Інформація про результати засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування від 21 серпня 2018 року

22.08.2018

ЕКСПЕРТНО-АПЕЛЯЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

 

В И Т Я Г  З  П Р О Т О К О Л У  № 11-18

(для опублікування на сайті Державної регуляторної служби України)

засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

 

 

 

                                      від 21 серпня 2018 року

Головуюча: Ляпіна К. М.

 

Присутні члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Платкевич Б. С., Мірошніченко О. М., Андрєєв О. В., Балін В. А., Барбелюк О. Б., Биковець В. М., Буніна С. С., Гостєва Н. В., Доротич С. І., Косоуров К. В., Лепіска О. В., Майборода В. П., Нестиренко Л. А., Олійник О. Г., Папіровий Ю. М., Пегета В. Г., Попик В. І., Пруднікова О. В., Речкіна О. П., Сидоренко С. М., Терещенко О. C.

 

 

І. (1) Державна служба України з безпеки на транспорті

 

1.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “БУКОВИНА-ТРАНС” (ЄДРПОУ 33001797) від 19.07.2018 № 8/84 щодо видання Державною службою України з безпеки на транспорті розпорядження про усунення порушень вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом від 09.07.2018 № 583/1, вирішили перенести розгляд скарги (апеляції) ТОВ “БУКОВИНА-ТРАНС”  від 19.07.2018 № 8/84.

 

ІІ. (2) Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

 

2.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “СП-СЕРВЕР” (ЄДРПОУ 13954155) від 01.08.2018 № 18/08-21 щодо прийняття Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками рішення від 19.07.2018 № 779 в частині анулювання ліцензії ТОВ “СП-СЕРВЕР” серії АВ № 578703 від 29.06.2011 на право провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, вирішили перенести розгляд скарги (апеляції) ТОВ “СП-СЕРВЕР” від 01.08.2018 № 18/08-21 до проведення Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками позапланової перевірки додержання                 ТОВ “СП-СЕРВЕР” Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, за заявою ліцензіата від 21.08.2018 б/н, з метою перевірки виконання розпорядження щодо усунення порушень Ліцензійних умов Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області від 25.05.2018 № 6/15-ОР.

 

 

ІІІ. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

3.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ПРАТ “ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД” (ЄДРПОУ 30356917) від 07.08.2018 № 474 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 12.07.2018 № 41-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ПРАТ “ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД” ліцензії серії АД № 037446 від 10.04.2012 на право провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, вирішили задовольнити скаргу (апеляцію) ПРАТ “ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД” від 07.08.2018 № 474.

 

ІV. (4) Міністерство екології та природних ресурсів України

 

4.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ФОП Денисенка Д. М. (код 2657805296) від 18.07.2018 б/н щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 20.06.2018 № 223 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ФОП Денисенку Д. М. ліцензії від 12.07.2013 № 307 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання небезпечних відходів), вирішили перенести розгляд скарги (апеляції) ФОП Денисенка Д. М. від 18.07.2018 б/н до проведення Міністерством екології та природних ресурсів України позапланової перевірки додержання ФОП Денисенко Д. М. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 13.07.2016 № 446, за заявою ліцензіата від 21.08.2018 б/н.

4.2. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “КАПІТАЛ-2006” (ЄДРПОУ 34211574) б/н щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 20.06.2018 № 224 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ТОВ “КАПІТАЛ-2006” ліцензії від 15.04.2013 № 167 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання, утилізація небезпечних відходів), вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ТОВ “КАПІТАЛ-2006” б/н.

4.3. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “НВП “УКРЕКОПРОМПРОЕКТ” (ЄДРПОУ 37825486) від 02.08.2018 № 02/1 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 13.07.2018 № 258 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ТОВ “НВП “УКРЕКОПРОМПРОЕКТ” ліцензії від 28.04.2015 № 136 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання небезпечних відходів), вирішили перенести розгляд скарги ТОВ “НВП “УКРЕКОПРОМПРОЕКТ” від 02.08.2018 № 02/1, у зв’язку з необхідністю отримання від Міністерства екології та природних ресурсів України та вивчення завірених належним чином копій (фотокопій) документів, в частині оскаржуваного рішення (у тому числі тих, що стали підставою для його прийняття), відповідно до частини дев’ятої статті 5 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” на запит Державної регуляторної служби України від 07.08.2018 № 7928/0/20-18

