Інформація про результати засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування від 10 жовтня 2018 року

22.10.2018

ЕКСПЕРТНО-АПЕЛЯЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

   

В И Т Я Г  З  П Р О Т О К О Л У  № 13-18

(для опублікування на сайті Державної регуляторної служби України)

засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

 

 

                         від 10 жовтня 2018 року

Головуючий: Платкевич Б. С.

 

Присутні члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Мірошніченко О. М., Возна Ю. І., Андрєєв О. В., Балін В. А., Барбелюк О. Б., Биковець В. М., Боднар О. М., Буніна С. С., Гончаренко М. Ф., Гостєва Н. В., Косоуров К. В., Лепіска О. В., Майборода В. П., Нестиренко Л. А., Новак А. О., Олійник О. Г., Папіровий Ю. М., Пегета В. Г., Петрашко О. Г., Пруднікова О. В., Речкіна О. П., Черненко М. С.

 

І. (1) Державна служба України з безпеки на транспорті

 

1.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ ВКФ “ГУРИГ-СЕРВІС” (ЄДРПОУ 35320162) від 10.09.2018 № 113 щодо видання Державною службою України з безпеки на транспорті розпорядження про усунення порушень вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом від 13.08.2018 № 678/1, вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ТОВ ВКФ “ГУРИГ-СЕРВІС” від 10.09.2018 № 113.

 

ІІ. (2) Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

 

2.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “СП-СЕРВЕР” (ЄДРПОУ 13954155) від 01.08.2018 № 18/08-21 щодо прийняття Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками наказу від 19.07.2018 № 779 “Щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)” в частині анулювання ліцензії ТОВ “СП-СЕРВЕР” серії АВ № 578703 від 29.06.2011 на право провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, вирішили (у зв’язку з проведенням органом ліцензування позапланової перевірки ТОВ “СП-СЕРВЕР” на підставі заяви ліцензіата від 21.08.2018 та за результатами перевірки встановлення повного виконання розпорядження щодо усунення порушень Ліцензійних умов Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області від 25.05.2018 № 6/15-ОР) задовольнити скаргу (апеляцію) ТОВ “СП-СЕРВЕР” від 01.08.2018 № 18/08-21.

2.2. За результатами розгляду скарги (апеляції) ДП “ПРИКАРПАТСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 34508724) від 09.08.2018 № 003 щодо прийняття Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками наказу від 23.07.2018 № 796 “Щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)” в частині анулювання ДП “ПРИКАРПАТСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ” ліцензії серії АВ № 598005 від 27.12.2011 на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, вирішили залишити без змін рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування від 13.09.2018 № 2.1 (протокол № 12-18) та відхилити скаргу (апеляцію) ДП “ПРИКАРПАТСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ” від 09.08.2018 № 003.

 

ІІІ. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

3.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ПП “СІМБІЛД” (ЄДРПОУ 33380790) від 06.09.2018 № 141 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 07.08.2018 № 46-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині зупинення з 07.08.2018 дії ліцензії ПП “СІМБІЛД” серії АВ № 517285 від 30.06.2010 на право провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, вирішили задовольнити скаргу (апеляцію) ПП “СІМБІЛД” від 06.09.2018 № 141.

 

ІV. (4) Міністерство екології та природних ресурсів України

 

4.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “ЮГ-СПЕЦСЕРВИС” (ЄДРПОУ 36622957) від 11.09.2018 № 01/175 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 17.08.2018 № 305 “Про анулювання ліцензії” в частині анулювання ТОВ “ЮГ-СПЕЦСЕРВИС” ліцензії від 08.01.2014 № 1 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання, знешкодження небезпечних відходів), вирішили задовольнити скаргу (апеляцію) ТОВ “ЮГ-СПЕЦСЕРВИС” від 11.09.2018 № 01/175.

4.2. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “УТІЛЬВТОРПРОМ” (ЄДРПОУ 39447017) від 11.09.2018 б/н щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 11.09.2018 № 326 “Про анулювання ліцензії” в частині анулювання ТОВ “УТІЛЬВТОРПРОМ” ліцензії від 12.09.2016 № 336 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження небезпечних відходів), вирішили задовольнити скаргу (апеляцію) ТОВ “УТІЛЬВТОРПРОМ” від 11.09.2018 б/н.

