Інформація про результати засідання експертно-апеляційної ради від 22 березня 2016 року

24.03.2016

В И Т Я Г  З  П Р О Т О К О ЛУ  № 03-16

(для опублікування на сайті Державної регуляторної служби України)

Засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

 

 

 від 22 березня 2016 року

Головуюча: Ляпіна К.М.

Присутні: члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Платкевич Б. С., Мірошніченко О. М., Лепіска О. В., Андрєєв О. В., Антонюк А. С., Барбелюк О. Б., Биковець В. М., Буніна С. С., Гостєва Н. В., Захожай В. Б., Назарчук І. Р., Олійник Н. І., Олійник О. Г., Папіровий Ю. М., Пегета В. Г., Попик В. І., Прохоров С. М., Речкіна О. П., Стельмах Ю. В., Терещенко О. С., Тупчій О. І.

 

І. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

3.1.Задовольнити апеляцію ПП “Дорстрой.” щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 07.12.2015 № 45-Л в частині зупинення дії ліцензії серії АЕ № 640081 від 27.04.2015 на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV та V категорії складності.

3.2. Відхилити апеляцію ТОВ “АТМАКОМ” на неправомірні дії Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо призначення перевірки ліцензійної діяльності на підставі “Плану перевірок дотримання суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з будівництвом об’єкта архітектури на І квартал 2016 року”, затвердженого наказом Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 21.12.2015 № 1289.

3.3. Задовольнити апеляцію ТОВ “Спецелектромонтаж 2007” щодо відмови Державної архітектурно-будівельної інспекції України у переоформленні ліцензії серії АГ № 575629 строком дії з 12.04.2011 по 12.04.2016 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури на безстрокову, відповідно до вимог ч.6 ст.21 Закону України 02.03.2015 № 222 “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

3.4. Задовольнити апеляцію ПАТ “Укрнафтохімпроект” щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 05.10.2015 № 37-Л про відмову у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV та V категорії складності. Зобов’язати Держархбудінспекцію розглянути заяву заявника про видачу ліцензії та прийняти відповідне рішення в порядку, визначеному Законом України від 02.03.2015 № 222 “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

3.5. Задовольнити апеляцію ПП “ЄВРОБУД” щодо відмови Державної архітектурно-будівельної інспекції України у переоформленні ліцензії серії АГ № 573108 строком дії з 25.01.2011 по 25.01.2016 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури на безстрокову, відповідно до вимог ч.6 ст.21 Закону України 02.03.2015 № 222 “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

3.6. Відхилити апеляцію ТОВ “КОММЕРС ЕНЕРДЖИ КОМПАНІ” щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 07.12.2015 № 45-Л в частині анулювання ліцензії серії АЕ № 640180 від 27.04.2015 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, з підстав закінчення терміну оскарження відповідного рішення органу ліцензування (подача апеляції після набрання чинності рішенням органу ліцензування) відповідно до вимог Закону України від 02.03.2015 № 222 “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

 

ІІ. (9) Міністерство внутрішніх справ України

 

9.1. Задовольнити апеляцію ТОВ “Спеціальний підрозділ охорони ЛЕВ” щодо прийняття Міністерством внутрішніх справ України наказу від 24.06.2015 № 756 в частині анулювання ліцензії серії АЕ № 526607 від 04.12.2014 на провадження охоронної діяльності.

 

ІІІ. (17) Міністерство освіти і науки України

 

17.1. Зняти з розгляду скаргу ПАТ “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна академія управління персоналом” щодо залишення Міністерством освіти і науки України без розгляду заяв про видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності на підставі звернення скаржника про відкликання скарги.

 

ІV. (19) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

19.1. Відхилити апеляцію ТОВ “ФК-ЗБЕРІГАЧ” щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку постанови від 11.02.2016 № 63-ЦА-УП-Т про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності – серії АЕ № 185254 від 25.10.2012; дилерської діяльності – серії АЕ № 185255 від 25.10.2012.

19.2. Відхилити апеляцію ТОВ “ІНВЕСТ БРОК” щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку постанови від 11.02.2016 № 62-ЦА-УП-Т про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності – серії АЕ № 185220 від 16.10.2012; дилерської діяльності – серії АЕ № 185221 від 16.10.2012.

19.3. Зняти з розгляду скаргу ПАТ “Українська міжбанківська валютна біржа” щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку постанови від 21.01.2016 № 29-ЦА-УП-ФБ щодо застосування санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді штрафу.

19.4. Перенести розгляд скарги ТОВ “УНІВЕР КАПІТАЛ” щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення від 03.03.2016 № 260 щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: діяльності з управління цінними паперами серії АГ № 579959 від 11.10.2011.

 

V. (20) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

20.1. Задовольнити апеляцію ТДВ “Альянс Україна” щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження від 31.12.2015 № 3530 про анулювання ліцензій на провадження страхової діяльності.

20.2. Задовольнити апеляцію ПАТ “Страхова компанія “Гарантія життя” щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження від 31.12.2015 № 3531 про анулювання ліцензії серії АВ № 360163 від 18.12.2012 на провадження страхової діяльності.

 

VІІ. (22) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до част.10 статті 19 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”

 

22.1. Відкласти розгляд звернення Державної служби України з лікарських засобів від 25.02.2016 № 3022-2.0.1/4.0/17-16 щодо проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ “РЕГІОНАЛЬНА АПТЕЧНА МЕРЕЖА РУАН” вимог Ліцензійних умов з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) (на підставі звернення гр. Хоменко Т. А. від 05.01.2016) до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов відповідно до вимог Закону України від 02.03.2015 № 222 “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

22.2. Відкласти розгляд звернення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24.02.2016 № 1680/14.1/7-16 щодо проведення позапланової перевірки дотримання КП “Управління житлово-комунального господарства” Славутицької міської ради вимог Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії (на підставі звернення Славутицької міської громадської організації “Майдан” від 22.01.2016 № 4) до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов відповідно до вимог Закону України від 02.03.2015 № 222 “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

22.3. Погодити Міністерству соціальної політики України (лист від 24.02.2016 № 2587/0/14-16/021) проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ “ТІДІАЙ ГРУП” вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1060 на підставі звернення гр. Богині Т. Ю. від 13.01.2016.

22.4. Погодити Міністерству внутрішніх справ України (лист від 04.03.2016 № 24/3-272) проведення позапланової перевірки дотримання ПП “ОРЛАН-2005” вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960, на підставі звернення ТОВ “Українська аграрно-хімічна компанія” від 12.02.2016 № 11/7.

22.5. Погодити Міністерству внутрішніх справ України (лист від 04.03.2016 № 24/3-272) проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ “АТЛАНТ-ХОЛДИНГ М” вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960, на підставі звернення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25.02.2016 № 30-11619/16.

 

VІІ. (23) Різне

 

         23.1. Розглянули звернення Асоціації “Українські фондові торговці” від 23.02.2016 № 08/3-15 щодо надання роз’яснення стосовно чинності та визнання безстроковими ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів, які мали обмежений термін дії, відповідно до вимог ч.6 ст.21 Закону України від 02.03.2015 № 222 “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

Вирішено: доручити ДРС провести окрему нараду за участі представників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших центральних органів виконавчої влади, фахівців-експертів у зазначеній сфері діяльності та членів Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування для прийняття узгодженого рішення.

 

Голова

Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                      К. М. Ляпіна

 

Секретар

Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                    О. В. Лепіска