V. (9) Міністерство внутрішніх справ України

 

9.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “ЛІГА БЕЗПЕКИ” (ЄДРПОУ 40323076) від 16.05.2018 № 18/5/1 щодо прийняття Міністерством внутрішніх справ України наказу від 05.05.2018 № 377 “Про анулювання ліцензії на провадження охоронної діяльності” в частині анулювання ліцензії ТОВ “ЛІГА БЕЗПЕКИ” на провадження охоронної діяльності, вирішили перенести розгляд скарги (апеляції) ТОВ “ЛІГА БЕЗПЕКИ” від 16.05.2018 № 18/5/1.

 

VІ. (21) Служба безпеки України

 

21.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ НВФ “ЮАЛЕКС СЕРВІС” (ЄДРПОУ 42176592) від 16.07.2018 № 9 щодо прийняття Службою безпеки України рішення від 02.07.2018 № 26/3-10658 “Про відмову у видачі ліцензії” в частині відмови у видачі ліцензії ТОВ НВФ “ЮАЛЕКС СЕРВІС” на право провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, вирішили перенести розгляд скарги ТОВ НВФ “ЮАЛЕКС СЕРВІС” від 16.0.7 2018 №9, у зв`язку з необхідністю отримання та вивчення додаткових матеріалів (документів, відомостей, інформації) стосовно оскаржуваного рішення.

 

 

VІІ. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до частини 10 статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”

 

23.1. Погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (звернення (лист) від 31.07.2018 № 40-402-(401-5)/5328-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”, відповідно до заяви Голови правління ОСББ “Струтинська 13-А” Секо Д. П. від 16.07.2018, що надійшла до органу ліцензування листом Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції Рівненській області від 18.07.2018 № 1017-2837-18.

23.2. Погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (звернення (лист) від 31.07.2018 № 40-402-(401-5)/5329-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”, відповідно до скарги директора ТОВ “Будівельна компанія “Буд-Арт” Демчук А. М. б/н, що надійшла до органу ліцензування листом Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області від 26.07.2018 № 1022-4/2306-18.

23.3. Погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (звернення (лист) від 31.07.2018 № 40-402-(401-5)/5330-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”, відповідно до службової записки головного інспектора будівельного нагляду інспекційного відділу Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції Рівненській області Стародуба А. В. від 23.07.2018, що надійшла до органу ліцензування листом Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області від 25.07.2018
№ 1017-2945-18.

23.4. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (звернення (лист) від 23.07.2018 № 6509/14.1.2/7-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 2.1 та підпункту 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.02.2017 № 201 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу”, розділів X та XI Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494 “Про затвердження Кодексу газорозподільних систем”, відповідно до заяви Регіонального виробничого управління “ХАРКІВАВТОГАЗ” ДП “УКРАВТОГАЗ” від 15.06.2018 № 767-24/01/15.02 та від 07.08.2018 № 985-24/01/15.02.

23.5. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (звернення (лист) від 24.07.2018
№ 6106/14/9-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 2.2 та підпункту 15 пункту 2.4 розділу 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 13.04.2017 № 504 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії”, відповідно до колективного звернення гр. Романова О. І., гр. Ігнатьєва Г. І., гр. Перетятька В. М. від 02.03.2018 б/н та звернення гр. Романова О. І. від 20.07.2018 б/н.

23.6. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (звернення (лист) від 30.07.2018
№ 6717/14/7-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 2.2, підпункту 17 пункту 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 13.04.2017 № 504 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії”, відповідно до звернень гр. Перетятька В. М. від 22.08.2017 б/н та гр. Ширкова А. О. від 30.08.2017 б/н.

23.7. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (звернення (лист) від 30.07.2018  № 6718/14/7-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог пункту 2.2, підпунктів 8, 11, 12 пункту 2.3, підпункту 2 пункту 2.4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 13.04.2017 № 504 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії”, відповідно до скарги депутата Станично-Луганської районної ради Луганської області Бережного І. М. від 15.02.2018 № 2 та колективного звернення жителів с. Верхньобогданівка Станично-Луганського району Луганської області від 27.12.2017.

 

 

 

Голова Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                                К. ЛЯПІНА

 

 

В. о. секретаря Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування                                                                  О. ЛЕПІСКА