Інформація про результати засідання експертно-апеляційної ради від 26 квітня 2018 року

21.05.2018

ЕКСПЕРТНО-АПЕЛЯЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

 

В И Т Я Г  З  П Р О Т О К О Л У  № 06-18

(для опублікування на сайті Державної регуляторної служби України)

засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

від 26 квітня 2018 року

 

Головуюча: Ляпіна К. М.

Присутні члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Платкевич Б. С., Мірошніченко О. М., Возна Ю. І., Андрєєв О. В., Балін В. А., Барбелюк О. Б., Биковець В. М., Боднар О. М., Буніна С. С., Гончаренко М. Ф., Гостєва Н. В., Доротич С. І., Ісаків Г. М., Косоуров К. В., Лепіска О. В., Майборода В. П., Нестиренко Л. А., Олійник О. Г., Папіровий Ю. М., Пегета В. Г., Петрашко О. Г., Пруднікова О. В., Речкіна О. П., Сидоренко С. М., Терещенко О. C., Черненко М. С.

 

І. (1) Державна служба України з безпеки на транспорті

 1.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ФОП Бабкіної Людмили Анатоліївни (ЄДРПОУ 2763205440) від 22.03.2018 б/н щодо прийняття Державною службою України з безпеки на транспорті наказу від 22.02.2018 № 171 “Про прийняття рішення щодо анулювання ліцензій на підставі актів про відмову ліцензіатів у проведенні позапланової перевірки” в частині анулювання ліцензії ФОП Бабкіній Людмилі Анатоліївні від 12.03.2014 серії АЕ № 422171 на право провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом (внутрішні перевезення пасажирів автобусами), вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ФОП Бабкіної Людмили Анатоліївни від 22.03.2018 б/н.

 

ІІ. (4) Міністерство екології та природних ресурсів України

 4.1. За результатами розгляду скарги ПП “ДОН-БАС” (ЄДРПОУ 31819084) від 20.03.2018 № 6 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 03.03.2018 №77 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ліцензії ПП “ДОН-БАС” від 20.04.2017 № 168 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання небезпечних відходів), вирішили перенести розгляд скарги ПП “ДОН-БАС” від 20.03.2018 № 6 у зв’язку з необхідністю отримання та вивчення додаткових матеріалів (інформації) щодо здійснення органом ліцензування у 2018 році планового заходу державного нагляду (контролю) з додержання ПП “ДОН-БАС” вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 446.

4.2. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “ЕКО ЗАХИСТ-УКРАЇНА” (ЄДРПОУ 38074325) від 28.03.2018 б/н щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 03.03.2018 № 77 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ліцензії ТОВ “ЕКО ЗАХИСТ-УКРАЇНА” від 07.12.2012 № 626 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання небезпечних відходів), вирішили задовольнити скаргу (апеляцію) ТОВ “ЕКО ЗАХИСТ-УКРАЇНА” від 28.03.2018 б/н.

4.3. За результатами розгляду скарги ПП “ОЗОН” (ЄДРПОУ 31587709) від 27.03.2018 № 1 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 03.03.2018 № 77 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ліцензії ПП “ОЗОН” від 12.12.2011 № 538 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання небезпечних відходів), вирішили перенести розгляд скарги ПП “ОЗОН” від 27.03.2018 № 1 у зв’язку з необхідністю отримання та вивчення додаткових матеріалів (документів, відомостей, інформації) стосовно оскаржуваного рішення, а саме, від:

– Міністерства екології та природних ресурсів України письмової вимоги посадових осіб органу ліцензування про надання ПП “ОЗОН” документів, інформації в розумінні пункту 8 частини другої статті 16 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” та відповідного підтвердження про її вручення зазначеному ліцензіату;

– ПП “ОЗОН” документів, відомостей та інформації, що не було надано органу ліцензування та які були відсутні згідно з Актом про відмову ПП “ОЗОН” у проведенні позапланової перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами від 26.02.2018 № 05/18-1.

