Інформація про засідання експертно-апеляційної ради від 26 грудня 2016 року

27.12.2016

ЕКСПЕРТНО-АПЕЛЯЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

ПРИ ДЕРЖАВНІЙ РЕГУЛЯТОРHІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

 

 

від 26 грудня 2016 року

 

 

Головуючий: Платкевич Б. С.

 

Присутні члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Мірошніченко О. М., Лепіска О. В., Барбелюк О. Б., Майборода В. П., Олійник О. Г., Пегета В. Г., Речкіна О. П., Терещенко О. С.

 

У зв’язку з відсутністю кворуму засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, яке було призначено на 10.30 26.12.2016, не відбулося.

Відповідно до пункту 6 статті 5 Закону України від 02.03.2015 № 222 “Про ліцензування видів господарської діяльності” (далі – Закон) формою роботи Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є засідання, що проводяться за потреби, але не рідше одного разу на місяць, та є правомочними за присутності не менше, ніж половини членів Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.

Відповідно до пункту 4 розділу ІV Регламенту роботи Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування затвердженого наказом Мінекономрозвитку та ДРС від 14.07.2015 № 783/40, зареєстрованим в Мінюсті 15.07.2015 за № 847/27292, кворум складають більше половини від загальної чисельності членів Ради. У разі відсутності кворуму, головуючий переносить засідання на іншу годину того ж дня або на інший, визначений Головою Ради, день.

Розгляд питань з порядку денного засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування № 14-16 26.12.2016 перенесено на наступне засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, яке відбудеться у січні 2017 року, про дату і час яких буде повідомлено додатково та зазначену інформацію буде розміщено на сайті ДРС.

Звертаємо увагу, відповідно до частини дев’ять статті 16 Закону передбачено, якщо ліцензіат протягом строку набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання ліцензії, встановленого частиною восьмою цієї статті, подає скаргу (апеляцію) до Ради, дія цього рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування за результатами розгляду апеляції Радою.

 

 Секретар Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                           О. В. Лепіска