Інформація про результати засідання експертно-апеляційної ради від 22 серпня 2017 року

23.08.2017

ЕКСПЕРТНО-АПЕЛЯЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

В И Т Я Г  З  П Р О Т О К О Л У  № 10-17

(для опублікування на сайті Державної регуляторної служби України)

Засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

 

від 22 серпня 2017 року

 

Головуючий: Платкевич Б. С.

Присутні члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Мірошніченко О. М., Лепіска О. В., Андрєєв О. В., Балін В. А., Биковець В. М., Буніна С. С., Возна Ю. І.,  Гончаренко М. Ф., Гостєва Н. В., Доротич С. І., Косоуров К. В., Майборода В.П., Назарчук І. Р., Нестеренко Л. А., Новак А. О., Олійник О. Г., Папіровий Ю. М., Пегета В.Г., Петрашко О. Г., Пруднікова О. В., Речкіна О. П., Сидоренко С. М., Стельмах Ю. В., Терещенко О. С., Тупчій Г. М., Черкашин О. І., Шкамардіна А. О.

 

І. (2) Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

2.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “ДІАЛІЗ МЕДИК” (ЄДРПОУ 40477029) від 28.07.2017 № 28/07-2017/1 щодо прийняття Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками рішення від 29.06.2017 про відмову у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами (наказ від 29.06.2017 № 644) вирішили задовольнити скаргу в частині виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих ТОВ “ДІАЛІЗ МЕДИК”.

 

ІІ. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

3.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “ЄВРО ПЛЮС БУД” (ЄДРПОУ 39903623) від 12.05.2017 № 12/05/2017 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 12.04.2017 № 15-Л в частині анулювання ліцензії (реєстраційний запис 2013027586) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності вирішили відхилити скаргу ТОВ “ЄВРО ПЛЮС БУД”.

3.2. За результатами розгляду скарги ТОВ “ПРЕМІУМ АЛЬЯНС” (ЄДРПОУ 40100317) від 12.06.2017 № 1206/17-1 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 17.05.2017 № 21-Л про анулювання ліцензії (реєстраційний запис 2013029544 від 15.07.2016) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності вирішили зняти з розгляду скаргу ТОВ “ПРЕМІУМ АЛЬЯНС”  у зв’язку з відсутністю предмета оскарження (за результатами проведеної Держархбудінспекцією позапланової перевірки вказаного ліцензіата).

3.3. За результатами розгляду скарги ТОВ “ГАРАНТ ПРОФІ” (ЄДРПОУ 40103213) від 12.06.2017 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 17.05.2017 № 21-Л в частині анулювання ліцензії (реєстраційний запис 2013029545 від 15.07.2016) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності вирішили зняти з розгляду скаргу ТОВ “ГАРАНТ ПРОФІ” у зв’язку з відсутністю предмета оскарження (за результатами проведеної Держархбудінспекцією позапланової перевірки вказаного ліцензіата).

3.4. За результатами розгляду скарги ТОВ “БК Енерго-монтаж” (ЄДРПОУ 40833701) від 15.06.2017 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 17.05.2017 № 21-Л в частині анулювання ліцензії (реєстраційний запис 2013032616 від 11.11.2016) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності вирішили перенести розгляд скарги ТОВ “БК Енерго-монтаж” на наступне засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування для отримання від Держархбудінспекції  матеріалів за результатами проведеної позапланової перевірки вказаного ліцензіата.

3.5. За результатами розгляду скарги ТОВ “ПРОМЕКОЛОГІЯ-КР” (ЄДРПОУ 39260720) від 06.07.2017 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 09.06.2017 № 25-Л в частині анулювання ліцензії серії АЕ № 526061 від 01.08.2014 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури вирішили зняти з розгляду скаргу за заявою ТОВ ПРОМЕКОЛОГІЯ-КР від 03.08.2017 № 08-04 (вх. ДРС від 09.08.2017 № 7378/1/19-17).

3.6. За результатами розгляду скарги ПП “УНІВЕРСАЛ  СВ” (ЄДРПОУ 32565010) від 10.08.2017 № 10/08 щодо відмови Державної архітектурно-будівельної інспекції України у переоформленні ліцензії  серії АВ № 595080 строком дії з 12.10.2011 по 12.10.2016 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, на безстрокову вирішили відхилити скаргу ПП “УНІВЕРСАЛ  СВ”.

