Інформація про результати засідання експертно-апеляційної ради від 28 квітня 2016 року

11.05.2016

В И Т Я Г  З  П Р О Т О К О ЛУ  № 05-16

(для опублікування на сайті Державної регуляторної служби України)

Засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

 

 

                      від 28 квітня 2016 року

Головуюча: Ляпіна К.М.

Присутні: члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Платкевич Б. С., Мірошніченко О. М., Лепіска О. В., Андрєєв О. В., Антонюк А. С., Барбелюк О. Б., Биковець В. М., Буніна С. С., Гостєва Н. В., Доротич С. І., Назарчук І. Р., Нестиренко Л. А., Новак А. О., Папіровий Ю. М., Пегета В. Г., Петрашко О. Г., Пруднікова О. В., Речкіна О. П., Терещенко О. С., Тупчій О. І., Черкашин О. І.

 

І. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

            3.1. За результатами розгляду скарги ПАТ “ІНСТИТУТ УКРОРГВЕРСТАТІНПРОМ”  від 10.03.2016  №  01/94  щодо відмови Державної архітектурно-будівельної інспекції України у переоформленні ліцензії серії АВ № 555195 строком дії з 26.08.2010 по 26.08.2015 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, на безстрокову, ВСТАНОВИЛИ:

порушення Державною архітектурно-будівельною інспекцією України вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності».

ВИРІШИЛИ: зобов’язати Державну архітектурно-будівельну інспекцію України усунути порушення вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності».

         3.2. За результатами розгляду скарги ТОВ ВКФ “Інпромсервіс ЛТД”  від 18.03.2016 № 0318 щодо відмови Державної архітектурно-будівельної інспекції України у переоформленні ліцензії серії АВ № 558080 строком дії з 18.10.2010 по 18.10.2015 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, на безстрокову, ВСТАНОВИЛИ:

 порушення Державною архітектурно-будівельної інспекцією України вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності».

ВИРІШИЛИ: зобов’язати Державну архітектурно-будівельної інспекції України усунути порушення вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності».

3.3. За результатами розгляду скарги Повного товариства фірми “Ендрю”  від 21.03.2016 №  226  щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 09.03.2016 № 9-Л щодо відмови у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, ВСТАНОВИЛИ:

порушення Державною архітектурно-будівельною інспекцією України вимог частини другої статті 9, пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» при прийнятті наказу Держархбудінспекції від 09.03.2016 № 9-Л щодо відмови у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, Повному товариству фірми “Ендрю” (з підстави невідповідності документів, що подавалися здобувачем ліцензії для отримання ліцензії, пунктам 2.2.2., 7.2.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.01.2009 року № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.03.2009 за № 226/16242), у зв’язку з відсутністю законодавчих підстав для відмови у видачі ліцензії, а саме: на момент прийняття рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії Повному товариству фірми “Ендрю” були відсутні Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, затверджені постановою Кабінету Міністрів України, відповідно до частини другої статті 9 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності».

 ВИРІШИЛИ:

1. Визнати порушення Державною архітектурно-будівельною інспекцією України вимог частини другої статті 9, пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» при прийнятті наказу Держархбудінспекції від 09.03.2016 № 9-Л щодо відмови у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, Повному товариству фірми “Ендрю” з підстави невідповідності документів, що подавалися здобувачем ліцензії для отримання ліцензії, пунктам 2.2.2., 7.2.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.01.2009 року № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.03.2009 за № 226/16242), у зв’язку з тим, що вказані Ліцензійні умови не можуть застосовуватись до правовідносин, які виникли після набуття чинності Законом України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», та у зв’язку з відсутністю на момент прийняття рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії здобувачу ліцензії Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України, відповідно до вимог частини другої статті 9 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності».

2. Рекомендувати скаржнику звернутися до органу ліцензування за консультацією щодо необхідності ліцензування, заявлених Повним товариством фірми “Ендрю” видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 «Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів IV і V категорій складності», яка набрала чинності 15.04.2016.

3. Зобов’язати Державну архітектурно-будівельну інспекцію України:

за необхідності ліцензування, заявлених Повним товариством фірми “Ендрю”  видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, розглянути заяву здобувача ліцензії про видачу ліцензії та прийняти відповідне рішення в порядку, визначеному Законом України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

 

3.4. За результатами розгляду скарги ТОВ “Харківпроменерго” від 21.03.2016  № 3185/1  щодо відмови Державної архітектурно-будівельної інспекції України у переоформленні ліцензії серії АЕ № 639284 строком дії з 03.03.2015 по 09.03.016 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, на безстрокову, ВСТАНОВИЛИ:

 порушення Державною архітектурно-будівельною інспекцією України вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності».

