Інформація про результати засідання експертно-апеляційної ради від 31 липня 2018 року

06.08.2018

ЕКСПЕРТНО-АПЕЛЯЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

   

В И Т Я Г  З  П Р О Т О К О Л У  № 10-18

(для опублікування на сайті Державної регуляторної служби України)

засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

 

                         від 31 липня 2018 року

Головуючий: Платкевич Б. С.

 

Присутні члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Мірошніченко О. М., Возна Ю. І., Андрєєв О. В., Балін В. А., Барбелюк О. Б., Биковець В. М., Боднар О. М., Буніна С. С., Гончаренко М. Ф., Гостєва Н. В., Доротич С. І., Косоуров К. В., Лепіска О. В., Майборода В. П., Нестиренко Л. А., Олійник О. Г., Папіровий Ю. М., Пегета В. Г., Петрашко О. Г., Речкіна О. П., Сидоренко С. М., Терещенко О. C., Черненко М. С.

 

І. (1) Державна служба України з безпеки на транспорті

1.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “КОМПАНІЯ “ЮГТРАНС” (ЄДРПОУ 31740177) від 03.05.2018 б/н щодо прийняття Державною службою України з безпеки на транспорті наказу від 05.04.2018 № 332 “Про прийняття рішення щодо анулювання ліцензії на підставі акта про відмову ліцензіата від проведення перевірки органом ліцензування” в частині анулювання ліцензії ТОВ “КОМПАНІЯ “ЮГТРАНС” від 01.06.2010 серії АВ № 537164 на право провадження господарської діяльності з  надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом (внутрішні перевезення пасажирів автобусами), вирішили задовольнити скаргу (апеляцію) ТОВ “КОМПАНІЯ “ЮГТРАНС” від 03.05.2018 б/н.

 

ІІ. (2) Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

2.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “МВВ ІНСТРУМЕНТС” (ЄДРПОУ 31453620) від 25.06.2018 № 72 щодо прийняття Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками рішення (наказ від 18.06.2018 № 638) про відмову у внесенні до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про місця провадження ліцензіатом господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами за заявою ТОВ “МВВ ІНСТРУМЕНТС” від 07.06.2018 № 2179, вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ТОВ “МВВ ІНСТРУМЕНТС” від 25.06.2018 № 72.

 

ІІІ. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

3.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “МЕГАПОЛІСБУД” (ЄДРПОУ 36146554) від 15.06.2018 № 126 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 17.05.2018 № 29-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ліцензії ТОВ “МЕГАПОЛІСБУД” (реєстраційний запис 2013037716) на право провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, вирішили задовольнити скаргу (апеляцію) ТОВ “МЕГАПОЛІСБУД” від 15.06.2018 № 126.

3.2. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН” (ЄДРПОУ 41096532) від 22.06.2018 № 22/06 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 24.05.2018 № 30-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ліцензії ТОВ “БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН” (реєстраційний запис 2013039265) на право провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ТОВ “БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН” від 22.06.2018 № 22/06.

3.3. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “МОСТИЦЬКИЙ 2” (ЄДРПОУ 35331394) від 22.06.2018 № 1 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 24.05.2018 № 30-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ліцензії ТОВ “МОСТИЦЬКИЙ 2” (реєстраційний запис 2013034661) на право провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, вирішили перенести розгляд скарги (апеляції) ТОВ “МОСТИЦЬКИЙ 2” від 22.06.2018 № 1, у зв’язку з необхідністю проведення Державною архітектурно-будівельною інспекцією України позапланової перевірки додержання ТОВ “МОСТИЦЬКИЙ 2” Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”, за заявою ліцензіата від 31.07.2018 б/н.

3.4. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “КОМПАНІЯ “КВІН” (ЄДРПОУ 41105625) від 23.05.2018 б/н щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 25.04.2018 № 24-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ліцензії (реєстраційний запис 2013036882) на право провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, вирішили зняти з розгляду скаргу (апеляцію) ТОВ “КОМПАНІЯ “КВІН” від 23.05.2018 б/н у зв’язку із відсутністю предмету оскарження, оскільки, пунктом 8 наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 25.07.2018 № 43-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” скасовано дію пункту 16 Додатку 2 до наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 25.04.2018 № 24-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” щодо анулювання ліцензії ТОВ “КОМПАНІЯ “КВІН” (реєстраційний запис 2013036882) на право провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності.

