Інформація про результати засідання експертно-апеляційної ради від 31 травня 2016 року

03.06.2016

В И Т Я Г  З  П Р О Т О К О Л У  № 06-16

(для опублікування на сайті Державної регуляторної служби України)

Засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

 

 

                      від 31 травня 2016 року

Головуюча: Ляпіна К. М.

Присутні: члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Платкевич Б. С., Мірошніченко О. М., Лепіска О. В., Андрєєв О. В., Антонюк А. С., Барбелюк О. Б., Биковець В. М., Буніна С. С., Гостєва Н. В., Доротич С. І., Захожай В. Б., Майборода В. П., Нестиренко Л. А., Олійник О. Г., Папіровий Ю. М., Пегета В. Г., Петрашко О. Г., Прохоров С. М., Пруднікова О. В., Речкіна О. П., Терещенко О. С.

І. (2) Державна служба України з лікарських засобів

         2.1 За результатами розгляду скарги ТОВ “Алпекс ЛТД” від 11.04.2016 № 30 щодо прийняття Державною службою України з лікарських засобів наказу від 29.03.2016 № 273 в частині відмови у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами у зв’язку з виявленням недостовірності даних у заяві на видачу ліцензії, ВСТАНОВИЛИ:

 порушення Державною службою України з лікарських засобів вимог при прийнятті наказу від 29.03.2016 № 273:

– частини 3 статті 13 Закону України від 02.03.2015 № 222 -VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності»:

підстава для відмови у видачі ліцензії, яка була зазначена у витягу до наказу від 29.03.2016 № 273 не може бути прийнята до уваги. Виявлення недостовірності даних у заяві не є підставою для відмови у видачі ліцензії, оскільки відповідно до пункту 2 частини 3 статті 13 Закону України від 02.03.2015 № 222 -VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», підставою для відмови у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви є виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії.

На сьогодні не затверджені актом Кабінету Міністрів України Ліцензійні умови з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної  торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) – з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про лікарські засоби”, якими мають бути встановлені   вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії та зміст і форма заяви;

– пунктів 4, 5 частини шостої статті 13 Закону України від 02.03.2015 № 222 -VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» в частині не зазначення в рішенні про відмову у видачі ліцензії опису підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову та пропозицій щодо усунення відповідних недоліків, які мають бути викладені в однозначній, зрозумілій та достатній для виконання здобувачем ліцензії формі.

ВИРІШИЛИ: зобов’язати Державну службу України з лікарських засобів усунути порушення вимог Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», встановлених експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.

ІІ. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

            3.1. За результатами розгляду скарги ФОП Недоляк В. Я. від 16.03.2016 щодо відмови Державної архітектурно-будівельної інспекції України у переоформленні ліцензії серії АЕ № 262035 строком дії з 01.07.2013 по 01.07.2016 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, на безстрокову, ВСТАНОВИЛИ: порушення Державною архітектурно-будівельною інспекцією України вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності».

ВИРІШИЛИ:

1) зобов’язати Державну архітектурно-будівельну інспекцію України усунути порушення вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», розглянувши заяву ФОП Недоляк В. Я. від 16.02.2016 № 6 з урахуванням вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

2) Державній регуляторній службі України надати роз’яснення на звернення ліцензіатів щодо застосування положень частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності», зазначивши при цьому, що ліцензії на провадження видів господарської діяльності, зазначених у статті 7 цього Закону, які є чинними на день набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, єбезстроковими, а їх переоформлення відповідно до абзацу четвертого частини шостої статті 21 Закону № 222 є правом ліцензіата (а не обов’язком).

         3.2. За результатами розгляду скарги ТОВ “ЗАХІДРЕМБУД” щодо відмови Державної архітектурно-будівельної інспекції України у переоформленні ліцензії серії АГ № 574944 строком дії з 15.04.2011 по 15.04.2016 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, на безстрокову, ВСТАНОВИЛИ:

порушення Державною архітектурно-будівельною інспекцією України вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності».

ВИРІШИЛИ:

1) зобов’язати Державну архітектурно-будівельну інспекцію України усунути порушення вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», розглянувши заяву ТОВ “ЗАХІДРЕМБУД” від 29.02.2016 № 5 з урахуванням вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

2) Державній регуляторній службі України надати роз’яснення на звернення ліцензіатів щодо застосування положень частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності», зазначивши при цьому, що ліцензії на провадження видів господарської діяльності, зазначених у статті 7 цього Закону, які є чинними на день набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, єбезстроковими, а їх переоформлення відповідно до абзацу четвертого частини шостої статті 21 Закону № 222 є правом ліцензіата (а не обов’язком).

