Порядок денний засідання експертно-апеляційної ради № 03-15 при Держпідприємництва за період з 23.03.2015 по 17.04.2015

20.04.2015

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Голова експертно-апеляційної ради при Держпідприємництві України

 

 ____________  К. М. Ляпіна

 

“ 17 ”  квітня  2015 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(план)

засідання експертно-апеляційної ради № 04-15

при Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

за період з 23.03.2015 по 17.04.2015

 

23 квітня 2015 року

Початок о 10-00 годині

І. (4) Міністерство екології та природних ресурсів України

 

4.1. Розгляд скарги ТОВ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЗАПОРІЖПРОМЕКОЛОГІЯ” щодо неодноразових, безпідставних прийнять Міністерством екології та природних ресурсів України наказів в частині залишення заяв без розгляду та відмов у видачі дублікату ліцензії серії АЕ № 199297 від 15.04.2013 на операції у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення).

 

ІІ. (8) Міністерство охорони здоров’я України

 

8.1. Розгляд скарги ТОВ “Медична біотехнологічна компанія “Гемафонд” щодо порушення Міністерством охорони здоров’я України законодавства про ліцензування, а саме: не виконання розпорядження Державної регуляторної служби України від 28.01.2015 № 3 щодо скасування наказу від 30.04.2014 № 297 в частині анулювання ліцензії ТОВ “Медична біотехнологічна компанія “Гемафонд” серії АЕ № 281229 від 15.08.2013 з медичної практики; прийняття наказу від 19.02.2015 № 80 про залишення без розгляду заяви про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

8.2. Розгляд скарги ТОВ “Медичний центр “Гемафонд” щодо порушення Міністерством охорони здоров’я України законодавства про ліцензування, а саме: відмова у розгляді заяви про видачу ліцензії на діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини.

 

ІІІ. (16) Організаційні питання

 

16.1. Розгляд звернення Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України від 26.03.2015 № 10/9-2040 щодо надання роз’яснень положень статті 10 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, статті 7 Закону України “Про охоронну діяльність”, пункту 1.6 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності (щодо переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії).

16.2. Інформація щодо рішень Голови Експертно-апеляційної ради при Держпідприємництві щодо внесення змін до складу Ради.

 

 

Секретар експертно-

апеляційної ради                                                                                  М. І. Савченко