Порядок денний засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування № 04-19 при ДРС

21.03.2019

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                              Голова Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування

 

_______________ К. ЛЯПІНА

                               21 березня 2019 року

 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(план)

 засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування № 04-19

 

26 березня 2019 року
Початок о 14-00 годині

І.

(1)

Державна служба України з безпеки на транспорті……………………

2

ІІ.

(2)

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками………………………………………………………………

 

2

ІІІ.

(3)

Державна архітектурно-будівельна інспекція України………………..

4

ІV.

(4)

Міністерство екології та природних ресурсів України..……………….

3

V.

(8)

Міністерство охорони здоров’я України………………………………..

1

VІ.

(19)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку……………

1

VІІ.

(23)

Звернення щодо проведення позапланових перевірок ……..…………

28

Всього————————————————————————————————

41

 

І. (1) Державна служба України з безпеки на транспорті

 

1.1. Розгляд скарги (апеляції) ФОП Мисан С. М. (код 2648902014) від 14.01.2019 б/н щодо видання Державною службою України з безпеки на транспорті наказу від 29.11.2018 № 905 “Про прийняття рішення щодо видачі (розширення) ліцензій, залишення заяв здобувачів про отримання (розширення) ліцензій без розгляду, відмови у видачі (розширення) ліцензій за результатами розгляду заяв здобувачів” в частині відмови у видачі ФОП Мисан С. М. ліцензії на право провадження господарської діяльності з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів автобусами.

1.2. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “БУКОВИНА-ТРАНС” (ЄДРПОУ 33001797) від 24.01.2019 № 4/10 щодо видання Державною службою України з безпеки на транспорті наказу від 22.01.2019 № 40 “Про прийняття рішення щодо анулювання ліцензії на підставі акта про відмову ліцензіата від проведення перевірки органом ліцензування” в частині анулювання ТОВ “БУКОВИНА-ТРАНС” ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.

 

ІІ. (2) Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

 

2.1. Розгляд скарги (апеляції) ФОП Мазепа Н. Т. (код 1543302761) від 13.01.2019 б/н щодо прийняття Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками наказу від 20.12.2018 № 1431 “Щодо ліцензування господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)” в частині анулювання ФОП Мазепа Н. Т. ліцензії серії АЕ № 193470 від 05.11.2013 на право провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

2.2. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “БІОХІМ-ФАРМА ЛТД” (ЄДРПОУ 40692758) від 04.03.2019 № 04/03 щодо прийняття Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками рішення (наказ від 04.02.2019 № 176) про анулювання ТОВ “БІОХІМ-ФАРМА ЛТД” ліцензії від 20.09.2016 б/н на право провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами.

 

ІІІ. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

3.1. Розгляд скарги (апеляції) ПП “Л-ЦЕНТР” (ЄДРПОУ 33718976) від 18.01.2019 б/н щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 29.12.2018 № 80-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ПП “Л-ЦЕНТР” ліцензії (реєстраційний запис 2013036351) на право провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності.

3.2. Розгляд скарги (апеляції) ДП “ГРАНІТ” (ЄДРПОУ 30528506) від 25.01.2019 б/н щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 29.12.2018 № 80-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ДП “ГРАНІТ” ліцензії (реєстраційний запис 2013035359) на право провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності.

3.3. Розгляд скарги (апеляції) ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ “ІС-БУД” (ЄДРПОУ 39370327) від 25.01.2019 № 1 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 27.12.2018 № 79-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ “ІС-БУД” ліцензії (реєстраційний запис 2013034806) на право провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності.

3.4. Розгляд скарги (апеляції) МПП “ЛЕВІТА” (ЄДРПОУ 25064202) від 19.02.2019 б/н щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 31.01.2019 № 5-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання МПП “ЛЕВІТА” ліцензії (реєстраційний запис 2013051985) на право провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками.

 

ІV. (4) Міністерство екології та природних ресурсів України

 

4.1. Розгляд скарги (апеляції) ПАТ “НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ” (ЄДРПОУ 00152230) б/н щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 19.10.2018 № 366 “Про анулювання ліцензії” в частині анулювання ПАТ “НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ” ліцензії від 25.04.2014 № 121 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.