4.4. За результатами розгляду скарги (апеляції) керуючого партнера АО “ГРАДУМ”, адвоката Мигаль Х. О. в інтересах ПП “ЕКОГІДРОТЕХ” (ЄДРПОУ 34406463) від 30.03.2018 № 02-08/51-76-вих18 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 03.03.2018 № 77 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ліцензії ПП “ЕКОГІДРОТЕХ” від 16.10.2013 № 424 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання, утилізація небезпечних відходів), вирішили відхилити скаргу (апеляцію) керуючого партнера АО “ГРАДУМ”, адвоката Мигаль Х. О. в інтересах ПП “ЕКОГІДРОТЕХ” від 30.03.2018 № 02-08/51-76-вих18.

4.5. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “УКРАЇНСЬКА НАУКОВА ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 37843793) від 27.03.2018 б/н щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 03.03.2018 № 77 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ліцензії ТОВ “УКРАЇНСЬКА НАУКОВА ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ” від 12.07.2013 № 307 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання, оброблення небезпечних відходів), вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ТОВ “УКРАЇНСЬКА НАУКОВА ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ” від 27.03.2018 б/н.

4.6. За результатами розгляду скарги ТОВ НВП “НОВІНТЕХ” (ЄДРПОУ 22634952) б/н щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 30.10.2017 № 399 “Про відмову у видачі ліцензії ТОВ “УКРЕКОСЕРВІС” та анулювання ліцензій” в частині анулювання ТОВ НВП “НОВІНТЕХ” ліцензії серії АГ № 594570 від 31.05.2011 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, вирішили зняти з розгляду скаргу ТОВ НВП “НОВІНТЕХ” б/н у зв’язку із відсутністю предмету оскарження, оскільки, рішенням Харківського окружного адміністративного суду від 17.01.2018 по справі № 820/6552/17, залишеним без змін у відповідній частині постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 01.03.2018, що набрала законної сили з дати її прийняття, скасовано наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 30.10.2017 № 399 “Про відмову у видачі ліцензії ТОВ “УКРЕКОСЕРВІС” та анулювання ліцензій” в частині анулювання ТОВ НВП “НОВІНТЕХ” ліцензії серії АГ № 594570 від 31.05.2011 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.

 

ІІІ. (9) Міністерство внутрішніх справ України

 9.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ДП “ЕФОРТ-ГАРАНТ-17” (ЄДРПОУ 35664912) від 23.03.2018 № 120 щодо складання Міністерством внутрішніх справ України Акта, за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню від 06.03.2018 № 24/3-241 та видання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов від 14.03.2018 № 3350/07/24-2018, вирішили задовольнити скаргу (апеляцію) ДП “ЕФОРТ-ГАРАНТ-17” від 23.03.2018 № 120.

 

ІV. (20) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

20.1. За результатами розгляду скарги КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ “КС ВОЛОДАР” (ЄДРПОУ 26476970) від 26.03.2018 б/н щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 27.02.2018 № 289 “Про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), виданої кредитній спілці “КС ВОЛОДАР”, вирішили перенести розгляд скарги КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ “КС ВОЛОДАР” від 26.03.2018 б/н у зв’язку з необхідністю проведення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг позапланової перевірки додержання (дотримання) КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ “КС ВОЛОДАР” Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913, за заявою ліцензіата від 26.04.2018 б/н.

 

ІV. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до частини 10 статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”

 23.1. Не погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 15.03.2018 № 2262-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами, відповідно до депутатського запиту народного депутата України Македона Ю. М. від 26.02.2018 № 229/02-27, що надійшов до органу ліцензування листом Голови Верховної Ради України Парубія А. В. від 02.03.2018 № 11/10-408.

23.2. Не погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (листи від 15.03.2018 № 2251-1.1/3.0/17-18 та № 2253-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, відповідно до заяви гр. Ткаченка О. М. від 28.02.2018 б/н.

23.3. Не погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 28.03.2018 № 2750-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, відповідно до звернення гр. Василевського І. В. від 11.03.2018 б/н, що надійшло до органу ліцензування листом Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Донецькій області від 19.03.2018 № 115/03-28.

23.4. Не погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 02.04.2018 № 2895-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, відповідно до звернення гр. Плевака В. А. від 22.03.2018 б/н, що надійшло до органу ліцензування листом Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області від 28.03.2018 № 192/2.1-18.

23.5. Погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 03.04.2018 № 2944-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (скарга ТОВ “АДМОТІС” від 05.03.2018 б/н).