3.3. За результатами розгляду скарги ТОВ “Термопласт” від 27.04.2016 щодо відмови Державної архітектурно-будівельної інспекції України у переоформленні ліцензії серії АГ № 575502 строком дії з 10.03.2011 по 10.03.2016 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, на безстрокову, ВСТАНОВИЛИ:

порушення Державною архітектурно-будівельною інспекцією України вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності»,

ВИРІШИЛИ:

1) зобов’язати Державну архітектурно-будівельну інспекцію України усунути порушення вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», розглянувши заяву ТОВ “Термопласт» від 17.03.2016 з урахуванням вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

2) Державній регуляторній службі України надати роз’яснення на звернення ліцензіатів щодо застосування положень частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності», зазначивши при цьому, що ліцензії на провадження видів господарської діяльності, зазначених у статті 7 цього Закону, які є чинними на день набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, єбезстроковими, а їх переоформлення відповідно до абзацу четвертого частини шостої статті 21 Закону № 222 є правом ліцензіата (а не обов’язком).

3.4. За результатами розгляду скарги ПП “АГРОПРОМЕНЕРГО” від 22.04.2016 (без №) щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 04.04.2016 № 13-Л в частині анулювання ліцензії 2013021066 від 25.08.2015 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури ПП “АГРОПРОМЕНЕРГО”, ВСТАНОВИЛИ:

порушення Державною архітектурно-будівельною інспекцією України вимог пункту 3 частини 2 статті 6, частини другої статті 9, пункту 8 частини другої статті 16, частини сьомої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» при прийнятті наказу Держархбудінспекції від 04.04.2016 № 13-Л про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури (відсутність правових підстав для здійснення заходів контролю та прийняття рішень за їх результатами за відсутності затверджених Кабінетом Міністрів України Ліцензійних умов з провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності на момент здійснення планових заходів контролю).

ВИРІШИЛИ: зобов’язати Державну архітектурно-будівельну інспекцію України усунути порушення вимог пункту 3 частини 2 статті 6, пункту 8 частини другої статті 16, частини сьомої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», скасувавши наказ від 04.04.2016 № 13-Л в частині анулювання ліцензії 2013021066 від 25.08.2015 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури ПП “АГРОПРОМЕНЕРГО”.

3.5. За результатами розгляду скарги ТОВ “АТМАКОМ” від 12.04.2016 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 21.03.2016 № 11-Л про зупинення дії ліцензії серії АЕ № 641000 від 07.07.2015 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, ТОВ “АТМАКОМ”, ВСТАНОВИЛИ:

порушення Державною архітектурно-будівельною інспекцією України вимог пункту 3 частини 2 статті 6, частини другої статті 9, частини сьомої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», частини третьої статті 2, абзацу шостого частини четвертої статті 4 Закону України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» при прийнятті наказу Держархбудінспекції від 21.03.2016 № 11-Л про зупинення дії ліцензії серії АЕ № 641000 від 07.07.2015 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, ТОВ “АТМАКОМ” (в частині відсутності, встановлених Законом України “Про архітектурну діяльність”, підстав для застосування санкції у вигляді зупинення дії ліцензії та відсутності правових підстав для здійснення заходів контролю та прийняття рішень за їх результатами за відсутності затверджених Кабінетом Міністрів України Ліцензійних умов з провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності на момент здійснення планових заходів контролю).

ВИРІШИЛИ: зобов’язати Державну архітектурно-будівельну інспекцію України усунути порушення вимог пункту 3 частини 2 статті 6, частини сьомої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», частини третьої статті 2, абзацу шостого частини четвертої статті 4 Закону України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», скасувавши наказ від 21.03.2016 № 11-Л в частині зупинення дії ліцензії серії АЕ № 641000 від 07.07.2015 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, ТОВ “АТМАКОМ”.

