Інформація про результати засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування від 25 січня 2019 року

01.02.2019

ЕКСПЕРТНО-АПЕЛЯЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

 

В И Т Я Г   З   П Р О Т О К О Л У   № 01-19

(для опублікування на сайті Державної регуляторної служби України)

засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

 

                                                                                                                                                                                   від 25 січня 2019 року

 

Головуюча: Ляпіна К. М.

Присутні члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Платкевич Б. С., Мірошніченко О. М., Возна Ю. І., Андрєєв О. В., Балін В. А., Барбелюк О. Б., Биковець В. М., Боднар О. М., Буніна С. С., Гончаренко М. Ф., Гостєва Н. В., Доротич С. І., Косоуров К. В., Красовський О. О., Лепіска О. В., Майборода В. П., Нестиренко Л. А., Папіровий Ю. М., Петрашко О. Г., Речкіна О. П., Сидоренко С. М., Терещенко О. С., Черненко М. С.

 

І. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

3.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “АРІСЕН” (ЄДРПОУ 42271910) від 14.12.2018 б/н щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України рішення про залишення заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками (вхідний № 40-22871 від 05.11.2018) без розгляду (лист Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 15.11.2018 № 40-401-18-2892/2), вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ТОВ “АРІСЕН” від 14.12.2018 б/н.

3.2. За результатами розгляду скарги (апеляції) КОВЕЛЬСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА “КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ” (ЄДРПОУ 05500871) від 25.10.2018 № 1240 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 13.06.2018 № 34-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині відмови КОВЕЛЬСЬКОМУ УВКГ “КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ” у внесенні змін до переліку видів робіт діючої ліцензії з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, вирішили відхилити скаргу (апеляцію) КОВЕЛЬСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА “КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ” від 25.10.2018 № 1240.

3.3. За результатами розгляду скарги (апеляції) КОВЕЛЬСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА “КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ” (ЄДРПОУ 05500871) від 22.12.2018 № 1640 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 29.11.2018 № 73-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання КОВЕЛЬСЬКОМУ УВКГ “КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ” ліцензії серії АГ № 576053 на право провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, вирішили відхилити скаргу (апеляцію) КОВЕЛЬСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА “КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ” від 22.12.2018 № 1640.

 

ІІ. (4) Міністерство екології та природних ресурсів України

 

4.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “ІНКОД” (ЄДРПОУ 36441824) від 10.12.2018 б/н щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 14.11.2018 № 393 “Про анулювання ліцензії” в частині анулювання ТОВ “ІНКОД” ліцензії від 21.10.2011 № 403 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання небезпечних відходів), вирішили задовольнити скаргу (апеляцію) ТОВ “ІНКОД” від 10.12.2018 б/н.

4.2. За результатами розгляду скарги (апеляції) ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ”, далі – ДП “СХІДГЗК”, (ЄДРПОУ 14309787) від 29.11.2018 № 35-01/9610 щодо видання Міністерством екології та природних ресурсів України розпорядження “Про усунення порушень Ліцензійних умов” (вих. Міністерства екології та природних ресурсів України від 21.11.2018 № 5/4-7/12621-18) за результатами проведення планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності ДП “СХІДГЗК” з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, вирішили задовольнити скаргу (апеляцію) ДП “СХІДГЗК” від 29.11.2018 № 35-01/9610.

4.3. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “ЕКО-ХЕЛП” (ЄДРПОУ 22572279) від 11.09.2018 № 17 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 27.08.2018 № 313 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ТОВ “ЕКО-ХЕЛП” ліцензії від 14.03.2011 № 75 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання небезпечних відходів), вирішили перенести розгляд скарги (апеляції) ТОВ “ЕКО-ХЕЛП” від 11.09.2018 № 17 до надання Міністерством екології та природних ресурсів України відповідних документів за результатами проведення за заявою ліцензіата від 26.12.2018 б/н позапланової перевірки додержання (дотримання) ТОВ “ЕКО-ХЕЛП” Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 446 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами”, та вивчення зазначених документів.

 

ІІІ. (8) Міністерство охорони здоров’я України

 

8.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ФОП Козаченко Н. В. (код 2566415647) від 17.12.2018 № 18 щодо прийняття Міністерством охорони здоров’я України наказу від 06.09.2018 № 1629 “Про ліцензування медичної практики” в частині відмови ФОП Козаченко Н. В. у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з медичної практики (реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/18-М), вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ФОП Козаченко Н. В. від 17.12.2018 № 18.

