Інформація про результати засідання експертно-апеляційної ради від 25 липня 2017 року

25.07.2017

ЕКСПЕРТНО-АПЕЛЯЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

В И Т Я Г  З  П Р О Т О К О Л У  № 09-17

(для опублікування на сайті Державної регуляторної служби України)

Засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

 

від 25 липня 2017 року

 

Головуючий: Платкевич Б. С.

Присутні члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Мірошніченко О. М., Лепіска О. В., Андрєєв О. В., Барбелюк О. Б., Биковець В. М., Боднар О. М., Буніна С. С., Гостєва Н. В., Доротич С. І., Косоуров К. В., Назарчук І. Р., Нестеренко Л. А., Новак А. О., Папіровий Ю. М., Петрашко О. Г., Пруднікова О. В., Речкіна О. П., Сидоренко С. М., Терещенко О. С., Тупчій Г. М.

 

І. (2) Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

 2.1. За результатами розгляду скарги ПП “Аптека соціальна” щодо прийняття Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками наказу від 19.06.2017 № 613 про відмову у внесенні до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про місце провадження ліцензіатом господарської діяльності по ліцензії серії АВ № 578970 від 26.07.2011 на право провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами вирішили відхилити скаргу ПП “Аптека соціальна”.

 

ІІ. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 3.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “Кенікс” від 26.06.2017 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 31.05.2017 № 23-Л в частині анулювання ліцензії (реєстраційний запис 2013029900 від 18.08.2016) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV та V категорії складності вирішили перенести розгляд скарги ТОВ “Кенікс”. Ліцензіатом написано заяву на проведення позапланової перевірки.

3.2. За результатами розгляду скарги ПМП – фірма “Спецрембуд” від 27.06.2017 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 31.05.2017 № 23-Л в частині анулювання ліцензії (реєстраційний запис 2013034536 від 15.02.2017) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV та V категорії складності вирішили перенести розгляд скарги ПМП – фірма “Спецрембуд”. Ліцензіатом написано заяву на проведення позапланової перевірки.

3.3. За результатами розгляду скарги ТОВ “ПРОМЕКОЛОГІЯ-КР” від 06.07.2017 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 09.06.2017 № 25-Л в частині анулювання ліцензії серії АЕ № 526061 від 25.07.2014 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури вирішили перенести розгляд скарги ТОВ “ПРОМЕКОЛОГІЯ-КР”. Ліцензіатом написано заяву на проведення позапланової перевірки.

3.4. За результатами розгляду скарги ТОВ “РБФ” від 14.07.2017 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 29.06.2017 № 27-Л про анулювання ліцензії (реєстраційний запис 2013029856 від 09.08.2016) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV та V категорії складності вирішили відхилити скаргу ТОВ “РБФ”.

3.5. За результатами розгляду скарги ТОВ “ХЛАДТЕПЛОПРОГРЕСС” щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 29.06.2017 № 27-Л про анулювання ліцензії (реєстраційний запис 2013029878 від 09.08.2016) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV та V категорії складності вирішили відхилити скаргу ТОВ “ХЛАДТЕПЛОПРОГРЕСС”.

3.6. За результатами розгляду скарги ТОВ “ЄВРО ПЛЮС БУД” від 12.05.2017 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 12.04.2017 № 974 в частині анулювання ліцензії (реєстраційний запис 2013027586) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV та V категорії складності вирішили перенести розгляд скарги ТОВ “ЄВРО ПЛЮС БУД” до отримання результатів позапланової перевірки додержання ліцензійних умов ТОВ “ЄВРО ПЛЮС БУД” за заявою ліцензіата.

 

ІІІ. (18) Міністерство фінансів України

 18.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “ЛОТОМОТИВ” від 20.06.2017 щодо бездіяльності Міністерства фінансів України щодо прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей згідно з поданою заявою вирішили задовольнити скаргу ТОВ “ЛОТОМОТИВ”. Зобов’язати Міністерство фінансів України розглянути заяву здобувача про видачу ліцензії та прийняти відповідне рішення в порядку, визначеному Законом України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності».

 

ІV. (20) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 20.1. За результатами розгляду скарги ПАТ “СК “Саламандра-Україна” щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження від 29.06.2017 № 2962 про анулювання ліцензій на провадження страхової діяльності ПАТ “СК “Саламандра-Україна” вирішили перенести розгляд скарги ПАТ “СК “Саламандра-Україна”. Членами Експертно-апеляційної ради зазначено на необхідності отримання та опрацювання додаткових документів, що стосуються прийняття органом ліцензування оскаржуваного рішення, зокрема, належним чином завірених копій усіх документів, що були підставою для прийняття рішення.

20.2. За результатами розгляду скарги ПАТ “СК “ДІМ Страхування” щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження від 29.06.2017 № 2963 про анулювання ліцензій на провадження страхової діяльності ПАТ “СК “ДІМ Страхування” вирішили перенести розгляд скарги ПАТ “СК “ДІМ Страхування”. Членами Експертно-апеляційної ради зазначено на необхідності отримання та опрацювання додаткових документів, що стосуються прийняття органом ліцензування оскаржуваного рішення, зокрема, належним чином завірених копій усіх документів, що були підставою для прийняття рішення.

 

 

Перший заступник Голови

Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                                                       Б. С. Платкевич

 

 

Секретар Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                                                      О. В. Лепіска