23.6. Погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 03.04.2018 та № 2945-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (скарга ТОВ “АДМОТІС” від 05.03.2018 б/н).

23.7. Не погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 16.03.2018 № 2314-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, відповідно до листа слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області від 03.03.2018 № 51/12-2272.

23.8. Не погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 15.03.2018 № 2247-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, відповідно до листа Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ від 13.03.2018 № 8/1/5-3924.

23.9. Не погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 15.03.2018 № 2248-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, відповідно до листа Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ від 13.03.2018 № 8/1/5-3923.

23.10. Не погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 15.03.2018 № 2249-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами, відповідно до листа Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ від 13.03.2018 № 8/1/5-3922.

23.11. Погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (листи від 15.03.2018 № 2241-1.1/3.0/17-18, № 2242-1.1/3.0/17-18, № 2243-1.1/3.0/17-18, № 2244-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами з підстави встановленої пунктом 5 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (лист Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області від 12.02.2018 № 361/19-00-23).

23.12. Не погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 15.03.2018 № 2250-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, відповідно до листа за підписом процесуального керівника у кримінальному провадженні – прокурора Рогатинського відділу Тисменицької місцевої прокуратури в Івано-Франківській області Тринів В. І. від 22.02.2018 № 04-27вих.18, що надійшов до органу ліцензування листом Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області від 07.03.2018 № 171/3-2-18.

23.13. Погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 20.04.2018 № 3571-1.1/2.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової торгівлі лікарськими засобами з підстави встановленої пунктом 2 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

23.14. Погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (лист від 20.03.2018 № 40-402-12/1965) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками” з підстави встановленої пунктом 5 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (лист Головного управління Держпраці у Київській області від 06.03.2018 № 43/1/3417).

23.15. Не погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (лист від 21.03.2018 № 40-402-(401-5)/2007) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”, відповідно до заяви гр. Міліневича Л. М. від 28.02.2018 б/н, що надійшла до органу ліцензування листом Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області від 07.03.2018 № 1013-6/970-18.

23.16. Не погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (лист від 27.03.2018 № 40-402-14/2180) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”, відповідно до листа за підписом прокурора у кримінальному провадженні – прокурора Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області Березняка О. В. від 22.03.2018 № (15-35) 2158вих.-18.

23.17. Не погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (лист від 28.03.2018 № 40-401-(401-6)/2198 в додаток до якого додано, серед іншого, копію листа Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 24.11.2017 № 40-401-(401-6)/9952) проведення (здійснення) позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”, відповідно до звернень депутата Каховської районної ради Мартиненка О. А. від 08.02.2017 № 016/1-Д3-17 та № 015/1-Д3-17.

23.18. Погодити  Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (лист від 26.02.2018 № 1933/14.1.2/7-18 та від 27.03.2018 № 3000/14/7-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.02.2017 № 201 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу” з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (колективне звернення підприємців м. Харкова (ОСББ та суб’єктів господарювання) від 04.01.2018 б/н).

23.19. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (листи від 23.02.2018 № 1838/14/7-18 та від 27.03.2018 № 3000/14/7-18) проведення (здійснення) позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.02.2017 № 201 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу” з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (листи ДП “КиївГазЕнерджи” від 07.02.2018 № 182/01 та від 13.03.2018 № 359/09).

23.20. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (лист від 05.04.2018 № 3336/14.2.2/7-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 308 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання” з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (лист Комунального закладу “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Полтави” від 15.02.2018 № 275).

23.21. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (лист від 18.04.2018 № 3211/14/9-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 309 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії” з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (колективна заява гр. м. Переяслав-Хмельницького від 08.12.2018 б/н та заява гр. Гичко О. А. від 04.04.2018 б/н).

23.22. Зняти з розгляду звернення (листа) Міністерства соціальної політики України від 12.04.2018 № 6934/0/2-18/38 щодо проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1060 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном”, відповідно до листа за підписом слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ст. лейтенанта поліції Соловйової О. Ю. від 07.03.2018 № 36/СВ-1456.

 

 

Голова Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                                    К. М. Ляпіна

 

 

Секретар Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування                                                                           Ю. І. Возна