОЗОН” (ЄДРПОУ 31587709) від 27.03.2018 № 1 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 03.03.2018 № 77 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ліцензії ПП “ОЗОН” від 12.12.2011 № 538 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання небезпечних відходів).

4.4. Розгляд скарги (апеляції) керуючого партнера АО “ГРАДУМ”, адвоката Мигаль Х. О. в інтересах ПП “ЕКОГІДРОТЕХ” (ЄДРПОУ 34406463) від 30.03.2018 № 02-08/51-76-вих18 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 03.03.2018 № 77 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ліцензії ПП “ЕКОГІДРОТЕХ” від 16.10.2013 № 424 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання, утилізація небезпечних відходів).

4.5. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “УКРАЇНСЬКА НАУКОВА ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 37843793) від 27.03.2018 б/н щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 03.03.2018 № 77 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ліцензії ТОВ “УКРАЇНСЬКА НАУКОВА ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ” від 12.07.2013 № 307 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання, оброблення небезпечних відходів).

4.6. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ НВП “НОВІНТЕХ” (ЄДРПОУ 22634952) б/н щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 30.10.2017 № 399 “Про відмову у видачі ліцензії ТОВ “УКРЕКОСЕРВІС” та анулювання ліцензій” в частині анулювання ТОВ НВП “НОВІНТЕХ” ліцензії серії АГ № 594570 від 31.05.2011 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.

 

ІІІ. (9) Міністерство внутрішніх справ України

 

9.1. Розгляд скарги (апеляції) ДП “ЕФОРТ-ГАРАНТ-17” (ЄДРПОУ 35664912) від 23.03.2018 № 120 щодо складання Міністерством внутрішніх справ України Акта, за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню від 06.03.2018 № 24/3-241 та видання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов від 14.03.2018 № 3350/07/24-2018.

 

ІV. (20) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

20.1. Розгляд скарги (апеляції) КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ “КС ВОЛОДАР”
(ЄДРПОУ 26476970) від 26.03.2018 б/н щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 27.02.2018 № 289 “Про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), виданої кредитній спілці “КС ВОЛОДАР”.

 

ІV. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до частини 10 статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”

 

23.1. Розгляд звернення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 15.03.2018 № 2262-1.1/3.0/17-18 відповідно до депутатського запиту Народного депутата України Македона Ю. М. від 26.02.2018 № 229/02-27, який надійшов до органу ліцензування листом Голови Верховної Ради України Парубія А. В. від 02.03.2018 № 11/10-408 щодо погодження здійснення позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами таким ліцензіатом.

23.2. Розгляд звернень Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 15.03.2018 № 2251-1.1/3.0/17-18 та № 2253-1.1/3.0/17-18 відповідно до заяви гр. Ткаченка О. М. від 28.02.2018 б/н щодо погодження здійснення позапланової перевірки додержання певними ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами такими ліцензіатами.

23.3. Розгляд звернень Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 28.03.2018 № 2750-1.1/3.0/17-18 та Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Донецькій області від 19.03.2018 № 115/03-28 відповідно до звернення Василевського І. В. від 11.03.2018 б/н щодо проведення позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами таким ліцензіатом.

23.4. Розгляд звернень Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 02.04.2018 № 2895-1.1/3.0/17-18 та Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області від 28.03.2018 № 192/2.1-18 відповідно до звернення Плевака В. А. від 22.03.2018 б/н щодо проведення позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами таким ліцензіатом.

23.5. Розгляд звернення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 03.04.2018 № 2944-1.1/3.0/17-18 відповідно до скарги ТОВ “АДМОТІС” від 05.03.2018 б/н щодо проведення позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами таким ліцензіатом.

23.6. Розгляд звернення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 03.04.2018 та № 2945-1.1/3.0/17-18 відповідно до скарги ТОВ “АДМОТІС” від 05.03.2018 б/н щодо проведення позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами таким ліцензіатом.

23.7. Розгляд звернення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 16.03.2018 № 2314-1.1/3.0/17-18 відповідно до листа слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області від 03.03.2018 № 51/12-2272 щодо проведення позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.

23.8. Розгляд звернення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 15.03.2018 № 2247-1.1/3.0/17-18 відповідно до листа Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ від 13.03.2018 № 8/1/5-3924 щодо проведення позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.

