Інформація про результати засідання експертно-апеляційної ради від 29 лютого 2016 року

03.03.2016

В И Т Я Г  З  П Р О Т О К О ЛУ  № 02-16

(для опублікування на сайті Державної регуляторної служби України)

Засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

 

 

 від 29 лютого 2016 року

Головуюча: Ляпіна К.М.

 

Присутні: члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Платкевич Б. С., Мірошніченко О. М., Лепіска О. В., Андрєєв О. В., Антонюк А. С., Биковець В. М., Буніна С. С., Гостєва Н. В., Доротич С. І., Захожай В. Б., Назарчук І. Р., Нестиренко Л. А., Олійник Н. І., Папіровий Ю. М., Пегета В. Г., Попик В. І., Прохоров С. М., Речкіна О. П., Стельмах Ю. В., Тупчій О. І.

 

І. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

3.1. Задовольнити скаргу ТОВ “БУДІВЕЛА” щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України рішення в частині зупинення дії ліцензії серії АЕ № 640333 від 12.02.2015 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури.

3.2. Відхилити апеляцію  ПП “ІМЕКС” щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 06.07.2015 № 25-Л в частині анулювання ліцензії серії АЕ № 639892 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, у зв’язку із закінченням терміну оскарження відповідного рішення органу ліцензування (подача апеляції після набрання чинності рішенням органу ліцензування) відповідно до вимог  Закону України від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності».

 

ІІ. (4) Міністерство екології та природних ресурсів України

 

         4.1. Задовольнити скаргу ФОП  Буданова О. І. щодо неприйняття Міністерством екології та природних ресурсів України рішення за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Зобов’язати Міністерство екології та природних ресурсів України розглянути подану заяву та прийняти рішення у порядку, визначеному Законом України  від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності».

         4.2. Відхилити апеляцію ТОВ “ГРІН АРТ” від 16.02.2016 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 26.01.2016 № 27 щодо анулювання ліцензії на операції у сфері поводження з небезпечними відходами від 19.112015 № 441  на підставі отримання органом ліцензування заяви про анулювання власної ліцензії від 28.12.2015 № 342/12 у зв’язку із закінченням терміну оскарження відповідного рішення органу ліцензування (подача апеляції після набрання чинності рішенням органу ліцензування) відповідно до вимог  Закону України від 02.03.2015  № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності». Рекомендувати скаржнику звернутися до суду щодо поновлення дії ліцензії у разі  встановлення факту підробки заяви про анулювання ліцензії.

 

ІІІ. (17) Міністерство освіти і науки України

 

         17.1. Перенести розгляд скарги ПАТ “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна академія управління персоналом” щодо залишення Міністерством освіти і науки України без розгляду заяв від 29.12.2015 про видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності на наступне засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування. Рекомендувати заявнику подати до Міністерства освіти і науки України уточнену заяву про розширення провадження виду господарської діяльності – освітньої діяльності, в якій зазначити вид господарської діяльності, до якого він має намір розширити свою діяльність (повністю або частково, доповнений додатковою частиною).

 

ІV. (18) Міністерство фінансів України

 

18.1. Задовольнити скаргу ТОВ “СПОРТЛОТО” на бездіяльність Міністерства фінансів України щодо прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей згідно з поданою заявою. Зобов’язати Міністерство фінансів України розглянути заяву здобувача про видачу ліцензії та прийняти відповідне рішення в порядку, визначеному Законом України  від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності».

18.2. Задовольнити скаргу ТОВ “М.С.Л.” на бездіяльність Міністерства фінансів України щодо прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей згідно з поданою заявою. Зобов’язати Міністерство фінансів України розглянути заяву здобувача про видачу ліцензії та прийняти відповідне рішення в порядку, визначеному Законом України  від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності».

 

V. (19) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

19.1. Задовольнити скаргу ПАТ “КІНТО” щодо відмови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у переоформленні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів серії АЕ № 263090 від 14.06.2013 з обмеженим терміном дії на безстрокову.

 

 

VІ. (20) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

20.1. Задовольнити скаргу ПАТ “Страхова компанія “Довіра та гарантія” щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження від 19.11.2015 № 2801 про анулювання ліцензій на провадження страхової діяльності.

20.2. Перенести розгляд скарги ТДВ “Альянс-Україна” щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 31.12.2015 № 3530 про анулювання ліцензій на провадження страхової діяльності.

20.3. Задовольнити скаргу ТДВ “Страхова компанія “НА ВСЯКИЙ ВИПАДОК” щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпоряджень від 31.12.2015 № 3534, № 3535 про залишення без розгляду заяв про отримання ліцензій на провадження страхової діяльності та провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Зобов’язати Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянути заяви та прийняти відповідні рішення в порядку, визначеному Законом України  від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності».

20.4. Перенести розгляд скарги ПАТ “Страхова компанія “Гарантія життя” щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 31.12.2015 № 3531 про анулювання ліцензії серії АВ № 360163 від 18.12.2012 на провадження страхової діяльності.

