Інформація про результати засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування від 18 лютого 2019 року

25.02.2019

ЕКСПЕРТНО-АПЕЛЯЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

 

В И Т Я Г  З  П Р О Т О К О Л У  № 02-19

(для опублікування на сайті Державної регуляторної служби України)

засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

 

 

  від 18 лютого 2019 року

 

Головуюча: Ляпіна К. М.

 

Присутні члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Платкевич Б. С., Мірошніченко О. М., Возна Ю. І., Андрєєв О. В., Балін В. А., Барбелюк О. Б., Биковець В. М., Боднар О. М., Буніна С. С., Гончаренко М. Ф., Гостєва Н. В., Доротич С. І., Красовський О. О., Лепіска О. В., Майборода В. П., Олійник О. Г., Папіровий Ю. М., Пегета В. Г., Пруднікова О. В., Речкіна О. П., Сидоренко С. М., Терещенко О. С., Тупчій Г. М., Черненко М. С.

 

І. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до частини 10 статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”

 

23.1.1. Погодити з підстави, встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” проведення (здійснення) Національною комісією,  що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, далі – НКРЕКП, (звернення (листи) НКРЕКП від 04.01.2019  № 80/14/7-19, від 09.01.2019 № 217/14/7-19 та від 18.01.2019 № 610/14/7-19) позапланових перевірок додержання вимог пункту 2.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу”, у частині здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України від 09.04.2015 № 329-VIII “Про ринок природного газу”, чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме, щодо донарахувань побутовим споживачам обсягів природного газу, які враховують різницю  у приведенні до стандартних умов:

1) певного ліцензіата відповідно до звернення гр. Задернівської В. А.   (вх. НКРЕКП від 03.01.2019 № ЗВГ-197/19).

2) певного ліцензіата відповідно до звернення гр. Гуляренко Л. М.       (вх. НКРЕКП від 02.01.2019 № ЗВГ-35/19).

3) певного ліцензіата відповідно до звернень гр.:

– Атамас О. П. (вх. НКРЕКП від 02.01.2019 № ЗВГ-98/19);

– Бурдимова Н. Ф. (вх. НКРЕКП від 10.12.2018 № ЗВГ-7632/18);

– Гуменюк А. В. (вх. НКРЕКП від 28.11.2018 № ЗВГ-7203/18);

– Гуменюк С. О. (вх. НКРЕКП від 14.12.2018 № ЗВГ-8149/18);

– Гетьман Н. М. (вх. НКРЕКП від 27.11.2018 № ЗВГ-7092/18);

– Дзюба О. А. (вх. НКРЕКП від 07.12.2018 № ЗВГ-7583/18);

– Задорожня О. О. (вх. НКРЕКП від 02.01.2019 № ЗВГ-108/19);

– Кравченко А. В. (вх. НКРЕКП від 13.12.2018 № ЗВГ-8030/18);

– Пироженко Л. М. (вх. НКРЕКП від 03.01.2019 № ЗВГ-129/19);

– Переверзєва А. Ю. (вх. НКРЕКП від 28.11.2018 № ЗВГ-7198/18);

– Пекарського М. О. (вх. НКРЕКП від 28.11.2018 № ЗВГ-9015/18);

– Кучер В. П. (вх. НКРЕКП від 03.12.2018 № ЗВГ-7337/18);

– Трубнікова Л. Г. (вх. НКРЕКП від 26.12.2018 № ЗВГ-8802/18 та № ЗВГ- 8804/18);

– Чебан О. О. (вх. НКРЕКП від 26.12.2018 № ЗВГ-8742/18);

– Дячкова Г. Д. (вх. НКРЕКП від 07.12.2018 № ЗВГ-7560/18);

– Шевченко Ю. О. (вх. НКРЕКП від 29.12.2018 № ЗВГ-9050/18);

– Федотін М. Є. (вх. НКРЕКП від 29.12.2018 № ЗВГ-9073/18);

– Слюсар Є. С. (вх. НКРЕКП від 27.12.2018 № ЗВГ-8841/18);

– Мороз С. М. (вх. НКРЕКП від 27.12.2018 № ЗВГ-8943/18).

 

4) певного ліцензіата відповідно до звернень гр.:

– Величко П. В. (вх. НКРЕКП від 02.01.2019 № ЗВГ-57/19);

– Кучер В. П. (вх. НКРЕКП від 03.12.2018 № ЗВГ-7337/18).

 

5) певного ліцензіата відповідно до звернень гр.:

– Власова Д. І. (вх. НКРЕКП від 21.12.2018 № ЗВГ-8582/18);

– Ліпша О. В. (вх. НКРЕКП від 02.01.2019 № ЗВГ-62/19);

– Хабчука О. М. (вх. НКРЕКП від 21.12.2018 № ЗВГ-8527/18).