4.2. Розгляд скарги (апеляції) МППП “ЕКОЛОГ БУКОВИНИ” (ЄДРПОУ 21416265) б/н щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 04.09.2018 № 318 “Про анулювання ліцензії” в частині анулювання МППП “ЕКОЛОГ БУКОВИНИ” ліцензії від 13.08.2010 № 338 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання небезпечних відходів).

4.3. Розгляд скарги (апеляції) ФОП Євменова О. В. (код 2137012283) від 24.01.2019 № 02/01-19 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 28.12.2018 № 457 “Про залишення без розгляду заяви про отримання ліцензії” в частині залишення без розгляду заяви ФОП Євменова О. В. від 26.12.2018 про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.

 

V. (8) Міністерство охорони здоров’я України

 

8.1. Розгляд скарги (апеляції) ФОП Онищенко Н. В. (код 2727200429) від 18.01.2019 б/н щодо прийняття Міністерством охорони здоров’я України наказу від 28.12.2018 № 2494 “Про ліцензування медичної практики” в частині відмови ФОП Онищенко Н. В. у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з медичної практики (реєстраційне досьє від 20.12.2018 № 2012/32-М).

 

VІ. (19) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

19.1. Розгляд скарги (апеляції) АТ “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС” (ЄДРПОУ 21672206) від 25.02.2019 № 0025д з доповненням (вх. Державної регуляторної служби України від 28.02.2019 № 1881/1/19-19) щодо відмови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у переоформленні АТ “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС” ліцензії серії АД № 034421 на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку на безстрокову (лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.02.2019 № 11/02/4613).

 

VІІ. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до частини 10 статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”

 

23.1. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з безпеки на транспорті від 26.02.2019 № 264/03/14-19 відповідно до звернення гр. Ільницької Н. А., яке надійшло до органу ліцензування через Урядову гарячу лінію (09.02.2019 № ІЛ-9042979) та було зареєстроване за № 135/І/0/12-19, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог підпункту 1 пункту 10, абзацу четвертого підпункту 10 пункту 16 та підпункту 3 пункту 27 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1001 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом”.

23.2. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 26.02.2019 № 1665-001.1.1/004.0/17-19 відповідно до заяви Громадської організації “ПОТОН” від 11.02.2019 б/н, яка надійшла до органу ліцензування листом Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області від 12.02.2019 № 25/01-31.1-19 та була зареєстрована 12.02.2019 за № 840/0/11-19, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог абзацу першого та сьомого пункту 26, абзацу третього пункту 159, пунктів 162, 163 та абзацу дев’ятого пункту 165 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, за місцем провадження господарської діяльності таким ліцензіатом.

23.3. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 04.03.2019 № 1864-001.1.1/004.0/17-19 відповідно до листа Управління захисту економіки в Івано-Франківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 14.02.2019 № 1463/39-108/01-2019, який надійшов до органу ліцензування листом Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області від 25.02.2019 № 176/3-19 та був зареєстрований 25.02.2019 за № 1106/0/11-19, щодо погодження проведення (здійснення) позапланових перевірок додержання певними ліцензіатами вимог абзаців четвертого, п’ятого пункту 29, абзацу другого пункту 168 та абзацу другого пункту 172 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, за місцями провадження господарської діяльності такими ліцензіатами.

23.4. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 05.03.2019 № 1919-001.1.1/004.0/17-19 відповідно до листа Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Донецькій області від 26.02.2019 № 102/03-29, який надійшов до органу ліцензування 26.02.2019 та був зареєстрований за № 1139/0/11-19, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 181 та 184 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, за місцем провадження господарської діяльності таким ліцензіатом.

23.5. Розгляд звернення (листа) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 07.03.2019 № 2019-001.1.1/004.0/17-19 відповідно до заяви гр. Поплавського С. А. б/н, що надійшла до органу ліцензування 26.02.2019 та була зареєстрована за № П-113, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 26 та абзацу дев’ятого пункту 165 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, за місцем провадження господарської діяльності таким ліцензіатом.