 

ІV. (10) Міністерство соціальної політики України

 

10.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ФОП Семесько О. А. (код 2747021868) від 27.11.2018 б/н щодо прийняття Міністерством соціальної політики України наказу від 19.11.2018 № 1728 “Про відмову у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном фізичній особі – підприємцю Семесько О. А.” відповідно до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, яка була зареєстрована органом ліцензування 13.11.2018 за № 65785/0/1-18, вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ФОП Семесько О. А. від 27.11.2018 б/н.

10.2. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “ГУДВЕЛЛІ УКРАЇНА” (ЄДРПОУ 32464900) від 27.12.2018 № 32 щодо прийняття Міністерством соціальної політики України наказу від 13.12.2018 № 1871 “Про відмову у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном ТОВ “ГУДВЕЛЛІ УКРАЇНА”, вирішили задовольнити скаргу (апеляцію) ТОВ “ГУДВЕЛЛІ УКРАЇНА” від 27.12.2018 № 32.

 V. (20) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

20.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “ФК “ФІНГРУП ФАКТОР” (ЄДРПОУ 38945479) від 05.12.2018 б/н щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 13.11.2018 № 1994 “Про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНГРУП ФАКТОР”, вирішили, враховуючи лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 24.01.2019 № 384/11-5 (вх. Державної регуляторної служби України від 25.01.2019 № 786/0/19-19) в частині щодо зупинення розгляду скарги ТОВ “ФК “ФІНГРУП ФАКТОР” від 05.12.2018 б/н до прийняття рішення в судовій справі № 160/8037/18, перенести розгляд скарги (апеляції) ТОВ “ФК “ФІНГРУП ФАКТОР” від 05.12.2018 б/н до надання Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та/або ТОВ “ФК “ФІНГРУП ФАКТОР” додаткових матеріалів (документів), а саме, відповідного рішення суду по справі № 160/8037/18, що набрало законної сили, та його вивчення.

20.2. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “КОМПАНЬЙОН ФІНАНС” (ЄДРПОУ 37026574) від 17.12.2018 № 4346 щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 20.11.2018 № 2017 “Про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) Товариству з обмеженою відповідальністю “КОМПАНЬЙОН ФІНАНС”, вирішили задовольнити скаргу (апеляцію) ТОВ “КОМПАНЬЙОН ФІНАНС” від 17.12.2018 № 4346.

20.3. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “ФК “УКРФІНРЕСУРС” (ЄДРПОУ 38899260) від 20.12.2018 № 20-12/2018 щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 27.11.2018 № 2070 “Про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ “УКРФІНРЕСУРС”, вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ТОВ “ФК “УКРФІНРЕСУРС” від 20.12.2018 № 20-12/2018.

20.4. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “КРЕДИТНА УСТАНОВА “ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА” (ЄДРПОУ 40203427) б/н щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 29.11.2018 № 2113 “Про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) Товариству з обмеженою відповідальністю “КРЕДИТНА УСТАНОВА “ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА”, вирішили зняти з розгляду скаргу (апеляцію) ТОВ “КРЕДИТНА УСТАНОВА “ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА” б/н, враховуючи лист ТОВ “КРЕДИТНА УСТАНОВА “ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА” від 28.12.2018 № 28/12 щодо відкликання (залишення без розгляду) скарги (апеляції) ТОВ “КРЕДИТНА УСТАНОВА “ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА” б/н, та у зв’язку з відсутністю предмету оскарження, оскільки, пунктом 1 рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 21.12.2018 № Р-1/01 “Про скасування розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.11.2018 № 2113” скасовано розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 29.11.2018 № 2113 “Про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) Товариству з обмеженою відповідальністю “КРЕДИТНА УСТАНОВА “ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА”.

 

VІ. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до частини 10 статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”

 