 

6) певного ліцензіата відповідно до звернень гр.:

– Бака О. В. (вх. НКРЕКП від 26.12.2018 № ЗВГ-8800/18);

– Дацюк Б. (вх. НКРЕКП від 22.12.2018 № ЗВГ-8666/18);

– Корніцкі М. (вх. НКРЕКП від 27.12.2018 № ЗВГ-8853/18);

– Худа М. І. (вх. НКРЕКП від 26.12.2018 № ЗВГ-8698/18);

–  Форкош П. Т. (вх. НКРЕКП від 18.12.2018 № ЗВГ-8271/18).

 

7) певного ліцензіата відповідно до звернень гр.:

– Буршталь О. Р. (вх. НКРЕКП від 07.12.2018 № ЗВГ-7596/18);

– Биков Л. І. (вх. НКРЕКП від 21.12.2018 № ЗВГ-8546/18);

– Варуша О. О. (вх. НКРЕКП від 02.01.2019 № ЗВГ-9/19, № ЗВГ-61/19 та № ЗВГ-63/19);

– Лиско Є. С. (вх. НКРЕКП від 07.12.2018 № ЗВГ-7578/18);

– Єльчанінова Н. Г. (вх. НКРЕКП від 02.01.2019 № ЗВГ-47/19);

– Харь О. Е. (вх. НКРЕКП від 29.12.2018 № ЗВГ-9043/18);

– Хомич І. Ю. (вх. НКРЕКП від 29.12.2018 № ЗВГ-9079/18).

 

8) певного ліцензіата відповідно до звернення гр. Левицької Г. І. (вх. НКРЕКП від 14.12.2018 № ЗВГ-8133/18).

 

9) певного ліцензіата відповідно до звернень гр.:

– Зенюк Л. О. (вх. НКРЕКП від 26.12.2018 № ЗВГ-8702/18);

– Леляк Т. Ф. (вх. НКРЕКП від 13.12.2018 № ЗВГ-8029/18);

– Кузьменко С. М. (вх. НКРЕКП від 14.12.2018 № ЗВГ-8097/18);

– Калайди В. Г. (вх. НКРЕКП від 20.12.2018 № ЗВГ-8450/18 та  від 27.12.2018 № ЗВГ-8931/18);

– Гевак О. М. (вх. НКРЕКП від 07.12.2018 № ЗВГ-7548/18 та № ЗВГ-7556/18);

– Виценко А. (вх. НКРЕКП від 04.12.2018 № ЗВГ-7423/18);

– Бондарчук В. І. (вх. НКРЕКП від 07.12.2018 № ЗВГ-7593/18 та від 21.12.2018 № ЗВГ-8547/18);

– Сендюк Н. В. (вх. НКРЕКП від 27.12.2018 № ЗВГ-8896/18);

– Рощина Т. О. (вх. НКРЕКП від 21.12.2018 № ЗВГ-8510/18);

– Машеренко В. І. (вх. НКРЕКП від 26.12.2018 № ЗВГ-8801/18);

– Маленко Г. О. (вх. НКРЕКП від 24.12.2018 № ЗВГ-8939/18);

– Пухач Л. П. (вх. НКРЕКП від 19.12.2018 № ЗВГ-8409/18);

– Крепака Д. М. (вх. НКРЕКП від 22.12.2018 № ЗВГ-8616/18);

– Коваленка А. П. (вх. НКРЕКП від 04.01.2019 № ЗВГ-215/19);

– Гуленко В. Г. (вх. НКРЕКП від 21.12.2018 № ЗВГ-8526/18);

– Айзєнбєрг В. Г. (вх. НКРЕКП від 26.12.2018 № ЗВГ-8708/18);

– Висоцька А. М. (вх. НКРЕКП від 21.12.2018 № ЗВГ-8556/18);

– Чабанної Н. К. (вх. НКРЕКП від 22.12.2018 № ЗВГ-8659/18);

– Степаненко В. (вх. НКРЕКП від 22.12.2018 № ЗВГ-8661/18);

– Назим М. І. (вх. НКРЕКП від 19.12.2018 № ЗВГ-8431/18);

– Олефір Н. В. (вх. НКРЕКП від 03.01.2019 № ЗВГ-135/19);

– Кривда Ю. М. (вх. НКРЕКП від 19.12.2018 № ЗВГ-8421/18);

– Харченка В. М. (вх. НКРЕКП від 28.11.2018 № ЗВГ-7163/18).

 

10) певного ліцензіата відповідно до звернень гр.:

– Бабич С. (вх. НКРЕКП від 03.12.2018 № ЗВГ-7313/18);

– Бешкарьов С. Л. (вх. НКРЕКП від 13.12.2018 № ЗВГ-7964/18);

– Лимешко О. Д. (вх. НКРЕКП від 13.12.2018 № ЗВГ-8043/18 та № 8057/18);

– Тарабара А. О. (вх. НКРЕКП від 27.12.2018 № ЗВГ-8892/18);

– Цветкової Н. Г. (вх. НКРЕКП від 13.12.2018 № ЗВГ-7974/18);

– Гергель С. М. (вх. НКРЕКП від 27.12.2018 № ЗВГ-8903/18).