ВИРІШИЛИ: зобов’язати Державну архітектурно-будівельну інспекцію України усунути порушення вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності».

 

3.5. За результатами розгляду скарги ТОВ “Грінбуд-С” від 30.03.2016 (без номеру) щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу  від 09.03.2016 № 9-Л в частині зупинення дії ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури (серія та номер ліцензії – 2013021549), ТОВ “Грінбуд-С” , ВСТАНОВИЛИ:

порушення Державною архітектурно-будівельною інспекцією України вимог частини другої статті 9, частини сьомої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», частини третьої статті 2, абзацу шостого частини четвертої статті 4 Закону України від 05.04.2007 № 877-V  «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» при прийнятті наказу Держархбудінспекції від 09.03.2016 № 9-Л про зупинення дії ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, ТОВ “Грінбуд-С” (серія та номер ліцензії – 2013021549)                (в частині відсутності, встановлених Законом України “Про архітектурну діяльність», підстав для застосування санкції у вигляді зупинення дії ліцензії та за відсутності затверджених Кабінетом Міністрів України Ліцензійних умов з провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності на момент здійснення заходів контролю):

ВИРІШИЛИ: зобов’язати Державну архітектурно-будівельну інспекцію України усунути порушення вимог частини сьомої статті 19 Закону України від 02.03.2015 №  222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», частини третьої статті 2, абзацу шостого частини четвертої статті 4 Закону України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

 

3.6. За результатами розгляду скарги підприємства “ПКГ” – товариства з обмеженою відповідальністю від 07.04.2016 № 18  щодо відмови Державної архітектурно-будівельної інспекції України у переоформленні ліцензії серії АГ № 573429 строком дії з 22.02.2011 по 22.02.2016 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, на безстрокову, ВСТАНОВИЛИ:

порушення Державною архітектурно-будівельною інспекцією України вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності».

ВИРІШИЛИ: зобов’язати Державну архітектурно-будівельну інспекцію України усунути порушення вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності».

 

3.7. За результатами розгляду скарги ТОВ “Сучасні електричні системи” від 11.04.2016 № 05 щодо відмови Державної архітектурно-будівельної інспекції України у переоформленні ліцензії серії АЕ № 639848 строком дії з 15.04.2015 по 26.04.2016 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, на безстрокову,

ВСТАНОВИЛИ:

 порушення Державною архітектурно-будівельної інспекцією України вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності».

ВИРІШИЛИ: зобов’язати Державну архітектурно-будівельну інспекцію України усунути порушення вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності».

 

ІІ.(19) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

19.1. Вирішили  зняти з розгляду скаргу ТОВ “УНІВЕР КАПІТАЛ” щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення від 03.03.2016 № 260 щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: діяльності з управління цінними паперами серії АГ № 579959 від 11.10.201, на підставі заяви скаржника.

19.2. За результатами розгляду скарги ТОВ “ФОНДОВИЙ ТРЕЙДЕР”  від 15.03.2015 № 16/03/15-01 щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення від 26.02.2016 № 204 про відмову у видачі ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, ВСТАНОВИЛИ:

невизначеність окремих положень Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за  № 854/23386) та Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.02.2013 №160  (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.03.2013 за № 386/22918),  в частині вимог до інформації та документів, які подаються для видачі ліцензій, зокрема, до Анкети фізичної особи – власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом) та до Висновку (звіту) незалежного аудитора (щодо інформації про фінансовий стан здобувача ліцензій), що поклало під сумнів правомірність прийняття рішення НКЦПФР від 26.02.2016 № 204 про відмову у видачі ліцензій, Зазначили на необхідності їх перегляду та уточнення.

ВИРІШИЛИ: зобов’язати Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку 1) переглянути рішення від 26.02.2016 № 204 з урахуванням виявлених Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування обставин;

2) привести положення Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за  № 854/23386), та Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.02.2013 № 160 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.03.2013 за № 386/22918), у відповідність до вимог статті 3 Закону України 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” щодо відповідності принципам державної політики у сфері ліцензування, а саме:  вимоги ліцензійних умов мають бути однозначними, прозорими та виключати можливість їх суб’єктивного застосування органами ліцензування чи ліцензіатами.