23.1. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (звернення (лист) від 12.12.2018 № 11027/14.2.1/9-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог пунктів 2.1, 2.2 глави 2, пунктів 1-3 глави 3, пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 307 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення” (далі – Ліцензійні умови) у частині дотримання вимог законів України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, “Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення”, інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а саме: підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо відповідності фактичного рівня втрат та витрат води в мережах систем централізованого водопостачання та/або водовідведення рівню, затвердженому в установлених тарифах; підпункту 17 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо недопустимості ліцензіатом обмеження або припинення провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством; підпункту 18 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо надання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення відповідно до умов договору, укладеного в установленому порядку; підпункту 21 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо перевірки річної фінансової звітності ліцензіата незалежним аудитором та її розміщення на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку; пунктів 1-3 глави 3 Ліцензійних умов у частині відповідності переліку штатної чисельності, кваліфікації персоналу документам, що подавались із заявою на отримання ліцензії, або змінам у них, про які повідомлено Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; абзацу другого пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов щодо наявності технологічного регламенту з експлуатації споруд, водопровідних мереж, споруд водопідготовки, транспортування, постачання питної води, затвердженого керівником суб’єкта господарювання; абзацу четвертого пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов щодо проведення ліцензіатом при здійсненні централізованого водопостачання технологічного контролю відповідно до Правил № 30 або наявність договору на проведення такого контролю з акредитованими лабораторіями інших організацій; абзацу п’ятого пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов щодо наявності акредитованої лабораторії, що проводить виробничий контроль, або наявність договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій при здійсненні ліцензіатом централізованого водопостачання, з підстави, встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (звернення гр. Мамальтерова В. В., яке надійшло до органу ліцензування 03.12.2018 через Урядову гарячу лінію (28.11.2018 № МА-8504988/2) та було зареєстровано за № ЗВГ-7390/18).

23.2. Не погодити Міністерству внутрішніх справ України (звернення (лист) від 28.12.2018 № 18717/05/24-2018) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог підпункту 10 пункту 13, пункту 15 та пункту 17 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності” відповідно до заяви гр. Проценка В. І. від 18.12.2018 б/н, що надійшла до органу ліцензування 19.12.2018 та була зареєстрована за № П-61.

23.3. Не погодити Міністерству внутрішніх справ України (звернення (лист) від 28.12.2018 № 18782/05/24-2018) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог підпункту 2 пункту 8, пункту 11, підпунктів 1, 3, 14 пункту 13 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності” відповідно до заяви гр. Габер О. С. б/н (начальнику ГУНП в Одеській області Головіну Д. В.).

23.4. Погодити Міністерству внутрішніх справ України (звернення (лист) від 04.01.2019 № 208/05/24-2019) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог підпунктів 5, 6, 9 пункту 7, підпункту 3 пункту 8, підпунктів 10, 13, 14 пункту 13 та пункту 17 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності” з підстави, встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (заява гр. Потерейка М. П. від 12.12.2018 б/н, яка надійшла до органу ліцензування 02.01.2019 та була зареєстрована
за № П-1).

23.5. Не погодити Міністерству внутрішніх справ України (звернення (лист) від 04.01.2019 № 209/05/24-2019) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог підпунктів 5, 6 пункту 7 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності” відповідно до заяви ТОВ “ФК “ЄВРОПА” від 28.12.2018 № 1, що надійшла до органу ліцензування 02.01.2019 та була зареєстрована за № 7.

23.6. Не погодити Міністерству соціальної політики України (звернення (листи) від 02.01.2019 № 147/0/2-19/38 та № 151/0/2-19/38) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1060 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 140) “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном” відповідно до заяви гр. Іськова В. В. від 05.12.2018 б/н, що надійшла до органу ліцензування 22.12.2018 та була зареєстрована за № І-24439/0/4-18.

23.7. Погодити Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (звернення (лист) від 09.01.2019 № 4501-06/891-03) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог пункту 19 та абзацу другого пункту 20 Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 991 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності” з підстави, встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (скарга гр. Руденка В. Б. від 31.12.2018 б/н, що була зареєстрована органом ліцензування як ЗГ № Р-2-19 від 02.01.2019).

23.8. Погодити Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (звернення (лист) від 11.01.2019 № 4501-06/1197-03) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог абзацу третього пункту 20 Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 991 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності” з підстави, встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (електронний лист гр. Дубельт І. С. від 02.01.2019 б/н, що був зареєстрований органом ліцензування як ЗГ № Д-9-19
від 03.01.2019).

 

VІІ. (24) Різне

 

24.1. Розглянути звернення (лист) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 04.01.2019 № 80/14/7-19 разом з її зверненнями (листами) від 09.01.2019 № 217/14/7-19 та від 18.01.2019 № 610/14/7-19, які надійшли в доповнення, щодо погодження проведення (здійснення) позапланових перевірок додержання певними ліцензіатами вимог пункту 2.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.02.2017 № 201 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу”, в частині здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України від 09.04.2015 № 329-VIII “Про ринок природного газу”, чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, з підстави, встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (відповідні звернення (листи) побутових споживачів), на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, яке призначити на 18.02.2019 о 10.00.

 

 

Голова Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування                                                                 К. ЛЯПІНА

 

 

Секретар Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування                                                                Ю. ВОЗНА