4.3. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “ЕКО-ХЕЛП” (ЄДРПОУ 22572279) від 11.09.2018 № 17 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 27.08.2018 № 313 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ТОВ “ЕКО-ХЕЛП” ліцензії від 14.03.2011 № 75 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання небезпечних відходів), вирішили перенести розгляд скарги (апеляції) ТОВ “ЕКО-ХЕЛП” від 11.09.2018 № 17 у зв’язку з необхідністю отримання та вивчення додаткових матеріалів (документів, відомостей, інформації) стосовно оскаржуваного рішення, а саме, від ТОВ “ЕКО-ХЕЛП”, що спростовують порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 446 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами”, які зазначені в Акті, складеному за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами від 17.08.2018 № 85/18 та Акті про відмову ТОВ “ЕКО-ХЕЛП” у проведенні планової перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами від 17.08.2018 № 85/18-1.

4.4. За результатами розгляду скарги (апеляції) МППП “ЕКОЛОГ БУКОВИНИ” (ЄДРПОУ 21416265) б/н щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 04.09.2018 № 318 “Про анулювання ліцензії” в частині анулювання МППП “ЕКОЛОГ БУКОВИНИ” ліцензії від 13.08.2010 № 338 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання небезпечних відходів), вирішили перенести розгляд скарги (апеляції) МППП “ЕКОЛОГ БУКОВИНИ” б/н у зв’язку з необхідністю отримання та вивчення додаткових матеріалів (документів, відомостей, інформації) стосовно оскаржуваного рішення, а саме, від МППП “ЕКОЛОГ БУКОВИНИ” щодо повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви МППП “ЕКОЛОГ БУКОВИНИ” про отримання ліцензії у відповідності до частини другої статті 15 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” та про виконання ліцензіатом вимог пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 446 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами”.

4.5. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “ІВФ ЕКО-ТРЕЙД” (ЄДРПОУ 33265220) від 20.08.2018 б/н щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 30.07.2018 № 279 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ТОВ “ІВФ ЕКО-ТРЕЙД” ліцензії від 14.03.2011 № 75 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання небезпечних відходів), вирішили перенести розгляд скарги (апеляції) ТОВ “ІВФ ЕКО-ТРЕЙД” від 20.08.2018 б/н у зв’язку з необхідністю отримання та вивчення додаткових матеріалів (документів, відомостей, інформації) стосовно оскаржуваного рішення, а саме, від Міністерства екології та природних ресурсів України обґрунтування щодо прийняття наказу від 30.07.2018 № 279 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ТОВ “ІВФ ЕКО-ТРЕЙД” ліцензії від 14.03.2011 № 75 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання небезпечних відходів), згідно Акту про відмову ТОВ “ІВФ ЕКО-ТРЕЙД” у проведенні планової перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами від 20.07.2018 № 65/18-1, у строк, який перевищує встановлений абзацом п’ятим частини четвертої статті 16 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”, відповідно до наданих матеріалів листом органу ліцензування від 06.09.2018 № 5/4-7/9443-18.

 

V. (20) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

20.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “ФК “ЛАЙФ ФАКТОРИНГ” (ЄДРПОУ 41041174) від 05.09.2018 б/н щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 09.08.2018 № 1414 “Про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЛАЙФ ФАКТОРИНГ”, вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ТОВ “ФК “ЛАЙФ ФАКТОРИНГ” від 05.09.2018 б/н.

20.2. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “ФК “СОЛЮШИНС ФАКТОР” (ЄДРПОУ 41041038) від 05.09.2018 б/н щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 09.08.2018 № 1415 “Про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “СОЛЮШИНС ФАКТОР”, вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ТОВ “ФК “СОЛЮШИНС ФАКТОР” від 05.09.2018 б/н.

20.3. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “ФК “ФІНРЕЗЕРВ” (ЄДРПОУ 41044861) від 05.09.2018 б/н щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 09.08.2018 № 1416 “Про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНРЕЗЕРВ”, вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ТОВ “ФК “ФІНРЕЗЕРВ” від 05.09.2018 б/н.

20.4. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “ФК “ЦЕНТР ФАКТОРИНГ” (ЄДРПОУ 41069650) від 05.09.2018 б/н щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 09.08.2018 № 1417 “Про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЦЕНТР ФАКТОРИНГ”, вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ТОВ “ФК “ЦЕНТР ФАКТОРИНГ” від 05.09.2018 б/н.

 

VІ. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до частини 10 статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”

 

23.1. Погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (звернення (лист) від 31.08.2018 № 7682-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог пункту 26 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, за місцем провадження господарської діяльності таким ліцензіатам, з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (лист ТОВ “САНОФІ-АВЕНТІС УКРАЇНА” від 28.08.2018 № 4103, що був зареєстрований органом ліцензування 28.08.2018 за № 10737/0/08).

23.2. Погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (звернення (лист) від 07.09.2018 № 7850-1.1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог підпункту 3 пункту 167 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, за місцем провадження господарської діяльності таким ліцензіатам, з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (звернення гр. Алескина Р. Р. від 04.09.2018 № АЛ-8490338, № АЛ-8490406, № АЛ-8490453, які надійшли до органу ліцензування з Урядової гарячої лінії та були зареєстровані 05.09.2018 за № А-335, № А-336, № А-337).