 

ІІІ. (20) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

20.1. За результатами розгляду скарги ТДВ “Страхова компанія “На всякий випадок” від 30.03.2016 № б/н щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпоряджень від 25.03.2016 № 636 та № 637 про залишення без розгляду заяви про отримання ліцензій на провадження страхової діяльності (від 29.12.2015 № б/н), ВСТАНОВИЛИ:

порушення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, вимог частини другої статті 9, частини третьої статті 11, статті 12 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» при прийнятті розпоряджень від 25.03.2016 № 636 та від 25.03.2016 № 637 про залишення без розгляду заяви про отримання ліцензій на провадження страхової діяльності від 29.12.2015 № б/н (з підстави неподання документів, передбачених Ліцензійними умовами провадження страхової діяльності, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 № 40, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.09.2003 за № 805/8126 та Ліцензійними умовами провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.12.2004 № 3178, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.12.2004 за № 1654/10253, та подання заяви, за формою, що не відповідає вказаним вище Ліцензійним умовам), у зв’язку з тим, що на момент прийняття рішення органу ліцензування про залишення без розгляду заяви про отримання ліцензій на провадження страхової діяльності ТДВ “Страхова компанія “На всякий випадок” були відсутні Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджені постановою Кабінету Міністрів України, відповідно до частини другої статті 9 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності».

ВИРІШИЛИ: зобов’язати Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянути заяву ТДВ “Страхова компанія “На всякий випадок” від 29.12.2015 № б/н про отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг та прийняти рішення за її розглядом, керуючись вимогами статей 11 – 13 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”;

 

ІV. (22) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до част.10 статті 19 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”

 

22.1. Погодити Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (лист від 16.03.2016 № 5301-06/7541-03)  проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ «Тревелінг онлайн» вимог Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 991, на підставі звернення адвоката Назаренка О.О. № б/н в інтересах Петриняк О.С.

22.2. Не погодити Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (лист від 16.03.2016 № 5301-06/7537-03) проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ «Богемія сервіс» вимог Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 991, на підставі звернення адвоката Підкови О. від 12.02.2016 № 02/15/63 в інтересах Вознюка О.Г.

22.3. Погодити Міністерству соціальної політики України (лист від 21.03.2016 № 994/0/021/16-зв) проведення позапланової перевірки дотримання ФОП Березняк К.Ю. вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1060,  на підставі заяви гр. Лавриненка В.А. від 16.11.2015 № б/н.

22.4.1. Погодити  МВС України (лист від 01.04.2016 № 24/3-458) проведення позапланової перевірки дотриманняТОВ «Служба безпеки «СОВА» вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960,  на підставі звернення Голови Наглядової ради ПАТ «Завод «Технопривод» О.І. Сисуна від 29.02.2016 № 14.

22.4.2. Погодити МВС України (лист від 01.04.2016 № 24/3-458) проведення позапланової перевірки дотриманняТОВ «Майстер Сек’юріті Груп» вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960,   на підставі звернення ТОВ «Узин Транс» від 28.01.2016 № 01/01-16.

22.5. Не погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (лист від 05.04.2016 № 40-401-11/3139) проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ «КВВ Строй» вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 256,  на підставі звернення слідчого управління ГУ Національної поліції України у м. Києві від 01.04.2016 № 5963/125/23/6-16.

22.6. Відкласти розгляд звернення Державної служби України з лікарських засобів від 01.03.2016 № 26-6.0.1/4.0/19-16 (на підставі звернення гр. Чижика С. № б/н)  щодо проведення позапланової перевірки дотриманняТОВ «Чернігівська фармацевтична компанія» вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) до їх затвердження Кабінетом Міністрів України.

22.7. Не погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (лист від 30.03.2016  № 3033/14.1/7-16) проведення позапланової перевірки додержання ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» вимог ліцензійних умов та довести до відома, що звернення гр. Бєлічкової Л.А. від 18.02.2016. № б/н не відповідає ознакам пункту 4 частини 9 статті 19 Закону (не містить посилань на порушення ліцензіатом ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» вимог ліцензійних умов).

 

Голова

Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                      К. М. Ляпіна

 

Секретар

Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                    О. В. Лепіска