 

ІV. (4) Міністерство екології та природних ресурсів України

4.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ПП “ДОН-БАС” (ЄДРПОУ 31819084) від 20.03.2018 № 6 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 03.03.2018 № 77 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ліцензії ПП “ДОН-БАС” від 20.04.2017 № 168 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання небезпечних відходів), вирішили задовольнити скаргу (апеляцію) ПП “ДОН-БАС” від 20.03.2018 № 6.

4.2. За результатами розгляду скарги (апеляції) ПП “НВО ЕКОТЕХНОЛОГІЇ” (ЄДРПОУ 34858545) від 27.11.2017 № 27/11 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 30.10.2017 № 399 “Про відмову у видачі ліцензії ТОВ “УКРЕКОСЕРВІС” та анулювання ліцензій” в частині анулювання ліцензії ПП “НВО ЕКОТЕХНОЛОГІЇ” серії АЕ № 288559 від 30.01.2014 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, вирішили зняти з розгляду скаргу (апеляцію) ПП “НВО ЕКОТЕХНОЛОГІЇ” від 27.11.2017 № 27/11, у зв’язку із відсутністю предмету оскарження, оскільки, рішенням Харківського окружного адміністративного суду від 21.03.2018 по справі № 820/6083/17, залишеним без змін постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 13.06.2018, що набрала законної сили з дати її прийняття, скасовано пункт 2.2 наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 30.10.2017 № 399 “Про відмову у видачі ліцензії ТОВ “УКРЕКОСЕРВІС” та анулювання ліцензій” відповідно до якого було анульовано ПП “НВО ЕКОТЕХНОЛОГІЇ” ліцензію серії АЕ № 288559 від 30.01.2014 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання, оброблення небезпечних відходів).

 

V. (9) Міністерство внутрішніх справ України

9.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “ЛІГА БЕЗПЕКИ” (ЄДРПОУ 40323076) від 16.05.2018 № 18/5/1 щодо прийняття Міністерством внутрішніх справ України наказу від 05.05.2018 № 377 “Про анулювання ліцензії на провадження охоронної діяльності” в частині анулювання ліцензії ТОВ “ЛІГА БЕЗПЕКИ” на провадження охоронної діяльності, враховуючи лист ТОВ “ЛІГА БЕЗПЕКИ” від 17.07.2018 № 20/7/1, вирішили перенести розгляд скарги (апеляції) ТОВ “ЛІГА БЕЗПЕКИ” від 16.05.2018 № 18/5/1.

 

VІ. (19) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

19.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР “ГЛОБАЛ” (ЄДРПОУ 35093607) від 23.05.2018 № 23/05-1 щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення від 26.04.2018 № 270 “Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ “ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР “ГЛОБАЛ”, ідентифікаційний код юридичної особи 35093607″, в частині анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: діяльності з управління цінними паперами серії АЕ № 642052 від 08.06.2015, вирішили перенести розгляд    скарги (апеляції) ТОВ “ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР “ГЛОБАЛ” від 23.05.2018 № 23/05-1 у зв’язку з необхідністю отримання від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку додаткових матеріалів (документів), а саме, судової практики відносно застосування положень Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816 “Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394, в частині підстав для анулювання ліцензії, які не передбачені частиною другою статті 16 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”, та їх вивчення.

19.2. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “ПОЛІСМЕТАЛ-РЕЄСТР” (ЄДРПОУ 36567137) від 27.04.2018 № 1_2704/18 щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 03.04.2018 № 118-ЦА-УП-ДУ в частині застосування у відношенні ТОВ “ПОЛІСМЕТАЛ-РЕЄСТР” санкції у вигляді анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи – серії АЕ №286844, вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ТОВ “ПОЛІСМЕТАЛ-РЕЄСТР” від 27.04.2018 № 1_2704/18.

 

VІІ. (20) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

20.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ “КС ВОЛОДАР” (ЄДРПОУ 26476970) від 26.03.2018 б/н щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 27.02.2018 № 289 “Про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), виданої кредитній спілці “КС ВОЛОДАР”, вирішили перенести розгляд скарги (апеляції) КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ “КС ВОЛОДАР” від 26.03.2018 б/н у зв’язку з необхідністю отримання від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідних документів за результатами проведення за заявою ліцензіата від 26.04.2018 б/н позапланової перевірки додержання (дотримання) КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ “КС ВОЛОДАР” Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”, та вивчення зазначених документів.

