Порядок денний засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування № 05-18 при ДРС

30.03.2018

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування

_____________________  К. М. Ляпіна

 

                             29 березня 2018 року

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(план)

засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування № 05-18

 

03 квітня 2018 року

Початок о 10-30 годині

 

І.

(5)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ..…………………………………

 

1

ІІ.

(8)

Міністерство охорони здоров’я України …………………………….

1

ІІІ.

(19)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку……..….

1

ІV.

(23)

Звернення щодо проведення позапланових перевірок ……..……….

3

Всього———————————————————————————————–

6

 

 

І. (5) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики                                  та комунальних послуг

 

5.1. Розгляд скарги ТОВ “ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА” (ЄДРПОУ 34737717) від 06.03.2018 № 5-73 щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг постанови від 16.02.2018 № 201 “Про анулювання ліцензій з виробництва електричної енергії та з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, виданих ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА”.

 

ІІ. (8) Міністерство охорони здоров’я України

 

8.1. Розгляд скарги КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА “КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР” ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (далі – КНП “КДЦ”), ЄДРПОУ 26188308,  від 12.03.2018 № 499 щодо прийняття Міністерством охорони здоров’я України наказу від 01.03.2018 № 383 “Про ліцензування медичної практики” в частині анулювання ліцензії КНП “КДЦ” на право провадження господарської діяльності з медичної практики.

 

 

ІІІ. (19) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

19.1. Розгляд скарги ТОВ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ІНВЕСТИЦІЙНІ УНІВЕРСАЛЬНІ ПРОЕКТИ” (далі – ТОВ “КУА “ІУП”), ЄДРПОУ 41402200, від 20.03.2018 № 1 щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення від 13.02.2018 № 74 “Щодо відмови у видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ТОВ “КУА “ІУП”.

 

ІV. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до частини 10 статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”

 

23.1. Розгляд звернення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 26.02.2018 № 1942/14.1/7-18 щодо погодження здійснення позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 309 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії” з питань повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в документах ліцензіата, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений частиною другою статті 15 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”; встановлення фактичного місця провадження ліцензованої діяльності таким ліцензіатом.

23.2. Розгляд звернення Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 28.02.2018 № 40-40-10/1487 щодо погодження здійснення позапланових перевірок додержання п’ятьма ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”, з них:

– 1 ліцензіата з питання наявності затвердженої організаційної структури суб’єкта господарювання відповідно до переліку робіт;

– 1 ліцензіата з питань працевлаштування за основним місцем роботи керівника суб’єкта господарювання; підтвердження попереднього досвіду роботи на об’єктах будівництва;

– 3 ліцензіатів з питання працевлаштування за основним місцем роботи керівника суб’єкта господарювання.

23.3. Розгляд звернення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 05.03.2018 № 1936-1.1.1/3.0/17-18 відповідно до звернення Комунального підприємства “Муніципальна аптека міста Харкова” від 23.02.2018 № 253 щодо проведення позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами таким ліцензіатом.

 

 

Секретар Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування                                                                              Ю. І. Возна