 

 

VІІ. (22) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до част.10 статті 19 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”

 

22.1. Відкласти розгляд звернення Державної служби України з лікарських засобів від 25.01.2016 № 1004-2.0.1/4.0/17-16 щодо проведення позапланової перевірки ФОП Кропівкіної Т. О. на підставі листа Харківської місцевої прокуратури № 4 від 05.01.2016 № 04-33-5025-15 до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов відповідно до вимог Закону України від 02.03.2015 № 222 “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

22.2. Відкласти розгляд звернення Державної служби України з лікарських засобів від 08.02.2016 № 1955-2.0.1/3.0/17-16 щодо проведення позапланової перевірки ПрАТ “По виробництву інсулінів “Індар” на підставі депутатського звернення Народного депутата України Соболєва Є. В. від 27.01.2016 № 140/34-17609-АА до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов відповідно до вимог Закону України від 02.03.2015 № 222 “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

22.3. Довести до відома Державної служби України з лікарських засобів інформацію стосовно відсутності повноважень у експертно-апеляційної ради з питань ліцензування виносити рішення щодо погодження проведення позапланової перевірки ФОП Довгорукої І. І. (до листа СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 11.01.2016 № 5/137 щодо направлення постанови у кримінальному провадженні від 11.01.2016) на підставі процесуальних рішень органів досудового слідства, виданих відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України.

 22.4. Відкласти розгляд звернення Державної служби України з лікарських засобів від 10.02.2016 № 2129-2.0.1/4.0/17-16 щодо проведення позапланової перевірки ТОВ “ОРГАНОСІН ЛТД” на підставі листа Головного слідчого управління Національної поліції України від 27.01.2016 № 189724/1/2-2016 до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов відповідно до вимог Закону України від 02.03.2015 № 222 “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

22.5. Відкласти розгляд звернення Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 11.02.2016 № 40-402-11/958 щодо проведення позапланової перевірки ТОВ “БК Укрбудінвест” на підставі листа прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури С. Сідашова від 04.02.2016 № 1900 вих-16 до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов відповідно до вимог Закону України від 02.03.2015 № 222 “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

22.6. Відкласти розгляд звернення Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 11.02.2016 № 40-402-11/957 щодо проведення позапланової перевірки ТОВ “БФК Партнер” на підставі листа прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури С. Сідашова від 04.02.2016 № 1899 вих-16 до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов відповідно до вимог Закону України від 02.03.2015 № 222 “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

22.7. Відкласти розгляд звернення Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 11.02.2016 № 40-402-11/956 щодо проведення позапланової перевірки ТОВ “МЛИНМОНТАЖСЕРВІС” на підставі листа прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури С. Сідашова від 04.02.2016 № 1897 вих-16 до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов відповідно до вимог Закону України від 02.03.2015 № 222 “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

22.8. Відкласти розгляд звернення Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 11.02.2016 № 40-402-11/955 щодо проведення позапланової перевірки ТОВ “Станіславський” на підставі листа прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури С. Сідашова від 04.02.2016 № 1895 вих-16 до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов відповідно до вимог Закону України від 02.03.2015 № 222 “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

22.9. Відкласти розгляд звернення Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 11.02.2016 № 40-402-11/954 щодо проведення позапланової перевірки ТОВ “ЕКОРЕМБУД” на підставі листа прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури С. Сідашова від 04.02.2016 № 1890 вих-16 до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов відповідно до вимог Закону України від 02.03.2015 № 222 “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

22.10. Відкласти розгляд звернення Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 11.02.2016 № 40-402-11/953 щодо проведення позапланової перевірки ТОВ “Котлотурбопром” на підставі листа прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури С. Сідашова від 04.02.2016 № 1892 вих-16 до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов відповідно до вимог Закону України від 02.03.2015 № 222 “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

22.11. Відкласти розгляд звернення Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 11.02.2016 № 40-402-11/951 щодо проведення позапланової перевірки ТОВ “АБФ Рембуд” (ТОВ “Будівельна фірма “Компанія Укренергопром”) на підставі листа прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури С. Сідашова від 04.02.2016 № 1889 вих-16 до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов відповідно до вимог Закону України від 02.03.2015 № 222 “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

22.12. Погодити Міністерству внутрішніх справ України (лист від 27.01.2016 № 39/3-63) проведення позапланових перевірок дотримання ПП “ВІТЯЗЬ 777” та ПП “ОБЕРІГ-СЕРВІС” вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960, на підставі звернень ТОВ “Мелітопольський ринок” від 15.12.2015 № б/н та слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області від 30.12.2015 № 55/8-4910.

22.13. Погодити Міністерству внутрішніх справ України (лист від 19.02.2016 № 24/3-205) проведення позапланових перевірок дотримання ТОВ “АГЕНТСТВО БЕЗПЕКИ “АВАНГАРД ЮГ” та ТОВ “ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО “ОРІОН-ЮГ” вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960, на підставі звернення гр. Гарлицької М. А. від 05.02.2016 № б/н.

22.14. Не погодити Міністерству внутрішніх справ України (лист від 19.02.2016 № 24/3-207) проведення позапланових перевірок дотримання ПП “ШЕРИФ ГАРАНТ”, ПП “КОНГРЕС-ОХОРОНА”, ПП “ТЕРИТОРІЯ ОХОРОНИ”, ПП “КОНГРЕС-ЦЕНТР” вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960, на підставі звернення представника ТОВ «Охоронно-детективна агенція «Кагорта-С» Супрунова О.О. від 19.08.2015 № б/н.

22.15. Відкласти розгляд звернення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, від 12.02.2016 № 1212/14.1.2/7-16 щодо проведення позапланової перевірки ПАТ “Запоріжгаз” на підставі звернення Запорізької обласної державної адміністрації від 01.02.2016 № 08-22/0292 до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов відповідно до вимог Закону України від 02.03.2015 № 222 “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

 

Голова

Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                      К. М. Ляпіна

 

Секретар

Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                    О. В. Лепіска