 

11) певного ліцензіата відповідно до звернення гр. Білецького П. В.   (вх. НКРЕКП від 27.12.2018 № ЗВГ-8919/18).

 

12) певного ліцензіата відповідно до звернень гр.:

– Шведова Г. Л. (вх. НКРЕКП від 18.12.2018 № ЗВГ-8265/18);

– Шушняєв Р. М. (вх. НКРЕКП від 07.12.2018 № ЗВГ-7549/18).

 

13) певного ліцензіата відповідно до звернення гр. Ясенчук Н. В. (вх. НКРЕКП від 04.01.2019 № ЗВГ-220/19);

 

14) певного ліцензіата відповідно до звернень гр.:

– Ільченко Д. О. (вх. НКРЕКП від 26.12.2018 № ЗВГ-8799/18);

– Ігнатушко І. В. (вх. НКРЕКП від 21.12.2018 № ЗВГ-8535/18);

– Саватуліна Г. А. (вх. НКРЕКП від 13.12.2018 № ЗВГ-8000/18).

 

15) певного ліцензіата відповідно до звернень гр.:

– Чубаренко К. Л. (вх. НКРЕКП від 13.12.2018 № ЗВГ-7994/18);

– Пономаренко Т. Б. (вх. НКРЕКП від 21.12.2018 № ЗВГ-8536/18);

– Гайдамака С. (вх. НКРЕКП від 11.12.2018 № ЗВГ-7753/18);

– Богдан О. В. (вх. НКРЕКП від 19.12.2018 № ЗВГ-8404/18);

– Кардава О. Т. (вх. НКРЕКП від 27.12.2018 № ЗВГ-8827/18);

– Шипілова Л. І. (вх. НКРЕКП від 26.12.2018 № ЗВГ-8820/18);

– Масна Л. В. (вх. НКРЕКП від 19.12.2018 № ЗВГ-8347/18).

 

16) певного ліцензіата відповідно до звернень гр.:

– Литвиненко Ю. В. (вх. НКРЕКП від 13.12.2018 № ЗВГ-8025/18);

– Матюшенка В. М.(вх. НКРЕКП від 18.12.2018 № ЗВГ-8306/18).

 

17) певного ліцензіата відповідно до звернень гр.:

– Вдович Н. І. (вх. НКРЕКП від 26.12.2018 № ЗВГ-8788/18);

– Брушнєвський В. М. (вх. НКРЕКП від 17.12.2018 № ЗВГ-8236/18).

 

18) певного ліцензіата  відповідно до звернень гр.:

– Прокопець М. П. (вх. НКРЕКП від 19.12.2018 № ЗВГ-8381/18);

– Ярошовець А. І. (вх. НКРЕКП від 17.12.2018 № ЗВГ-8205/18).

 

19) певного ліцензіата відповідно до звернень гр.:

– Суспи Н. В. (вх. НКРЕКП від 04.01.2019 № ЗВГ-217/19);

– Ворушило Г. П. (вх. НКРЕКП від 03.01.2019 № ЗВГ-178/19);

– Гоцик В. В. (вх. НКРЕКП від 29.12.2018 № ЗВГ-9078/18);

– Ярина С. М. (вх. НКРЕКП від 13.12.2018 № ЗВГ-7948/18);

– Андрущенко О. М. (вх. НКРЕКП від 11.12.2018 № ЗВГ-7844/18);

– Аполонов В. Б. (вх. НКРЕКП від 21.12.2018 № ЗВГ-8493/18).

 

23.1.2. Відкласти розгляд питання щодо погодження проведення (здійснення) органом ліцензування позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог пункту 2.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу”, у частині здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України від 09.04.2015 № 329-VIII “Про ринок природного газу”, чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме, щодо донарахувань побутовим споживачам обсягів природного газу, які враховують різницю у приведенні до стандартних умов, відповідно до звернень (листів) НКРЕКП від 04.01.2019 № 80/14/7-19,  від 09.01.2019 № 217/14/7-19 та від 18.01.2019 № 610/14/7-19 з підстави, встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” –

звернення (листи) побутових споживачів відносно яких не було прийнято рішення 23.1.1 про погодження проведення (здійснення) органом ліцензування позапланових перевірок, до надання НКРЕКП обґрунтування щодо підстав проведення позапланових перевірок Операторів ГРМ за зверненнями зазначених побутових споживачів на дії постачальників природного газу або щодо порушень з боку постачальників природного газу.

 

 

Голова Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування                                                                                              К. ЛЯПІНА

 

 

 

Секретар Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування                                                                                            Ю. ВОЗНА