Щодо окремих норм Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (звуження та розширення ліцензіатом провадження виду господарської діяльності, преоформлення ліцензії та видачі копії ліцензції)

30.07.2015