 

ІІІ. (4) Міністерство екології та природних ресурсів України

4.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “ЕКОПРОВАЙД” (ЄДРПОУ 35945942) від 08.08.2017 № 1 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 03.08.2017 № 298 в частині анулювання ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами вирішили задовольнити скаргу ТОВ “ЕКОПРОВАЙД”.

4.2. За результатами розгляду скарги ТОВ “ЄДИНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ” (ЄДРПОУ 36809856) від 16.08.2017 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 19.07.2017 № 268 в частині анулювання ліцензії від 15.04.2013 № 167 на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами вирішили відхилити скаргу ТОВ “ЄДИНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ”.

 

ІV. (8) Міністерство охорони здоров’я України

8.1. За результатами розгляду скарги ФОП Рубленко А. М. (ЄДРПОУ 3089000756) від 07.08.2017 щодо прийняття Міністерством охорони здоров’я України наказу від 13.07.2017 № 794 (Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про відмову в отриманні ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики) в частині відмови у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики вирішили відхилити скаргу ФОП Рубленко А. М.

 

V. (10) Міністерство соціальної політики України

10.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “ВОРКУЕ” (ЄДРПОУ 41006941) щодо прийняття Міністерством соціальної політики України наказу від 13.07.2017 № 1148 про залишення без розгляду заяви про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном вирішили задовольнити скаргу ТОВ “ВОРКУЕ”.

10.2. За результатами розгляду скарги ТОВ “АВІ АГЕНСТВО” (ЄДРПОУ 41247300) від 19.07.2017 № 1 щодо прийняття Міністерством соціальної політики України наказу від 17.07.2017 № 1161 “Про залишення без розгляду заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном ТОВ “АВІ АГЕНСТВО” вирішили зняти з розгляду скаргу за заявою ТОВ “АВІ АГЕНСТВО” від 21.08.2107 № 1.

10.3. За результатами розгляду скарги ТОВ “РЕКРУТИНГОВИЙ ЦЕНТР “ЛІДЕР” (ЄДРПОУ 41408805) щодо прийняття Міністерством соціальної політики України наказу від 07.08.2017 № 1291 “Про відмову у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном ТОВ “РЕКРУТИНГОВИЙ ЦЕНТР “ЛІДЕР” вирішили відхилити скаргу ТОВ “РЕКРУТИНГОВИЙ ЦЕНТР “ЛІДЕР”.

 

VІ. (17) Департамент освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації

17.1. За результатами розгляду скарги Закладу “Всеукраїнська школа персональної освіти “СЛАВІЯ” імені Віктора Соломенка (ЄДРПОУ 31457520) від 04.08.2017 № 52/0817 щодо прийняття виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розпорядження від 11.07.2017 № 815 про відмову у видачі ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти (здобуття початкової загальної освіти, базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти за екстернатною формою навчання) вирішили перенести розгляд скарги Закладу “Всеукраїнська школа персональної освіти “СЛАВІЯ” імені Віктора Соломенка на наступне засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування за усною заявою директора Закладу “Всеукраїнська школа персональної освіти “СЛАВІЯ” імені Віктора Соломенка.

 

VІІ. (19) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

19.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “Таргет Трейд” (ЄДРПОУ 36592818) від 11.07.2017 щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку постанови від 14.06.2017 № 250-ЦА-УП-Т в частині анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності, виданої на підставі Рішення Комісії від 23.10.2015 № 1767; дилерської діяльності, виданої на підставі Рішення Комісії від 23.10.2015 № 1767; на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи – серії АЕ № 286672 від 10.10.2013) вирішили відхилити скаргу ТОВ “Таргет Трейд”.

19.2. За результатами розгляду скарги ПрАТ “МАЙСТЕР БРОК” (ЄДРПОУ 21608094) від 11.07.2017 на бездіяльність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо невідновлення дії ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності серії АЕ № 294571 від 13.11.2014; дилерської діяльності серії АЕ № 294572 від 13.11.2014, дія яких зупинена на підставі Рішення Комісії від 05.12.2016 № 1193) вирішили задовольнити скаргу ПрАТ “МАЙСТЕР БРОК” в частині усунення Національною комісією з  цінних паперів та фондового ринку порушень законодавства у сфері ліцензування.

 

VІІІ. (20) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

20.1. За результатами розгляду скарги ПАТ “СК “Саламандра-Україна” (ЄДРПОУ 13934129) щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження від 29.06.2017 № 2962 про анулювання ліцензій на провадження страхової діяльності ПАТ “СК “Саламандра-Україна” вирішили перенести розгляд скарги.