23.3. Не погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (звернення (лист) від 14.09.2018 № 8044-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог абзацу п’ятого пункту 26, абзацу третього пункту 125, пунктів 127, 128, 130 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, відповідно до листа Головного слідчого управління Національної поліції України від 17.08.2018 № 16372/24/1/2-2018, що був зареєстрований органом ліцензування 20.08.2018 за № 503/0/10-18.

23.4. Погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (звернення (лист) від 14.09.2018 № 8030-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог пунктів 14, 19, 20, 27, 156, 157 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, за місцем провадження господарської діяльності таким ліцензіатам, з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (заява гр. Сігало О. М. від 10.09.2018 № 1, що була зареєстрована органом ліцензування 11.09.2018 за № С-343).

23.5. Не погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (звернення (лист) від 04.09.2018 № 40-401-10/6117-18) проведення (здійснення) позапланових перевірок додержання сімнадцятьма ліцензіатами вимог частини другої статті 14 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”, в частині сплати за видачу ліцензій таким ліцензіатам.

23.6. Погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (звернення (лист) від 06.09.2018 № 40-401-12/6168-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог підпункту 2 пункту 8 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками” стосовно підтвердження достовірності даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органові ліцензування в частині укомплектованості суб’єкта господарювання керівниками, професіоналами, фахівцями і робітниками необхідних професій; абзацу першого підпункту 3 пункту 8 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками” щодо укомплектованості суб’єкта господарювання керівниками, професіоналами, фахівцями і робітниками необхідних професій; абзацу другого підпункту 3 пункту 8 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками” щодо повідомлення органові ліцензування про всі зміни даних, які зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, з підстави встановленої пунктом 5 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (лист Головного управління Держпраці у Київській області від 27.08.2018 № 5.3/1/18/12210).

23.7. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (звернення (лист) від 07.09.2018 № 7635/14/9-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог пункту 2.2, підпунктів 9, 17 пункту 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 13.04.2017 № 504 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії”, з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (звернення гр. Дмитрієва В. О. від 08.08.2018 № ДМ-8399708 – вх. НКРЕКП від 08.08.2018 № ЗВГ-4524/18).

23.8. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (звернення (лист) від 31.08.2018 № 7877/14/7-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 25.07.2017 № 932 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії” та вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 13.04.2017 № 504 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії” у відповідних частинах, а саме, з тих питань, що порушені у зверненнях (листах) гр. Таволжанського Ю. В. (вх. НКРЕКП від 23.02.2018 № ЗВГ-1020/18), гр. Леонтьєва В. А. (вх. НКРЕКП від 16.03.2018 № ЗВГ-1448/18), ДП МОУ “ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ” від 12.04.2018 № 152/01 (вх. НКРЕКП від 24.04.2018 № 6174/1-18), гр. Червінської Ф. Т. (вх. НКРЕКП від 08.05.2018 № ЗВГ-2526/18), гр. Марченко Н. М. (вх. НКРЕКП від 11.05.2018 № ЗВГ-2564/18), ФОП Доломанджі Д. Г. (вх. НКРЕКП від 22.05.2018 № ЗВГ-2820/18), гр. Тихоненко Л. О. (вх. НКРЕКП від 25.05.2018 № ЗВГ-2899/18), гр. Кушніра О. В., який представляє інтереси гр. Калініна О. М., (вх. НКРЕКП від 29.05.2018 № ЗВГ-2936/18), гр. Савченка В. А. б/н, гр. Кушніра О. В., який представляє інтереси гр. Руснака С. О. (вх. НКРЕКП від 06.07.2018 № ЗВГ-3766/18), гр. Лугіна В. С., який представляє інтереси гр. Гуйванюка В. Т., (вх. НКРЕКП від 04.07.2018 № ЗВГ-3705/18), гр. Лугіна В. С., який представляє інтереси ТОВ “КІВІТ ПЛЮС” (вх. НКРЕКП від 04.07.2018 № ЗВГ-3706/18), з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

23.9. Перенести на наступне засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування розгляд питання щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог пункту 2.1 та підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.02.2017 № 201 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу”, відповідно до депутатського звернення народного депутата України Одарченка Ю. В. від 14.09.2018 № 239-18 (лист НКРЕКП від 28.09.2018 № 8849/14.1.2/7-18), у зв’язку з необхідністю ґрунтовного вивчення всіх матеріалів.

 

 

Перший заступник Голови

Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                  Б. ПЛАТКЕВИЧ

 

  

Секретар Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування                                                                Ю. ВОЗНА