ІІІ. (9) Міністерство внутрішніх справ України

9.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ” щодо прийняття Міністерством внутрішніх справ України наказу від 04.04.2016 № 245 в частині анулювання ліцензії серії АГ № 505474 від 02.03.2011 з провадження охоронної діяльності, на підставі акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960, ВСТАНОВИЛИ:

порушення Міністерством внутрішніх справ України вимог пункту 3 частини 2 статті 6, пункту 5 частини 2 статті 16 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 10 частини першої статті 10, частини другої статті 11 Закону України «Про охоронну діяльність» при прийнятті наказу від 04.04.2016 № 245 на підставі акту про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов від 29.03.2016 № 24/3-409:

в акті про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов від 29.03.2016 № 24/3-409 зазначено порушення, а саме: до охоронних заходів залучається охоронник, який не відповідає кваліфікаційним вимогам. Свідоцтво охоронника 3-го розряду Серії 12 СВ № 826992 згідно кваліфікації професії охоронника (5169), яке видане ТОВ «Центр спецпідготовки «САККУРА» (ідентифікаційний код 36201196), що не має ліцензії на право надання освітніх послуг згідно даних Єдиного ліцензійного реєстру.

         В ході засідання з’ясовано, що ТОВ “Центр спецпідготовки “САККУРА” має відповідну ліцензію (серія АЕ № 270432 від 05.06.2013), видану Міністерством освіти і науки України, та є атестованим як професійно-технічний навчальний заклад з робітничих  професій строком дії на 10 років (від 30.07.2015) Державною освітньою установою “Навчально-методичний центр з питань якості освіти МОН України”.

Таким чином, інформація, яка стала підставою для анулювання ліцензії не відповідає дійсності.

ВИРІШИЛИ: зобов’язати Міністерство внутрішніх справ України усунути порушення вимог пункту 3 частини 2 статті 6, пункту 5 частини 2 статті 16 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 10 частини першої статті 10 Закону України «Про охоронну діяльність», скасувавши наказ від 04.04.2016 № 245 в частині анулювання ліцензії серії АГ № 505474 від 02.03.2011 з провадження охоронної діяльності ТОВ “БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ”.

9.2. За результатами розгляду скарги ПП “Служба безпеки Гіперіон” щодо прийняття Міністерством внутрішніх справ України наказу від 01.04.2016 № 241 в частині анулювання ліцензії серії АВ № 540748 від 05.11.2010 з провадження охоронної діяльності вирішили перенести розгляд скарги ПП “Служба безпеки Гіперіон” до проведення МВС України позапланової перевірки вказаного ліцензіата. Ліцензіатом написано заяву на проведення позапланової перевірки відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

ІV. (20) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

20.1. Вирішили зняти з розгляду скаргу Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Гарантія життя” від 09.04.2015 щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження від 15.03.2016 № 560 про анулювання ліцензії на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування життя, на підставі заяви Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Гарантія життя” від 29.04.2016 № Ж/16/10 про зняття скарги з розгляду.

V. (22) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

22.1. Перенести розгляд скарги ПП “Берд – Телеком” від 06.04.2016 щодо відмови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, у переоформленні ліцензії серії АГ № 506518 строком дії з 14.02.2010 по 13.12.2015 на надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку з ємністю мережі до 10 000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку на території м. Житомир та Житомирської області, на безстрокову.

ІV. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до част.10 статті 19 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”

23.1. Погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (лист від 21.09.2015 № 40-402-11/8561) проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ “ГЛЕН-БУД” вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 256, на підставі листа Слідчого ВРЗ у СГД  ВМВ УМВС України у Вінницькій області від 25.08.2015 № 15826.

23.2. Не погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (лист від 22.12.2015 № 40-401-11/10915) проведення позапланової перевірки дотримання ПП “СТРОЙЛЕС” вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 256, на підставі листа прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградської області від 11.12.2015 № 2-1964 вих.-15.

23.3. Не погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (лист від 11.02.2016 № 40-402-11/958) проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ «БК Укрбудінвест» вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 256, на підставі листа прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури С.Сідашова від 04.02.2016 № 1900 вих-16.

23.4. Не погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (лист від 11.02.2016 № 40-402-11/957) проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ «БФК Партнер» вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 256, на підставі листа прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури С.Сідашова від 04.02.2016 № 1899 вих-16.

23.5. Не погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (лист від 11.02.2016 № 40-402-11/956) проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ «МЛИНМОНТАЖСЕРВІС» вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 256, на підставі листа прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури С.Сідашова від 04.02.2016 № 1897 вих-16.