20.2. За результатами розгляду скарги ПАТ “СК “ДІМ Страхування” (ЄДРПОУ 21870998) щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження від 29.06.2017 № 2963 про анулювання ліцензій на провадження страхової діяльності ПАТ “СК “ДІМ Страхування” вирішили перенести розгляд скарги.

20.3. За результатами розгляду скарги ПрАТ “Страхова компанія “Авторитет” (ЄДРПОУ 34578000) від 08.07.2017 щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження від 16.03.2017 № 567 про відмову у видачі ліцензій ПрАТ “Страхова компанія “Авторитет” на провадження наступних видів добровільного страхування: страхування наземного транспорту (крім залізничного); страхування фінансових ризиків; страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, вирішили задовольнити скаргу ПрАТ “Страхова компанія “Авторитет”.

20.4. За результатами розгляду скарги  ТОВ “Фінансова компанія “ФІЛІГРАН” (ЄДРПОУ 39623382) від 03.08.2017 щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження від 11.07.2017 № 3110 про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме, на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, яка видана розпорядженням Нацкомфінпослуг від 28.03.2017 № 770, вирішили відхилити скаргу ТОВ “Фінансова компанія “ФІЛІГРАН”.

 

ІХ. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до част. 10 статті 19 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”

23.1. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (лист від 15.05.2017 № 5124/14.1.1/7-17) проведення позапланової перевірки додержання Ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.03.2017 № 309, .на підставі заяви ТОВ “Енергія і газ Україна” від 27.02.2017 № б/н.

23.2. Погодити Рівненській обласній державній адміністрації (лист від 01.08.2017  № 4569/0/01-03/17)  проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов на підставі повідомлення Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 18.07.2017 № 5155/39/116/03-2017.

 

Х. (24) Різне

24.1. Згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 25.04.2017  № 156, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.07.2017 за № 865/30733 (Наказ № 156), який набирає чинності 01.09.2017, зокрема,  до Правил перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.11.2008 № 1430, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26.02.2009 за № 180/16196 (Наказ № 1430), будуть внесені відповідні зміни.

Так, відповідно до Наказу № 156, у пункті 1.11 Правил перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом № 1430, підпункти 1.11.1 та 1.11.3 будуть доповненні новими абзацами згідно з якими:

– відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів здійснюється суб’єктами господарювання лише за наявності ліцензії на перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом;

– перевізник небезпечних вантажів зобов’язаний переконатися у наявності ліцензії на перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом.

Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування розглянула питання щодо надходження до Державної регуляторної служби України листів від суб’єктів господарювання, у яких зазначається, що вони, як відправники та/або одержувачі небезпечного вантажу (небезпечних відходів), отримали листи від відповідних філій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» з проханням надати до набрання чинності Наказу № 156, копію ліцензії на перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом.

Разом з цим, у зазначених листах зазначається, що у випадку відсутності зазначеної ліцензії, здійснення операцій з небезпечними вантажами (видача небезпечного вантажу, приймання до перевезення або переадресування небезпечного вантажу) буде припинено.

Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування вважає вимоги філій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»,   як  ліцензіата  зазначеного  вище    виду господарської діяльності, щодо надання їм іншими суб’єктами господарювання (відправниками/одержувачами) копій ліцензій, неправомірними.

Відповідно до пункту 24 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягає такий вид  господарської  діяльності, зокрема,  як  перевезення небезпечних вантажів та  небезпечних  відходів залізничним  транспортом.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1168, та встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, а також кадрових, організаційних, технологічних вимог, обов’язкових для виконання суб’єктами господарювання під час провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом.

Згідно із статтею 1 Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» суб’єкт перевезення   небезпечних  вантажів – підприємство, установа, організація  або  фізична  особа,   які   відправляють, перевозять   або одержують   небезпечні   вантажі  (відправники, перевізники та одержувачі).

Одночасно, за позицією  Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування,  суб’єкти господарювання, які є відправниками та/або одержувачами небезпечного вантажу (небезпечних відходів) та не здійснюють безпосереднє перевезення небезпечних вантажів (небезпечних відходів) залізничним транспортом не повинні отримувати ліцензію на перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом.

За результатами обговорення, члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування вирішили рекомендувати Державній регуляторній службі України провести нараду з обговорення і врегулювання порушеного питання та необхідності внесення змін до відповідних нормативно-правових актів.

 

Перший заступник Голови

Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                     Б. С. Платкевич

 

Секретар Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                     О. В. Лепіска