23.6. Розгляд звернення (листа) Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 04.03.2019 № 40-401-11/1427-19 відповідно до листа Головного управління Держпраці у Київській області від 19.02.2019 № 53/1/19/2722, який надійшов до органу ліцензування 25.02.2019 та був зареєстрований за № 40-3878, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”, а саме: підпункту 2 пункту 8 стосовно підтвердження достовірності даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органові ліцензування в частині укомплектованості суб’єкта господарювання керівниками, професіоналами, фахівцями і робітниками необхідних професій; абзацу першого підпункту 3 пункту 8 щодо укомплектованості суб’єкта господарювання керівниками, професіоналами, фахівцями і робітниками необхідних професій.

23.7. Розгляд звернення (листа) Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 04.03.2019 № 40-401-14/1467-19 відповідно до листа Дарницького УП ГУ НП у м. Києві від 25.02.2019 № 4210/125/48/01-2019, який надійшов до органу ліцензування 27.02.2019 та був зареєстрований за № 40-3997, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”, а саме: підпункту 2 пункту 8 стосовно документів (копій), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органові ліцензування.

23.8. Розгляд звернення (листа) Міністерства внутрішніх справ України від 25.02.2019 № 2546/05/24-2019 відповідно до колективного звернення громадських активістів міста Одеси від 18.02.2019 б/н, яке надійшло до органу ліцензування 18.02.2019 та було зареєстроване за № Кол. 6, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог підпунктів 5, 6, 8, 9 пункту 7, підпунктів 1, 2, 3 пункту 8, підпунктів 8, 10 пункту 13 та пункту 17 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності”.

23.9. Розгляд звернення (листа) Міністерства внутрішніх справ України від 28.02.2019 № 2780/05/24-2019 відповідно до звернення гр. Степанюк Л. П. від 06.02.2019 б/н, яке надійшло до органу ліцензування 08.02.2019 та було зареєстроване за № С-1018, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог підпунктів 5, 6 пункту 7 та підпунктів 4, 8 пункту 13 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності”.

23.10. Розгляд звернення (листа) Міністерства внутрішніх справ України від 05.03.2019 № 2992/05/24-2019 відповідно до електронного звернення гр. Болінчук А. П. від 13.02.2019 б/н, яке надійшло до органу ліцензування 13.02.2019 та було зареєстроване за № Б-1165, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог підпунктів 5, 6 пункту 7 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності”.

23.11. Розгляд звернення (листа) Міністерства внутрішніх справ України від 06.03.2019 № 3060/05/24-2019 відповідно до листа Головного управління Держпраці в Одеській області від 19.02.2019 № 15/01-33-1603 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог підпункту 2 пункту 7 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності”.

23.12. Розгляд звернення (листа) Міністерства внутрішніх справ України від 11.03.2019 № 3219/05/24-2019 відповідно до заяви гр. Самури О. В. від 12.02.2019 б/н, яка надійшла до органу ліцензування 25.02.2019 та була зареєстрована за № С-14, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 17 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності”.

23.13. Розгляд звернення (листа) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.02.2019 № 4501-06/8743-03 відповідно до звернення гр. Фітчук Л. І. від 20.02.2019 б/н, яке надійшло до органу ліцензування 22.02.2019 та було зареєстроване як ЗГ № Ф-286-19, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 15, 16, 19, абзацу четвертого пункту 20 та пункту 23 Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 991 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності”.

23.14. Розгляд звернення (листа) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.03.2019 № 4501-06/9814-03 відповідно до звернення гр. Антіпової І. П. б/н, яке надійшло до органу ліцензування 01.03.2019 та було зареєстроване як ЗГ № А-323-19, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 15, 16, 19, абзацу четвертого пункту 20 та пункту 23 Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 991 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності”.

23.15. Розгляд звернення (листа) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.03.2019 № 4501-06/10224-03 відповідно до колективної заяви гр. Коваль Г. В., гр. Тинчук О. В., гр. Кушнір Л. В. від 01.03.2019 б/н, яка надійшла до органу ліцензування 05.03.2019 та була зареєстрована як ЗГ № Ко-339-19, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 15, 16, 19, абзацу четвертого пункту 20 та пункту 23 Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 991 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності”.