20.2. За результатами розгляду скарги (апеляції) ПрАТ “УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 23707357) від 14.05.2018 № 086-2 щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 26.04.2018 № 652 “Про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) Приватному акціонерному товариству “Український страховий капітал”, вирішили перенести розгляд скарги (апеляції) ПрАТ “УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ” від 14.05.2018 № 086-2 у зв’язку з необхідністю отримання від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг або ПрАТ “УСК” додаткових матеріалів (документів), а саме, відповідного рішення суду по справі № 826/10850/18, що набрало законної сили, та його вивчення.

 

VІІІ. (21) Служба безпеки України

21.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ НВФ “ЮАЛЕКС КОМЮНІКЕЙШН ЛТД” (ЄДРПОУ 25377303) від 08.06.2018 № 6 щодо прийняття Службою безпеки України рішення від 29.05.2018 № 26/3-8377  “Про відмову у видачі ліцензії” в частині відмови у видачі ліцензії ТОВ НВФ “ЮАЛЕКС КОМЮНІКЕЙШН ЛТД” на право провадження господарської діяльності пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, вирішили задовольнити скаргу (апеляцію) ТОВ НВФ “ЮАЛЕКС КОМЮНІКЕЙШН ЛТД” від 08.06.2018 № 6.

21.2. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ НВФ “ЮАЛЕКС ДИЗАЙН ЛТД.” (ЄДРПОУ 13872303) від 31.05.2018 № 135 щодо прийняття Службою безпеки України рішення від 05.05.2018 № 26/3-7226 “Про анулювання ліцензії” в частині анулювання ліцензії ТОВ НВФ “ЮАЛЕКС ДИЗАЙН ЛТД.” серії АЕ № 198445 від 25.12.2013 на право провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, вирішили перенести розгляд скарги (апеляції) ТОВ НВФ “ЮАЛЕКС ДИЗАЙН ЛТД.” від 31.05.2018 № 135 у зв’язку з необхідністю отримання від Служби безпеки України або ТОВ НВФ “ЮАЛЕКС ДИЗАЙН ЛТД.” додаткових матеріалів (документів), а саме, відповідного рішення суду апеляційної інстанції по справі № 761/37372/17, що набрало законної сили, та його вивчення.

 

ІХ. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до частини 10 статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”

23.1. Не погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (звернення (лист) від 27.06.2018 № 5694-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, відповідно до листа Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України від 20.06.2018 № 8/1/3-7576.

23.2. Погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (звернення (лист) від 04.07.2018 № 5833-1.1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог абзацу п’ятого пункту 26 та абзацу першого пункту 162 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (електронне звернення гр. Зенченко М. О. б/н, що надійшло до органу ліцензування 27.06.2018 та було зареєстровано за № З-258).

23.3. Погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (звернення (лист) від 12.07.2018 № 6153-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог абзацу першого пункту 162 та пункту 181 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (заява гр. Кравченко Н. В. від 05.07.2018 б/н).

23.4. Погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (звернення (лист) від 16.07.2018 № 6233-1.1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог пункту 184 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (заява гр. Цигенія О. Б. від 04.07.2018 б/н, що надійшла до органу ліцензування листом Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області від 06.07.2018 № 364/2.1-18).

23.5. Погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (звернення (лист) від 13.07.2018 № 40-401-10/4867-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”, в частині працевлаштування за основними місцями роботи керівників зазначених суб’єктів господарювання та відповідності переліку робіт до ліцензій з діючим Переліком видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”, з підстави встановленої пунктом 2 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

23.6. Не погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (звернення (лист) від 13.07.2018 № 40-401-11/4844-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”, в частині перевірки достовірності даних, що подавалися зазначеними суб’єктами господарювання для отримання ліцензій, відповідно до листа Генеральної прокуратури України від 26.06.2018 № 30/2-35772-17.

23.7. Не погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (звернення (лист) від 05.07.2018 № 5837/14.2.2/7-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог глави 4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 04.04.2017 № 467 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів”, в частині дотримання технологічних вимог при провадженні господарської діяльності з захоронення побутових відходів, відповідно до листів Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 31.05.2018 № 41-2045/0/2-18 та Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 06.06.2018 № 860/0/134-18.

 

 

Перший заступник Голови

Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                  Б. ПЛАТКЕВИЧ

 

 

Секретар Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування                                                                Ю. ВОЗНА