Інформація про результати засідання експертно-апеляційної ради від 23 серпня 2016 року

25.08.2016

ЕКСПЕРТНО-АПЕЛЯЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

 

 

 

В И Т Я Г  З  П Р О Т О К О Л У  № 09 -16

(для опублікування на сайті Державної регуляторної служби України)

Засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

 

 

                                   від 23 серпня 2016 року

Головуюча: Ляпіна К.М.

Присутні члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Платкевич Б. С., Мірошніченко О. М., Лепіска О. В., Антонюк А. С., Буніна С. С., Гостєва Н. В., Доротич С. І., Майборода В. П., Назарчук І. Р., Новак А. О., Олійник О. Г.,  Папіровий Ю. М., Пегета В. Г., Петрашко О. Г., Пруднікова О. В., Стельмах Ю. В., Терещенко О. С., Тупчій Г. М.

І. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

3.1. За результатами розгляду скарги ПП “ОПАЛЕННЯ НІАГАРА” від 20.07.2016 щодо відмови Державної архітектурно-будівельної інспекції України у переоформленні ліцензії серії АВ № 587700 строком дії з 22.06.2011 по 22.06.2016 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, на безстрокову, ВСТАНОВИЛИ:

порушення Державною архітектурно-будівельною інспекцією України вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015   № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності».

ВИРІШИЛИ:

зобов’язати Державну архітектурно-будівельну інспекцію України усунути порушення вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», розглянувши заяву ПП “ОПАЛЕННЯ НІАГАРА” від 23.05.2016 № 1/230516  з урахуванням вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

ІІ. (12) Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

 12.1. За результатами розгляду скарги ПАТ “САН ІнБев Україна” від 26.07.2016 щодо відмови Державної служби України з контролю за наркотиками у переоформленні ліцензії серії АВ № 585598 строком дії з 15.07.2011 по 15.07.2016 на придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) “Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”, на безстрокову, ВСТАНОВИЛИ:

порушення Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (правонаступник Державної служби України з контролю за наркотиками згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 491-р «Питання Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками»)  вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності».

ВИРІШИЛИ:

зобов’язати Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками усунути порушення вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», розглянувши заяву ПАТ “САН ІнБев Україна”  з урахуванням вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності».

ІІІ. (20) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

20.1. За результатами розгляду скарги ТДВ “Страхова компанія “На всякий випадок” від 09.08.2016 на безпідставне ухилення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від виконання розпорядження Державної регуляторної служби України від 29.04.2016 № 55, ВСТАНОВИЛИ:

порушення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, вимог частини другої статті 4 Закону України від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності», в частині невиконання  органом ліцензування розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, виконання якого є  обов’язковим.

ВИРІШИЛИ:

  1. Зобов’язати Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, усунути порушення частини другої статті 4 Закону України від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності», розглянути заяву ТДВ “Страхова компанія “На всякий випадок” від 29.12.2015 № б/н про отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг та прийняти рішення за її розглядом, керуючись вимогами статей 11 – 13 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”.
  2. Визнати необхідність проведення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування позапланової перевірки додержання Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, вимог Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” відповідно до частини другої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності».

 ІV. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до част.10 статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

23.1. Погодити МВС України (лист від 13.07.2016 № 24/3-1037) проведення позапланової перевірки дотримання ПП «Правозахист-2» вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960, на підставі звернення ТОВ «Речовий ринок «Торговий дім «Бартерсервіс» від 22.06.2016 № 321.

23.2. Погодити МВС України (лист від 03.08.2016 № 24/3-1159) проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ «ТРИЗУБ СІЧ» вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960, на підставі звернень гр. Столбуна Л.М. від 15.07.2016    № б/н, директора ЗАТ «Київгума» Шевченко С.А. від 18.07.2016 № 10/16, гр. Погружальської О.В. від 07.2016 № б/н.

23.3. Погодити Державній службі України з безпеки на транспорті (лист від 15.07.2016 № 2108/20/14-16) проведення позапланової перевірки дотримання ПП «СОЛЕКС» вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від   23.12.2015 № 1186, на підставі звернення гр. Лапкіна І.В. від 29.06.2016 № б/н.

23.4. Не погодити Державній службі України з безпеки на транспорті (лист від 18.07.2016 № 2129/20/14-16) проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ «ПАСТРАНС» та ФОП Присяжним А.В.  вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1001, на підставі звернення Херсонського обласного відділення ВГО «Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників» від 10.06.2016  № 218.

23.5. Погодити Державній службі України з безпеки на транспорті (лист від 20.07.2016 № 2192/20/14-16) проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ «ГАДЖИЕВ» вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015   № 1001, на підставі скарги  ФОП Ярошенко І.Т. від 21.06.2016 № б/н.

23.6. Відкласти розгляд звернень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15.07.2016  № 3911/14/9-16, від 11.08.2016 № 4323/14/9-16  щодо проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ «СМІЛА ЕНЕРГОІНВЕСТ» вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом, на підставі заяв ОСОБА_1 від 04.07.2016  № б/н, ОСОБА_2 від 12.07.2016 № б/н до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов.

23.7. Відкласти розгляд звернення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.07.2016  № 7173/14.1.2/7-16 щодо проведення позапланової перевірки дотримання ПАТ «Вінницягаз» вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування та розподілу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, його зберігання в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами, та постачання, крім постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом, на підставі звернення ТОВ «Нафтогаз-Альянс» від 10.06.2016 № 18/12 до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов.

23.8. Відкласти розгляд звернення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01.08.2016  № 7734/14/9-16 щодо проведення позапланової перевірки дотримання ПАТ «Запоріжгаз» вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування та розподілу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, його зберігання в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами, та постачання, крім постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом, на підставі звернення ГО «Антимонопольне об’єднання громадян України» від 09.06.2016 № 195/2016 до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов.

23.9. Відкласти розгляд звернення Державної служби України з лікарських засобів від 12.07.2016 № 10204-2.0.1/4.0/17-16 щодо проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ «Євразія» вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) на підставі звернення слідчого СВ Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області від 04.07.2016 № 7508/115/119-2016 до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов.

 

Голова

Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                           К. М. Ляпіна

  

Секретар Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                                   О. В. Лепіска