23.6. Не погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (лист від 11.02.2016 № 40-402-11/955) проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ «Станіславський» вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 256, на підставі листа прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури С.Сідашова від 04.02.2016 № 1895 вих-16.

23.7. Не погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (лист від 11.02.2016 № 40-402-11/954) проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ «ЕКОРЕМБУД» вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 256, на підставі листа прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури С.Сідашова від 04.02.2016 № 1890 вих-16.

23.8. Не погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (лист від 11.02.2016 № 40-402-11/953) проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ «Котлотурбопром» вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 256, на підставі листа прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури С.Сідашова від 04.02.2016 № 1892 вих-16.

23.9. Не погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (лист від 11.02.2016 № 40-402-11/951) проведення позапланової перевірки ТОВ дотримання «АБФ Рембуд» (ТОВ «Будівельна фірма «Компанія Укренергопром») вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 256, на підставі листа прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури С.Сідашова від 04.02.2016 № 1889 вих-16.

23.10. Погодити Міністерству внутрішніх справ України (лист від 12.04.2016 № 24/3-533) проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ «Вінар Плюс» вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960, на підставі звернення Голови Наглядової ради ПАТ «Завод «Технопривод» Сисуна О.І. від 30.03.2016 № 1-30/03.

23.11. Погодити Міністерству внутрішніх справ України (лист від 22.04.2016 № 24/3-577) проведення позапланової перевірки дотримання ПП «Бастіон» вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960, на підставі звернення керуючого філією ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Полтаві Кушніренка О.І. від 08.04.2016
№ 064-10/535.

23.12. Погодити МВС України (лист від 10.05.2016 № 24/3-610) проведення позапланової перевірки дотриманняТОВ «МАЛАХІТ» вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960, на підставі заяви представника громадянина України Терещенка Р.В. за довіреністю Алікової Г.В. № б/н.

23.13. Погодити Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (лист від 29.04.2016
№ 15-1-2-6/1611) проведення позапланової перевірки дотримання ФОП Рацебарської І.М. вимог Ліцензійних провадження господарської діяльності з ветеринарної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 № 896, на підставі звернення гр. Філоненко Т.Б. від 05.04.2016 № б/н.

23.14. Відкласти розгляд звернення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18.04.2016 № 3820/14.1.2/7-16 щодо проведення позапланової перевірки дотриманняПАТ «Черкасигаз» ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування та розподілу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, його зберігання в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами, та постачання, крім постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом (на підставі звернення слідчого СВ Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Орисенка Р.І. від 28.03.2016 № 3386/65-2016) до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов.

23.15. Відкласти розгляд звернення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21.04.2016 № 3982/14.2.2/7-16 щодо проведення позапланової перевірки дотриманняМПП «Меркурій» ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом, (на підставі звернення заступника начальника Управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Максачова О.М. від 06.04.2016 № 2/4-2081/39/111/03-201) до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов.

23.16. Відкласти розгляд звернення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18.04.2016 № 1937/14.2.2/9-16 щодо проведення позапланової перевірки дотриманняВРКП «Вишгородтепломережа» ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом, (на підставі звернення гр. Тимошенко Н.М. та ін. № б/н) до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов.

23.17. Відкласти розгляд звернення Державної служби України з лікарських засобів від 14.04.2016 № 5621-2.0.1/4.0/17-16 щодо проведення позапланової перевірки дотримання ФОП Школьною Н.І. вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) (на підставі депутатського звернення депутата Сумської обласної ради Ричкіної Л.В. від 17.02.2016 № 008) до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов.

23.18. Відкласти розгляд звернення Державної служби України з лікарських засобів від 15.04.2016 № 5750-2.0.1/4.0/17-16 щодо проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ «ДАРС-Д» вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) (на підставі звернення гр. Панфілова Ю.В. від 21.03.2016 № б/н) до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов.

23.19. Відкласти розгляд звернення Державної служби України з лікарських засобів від 06.05.2016 № 6844-2.0.1/4.0/17-16 щодо проведення позапланової перевірки дотримання ФОП Зайцевою Л.В. вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) (на підставі звернення слідчого СВ Миргородського відділу поліції ГУНП в Полтавській області Колмика О.В. від 04.04.2016 № 1003/115/111/03-2016) до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов.

 

Голова

Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                      К. М. Ляпіна

 

Секретар Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                    О. В. Лепіска