23.16. Розгляд звернення (листа) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05.03.2019 № 4501-06/9650-03 відповідно до звернення гр. Дубровської Г. В. від 25.02.2019 б/н, яке надійшло до органу ліцензування 25.02.2019 та було зареєстроване як ЗГ № Д-294-19, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог абзацу четвертого пункту 20 Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 991 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності”.

23.17. Розгляд звернення (листа) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.03.2019 № 4501-06/10688-03 відповідно до повідомлення адвоката Стець Р. Я. від 04.03.2019 б/н, в інтересах Vladyslava Muzhylivskyi Close Europe, яке надійшло до органу ліцензування 07.03.2019 та було зареєстроване за № 07/16700-19, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пунктів 15, 16, 23 Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 991 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності”.

23.18. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 27.02.2019 № 3482/13-5 відповідно до звернення Губи А. О. від 15.02.2019 б/н, в інтересах гр. Чучмана В. А., гр. Есаулова В. Д., гр. Малахова О. О., яке надійшло до органу ліцензування 21.02.2019 та було зареєстроване за № Г-2799, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.19. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.03.2019 № 4565/13-5 відповідно до скарги гр. Бабенко О. С. від 28.02.2019 б/н, яка надійшла до органу ліцензування 04.03.2019 та була зареєстрована за № Б-3571/ПВТ, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.20. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 27.02.2019 № 3485/13-5 відповідно до скарги Грицака Р. В. б/н, в інтересах Гануліч Н. А., що надійшла до органу ліцензування 21.02.2019 та була зареєстрована за № Г-2754, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.21. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 28.02.2019 № 3800/13-5 відповідно до звернення гр. Козупиці С. І. від 25.02.2019 б/н, яке надійшло до органу ліцензування 25.02.2019 та було зареєстроване за № К-2983/ПВТ, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.22. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 01.03.2019 № 3962/13-5 відповідно до скарги Конюшко Д. Б. від 29.01.2019 б/н, в інтересах Кузьміна О. О., Придибайла М. М., Ващука Є. В., Dario Sunjic, яка надійшла до органу ліцензування 05.02.2019 та була зареєстрована за № К-1451/ПВТ, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.23. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 28.02.2019 № 3801/13-5 відповідно до скарги гр. Парасочки Н. В. від 17.02.2019 б/н, що надійшла до органу ліцензування 22.02.2019 та була зареєстрована за № П-2924, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.24. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 01.03.2019 № 3946/16-5 відповідно до звернень гр. Посуховського Г. А. від 18.01.2019 № П-561, від 22.01.2019 № П-680 та № П-720, що надійшли до органу ліцензування через Урядову гарячу лінію (реєстраційні № ПО-8965852, № ПО-8969629 та № ПО-8973594 відповідно), щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.25. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.03.2019 № 4512/13-5 відповідно до скарги гр. Богословського В. В. від 26.02.2019 б/н, яка надійшла до органу ліцензування 04.03.2019 та була зареєстрована за № Б-3550/ПВТ, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.26. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.03.2019 № 4553/16-5 відповідно до звернень гр. Гайдамаки Т. В., що були зареєстровані органом ліцензування від 22.01.2019 № Г-665, від 28.01.2019 № Г-988, від 29.01.2019 № Г-988/1, від 01.02.2019 № Г-1253 та № 1253/1, від 04.02.2019 № Г-1305, від 06.02.2019 № Г-1554, від 08.02.2019 № Г-1771, від 12.02.2019 № Г-1771/1 та № Г-1771/2, від 14.02.2019 № Г-2129, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.27. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.03.2019 № 4566/13-5 відповідно до скарги адвоката Гнідко С. І. від 25.02.2019 б/н, в інтересах гр. Камінського Р. В., яка надійшла до органу ліцензування 27.02.2019 та була зареєстрована за № Г-3144/ПВТ, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

23.28. Розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.03.2019 № 4604/13-5 відповідно до скарги адвоката Гнідко С. І. від 25.02.2019 б/н, в інтересах гр. Несена С. В., яка надійшла до органу ліцензування 27.02.2019 та була зареєстрована за № Г-3141/ПВТ, щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

 

 

Секретар Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування                                                                      Ю. ВОЗНА