23.9. Розгляд звернення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 15.03.2018 № 2248-1.1/3.0/17-18 відповідно до листа Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ від 13.03.2018 № 8/1/5-3923 щодо проведення позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.

23.10. Розгляд звернення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 15.03.2018 № 2249-1.1/3.0/17-18 відповідно до листа Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ від 13.03.2018 № 8/1/5-3922 щодо проведення позапланової перевірки додержання певними ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами такими ліцензіатами.

23.11. Розгляд звернень Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 15.03.2018 № 2241-1.1/3.0/17-18, № 2242-1.1/3.0/17-18, № 2243-1.1/3.0/17-18, № 2244-1.1/3.0/17-18 відповідно до листа Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області від 12.02.2018 № 361/19-00-23 щодо проведення позапланової перевірки додержання певними ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами такими ліцензіатами.

23.12. Розгляд звернень Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 15.03.2018 № 2250-1.1/3.0/17-18 та Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області від 07.03.2018 № 171/3-2-18 відповідно до листа за підписом процесуального керівника у кримінальному провадженні – прокурора Рогатинського відділу Тисменицької місцевої прокуратури в Івано-Франківській області Тринів В. І. від 22.02.2018 № 04-27вих.18 щодо проведення позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами таким ліцензіатом.

23.13. Розгляд звернення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 20.04.2018 № 3571-1.1/2.0/17-18 щодо проведення позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової торгівлі лікарськими засобами таким ліцензіатом.

23.14. Розгляд звернення Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 20.03.2018 № 40-402-12/1965 відповідно до листа Головного управління Держпраці у Київській області від 06.03.2018 № 43/1/3417 щодо проведення позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”.

23.15. Розгляд звернення Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 21.03.2018 № 40-402-(401-5)/2007 відповідно до заяви гр. Міліневича Л. М. від 28.02.2018 б/н, що надійшла до органу ліцензування листом Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області від 07.03.2018 № 1013-6/970-18 щодо проведення позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”.

23.16. Розгляд звернення Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 27.03.2018 № 40-402-14/2180 відповідно до листа за підписом прокурора у кримінальному провадженні – прокурора Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області Березняка О. В. від 22.03.2018 № (15-35) 2158вих.-18 щодо проведення позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”.

23.17. Розгляд звернення Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 28.03.2018 № 40-401-(401-6)/2198 в додаток до якого додано, серед іншого, копію листа Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 24.11.2017
№ 40-401-(401-6)/9952, відповідно до звернень депутата Каховської районної ради Мартиненка О. А. від 08.02.2017 № 016/1-Д3-17 та № 015/1-Д3-17 щодо проведення позапланової перевірки додержання певними ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”.

23.18. Розгляд звернень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 26.02.2018 № 1933/14.1.2/7-18 та від 27.03.2018 № 3000/14/7-18 відповідно до колективного звернення підприємців м. Харкова (ОСББ та суб’єктів господарювання) від 04.01.2018 б/н щодо проведення позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.02.2017 № 201 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу”.

23.19. Розгляд звернень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 23.02.2018 № 1838/14/7-18 та від 27.03.2018 № 3000/14/7-18 відповідно до листів ДП “КиївГазЕнерджи” від 07.02.2018 № 182/01 та від 13.03.2018 № 359/09 щодо проведення позапланової перевірки додержання певними ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.02.2017 № 201 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу”.

23.20. Розгляд звернення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 05.04.2018 № 3336/14.2.2/7-18 відповідно до листа Комунального закладу “Центр первинної
медико-санітарної допомоги № 1 м. Полтави” від 15.02.2018 № 275 щодо проведення позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 308 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання”.

23.21. Розгляд звернення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 18.04.2018
№ 3211/14/9-18 відповідно до колективної заяви гр. м. Переяслав-Хмельницького від 08.12.2018 б/н та заяви гр. Гичко О. А. від 04.04.2018 б/н щодо проведення позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 309 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії”.

23.22. Розгляд звернення Міністерства соціальної політики України від 12.04.2018 № 6934/0/2-18/38 відповідно до листа за підписом слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ст. лейтенанта поліції Соловйової О. Ю. від 07.03.2018 № 36/СВ-1456 щодо проведення позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1060 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном”.

 

 

Секретар Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування                                                                              Ю. І. Возна